EU:s vinterpaket sätter ambitiösa mål för energipolitiken

Europeiska kommissionen offentliggjorde i november 2016 en samling förslag som ska förnya den europeiska energipolitiken på en bred front. Paketet är ett av de mest omfattande energirelaterade lagstiftningsinitiativen inom EU på tio år. Det så kallade vinterpaketet heter officiellt Clean Energy for all Europeans och inkluderar ett enormt antal lagstiftningsförslag, kommissionsbeslut, officiella tillkännagivanden och rapporter.

Läs artikeln  

Smarta nätet växer fram i Finland

Helen, ett av Finlands ledande energibolag, har byggt Nordens första storskaliga ellager (BESS). Ellagret med effekt på drygt en megawatt kommer att förbättra nätets stabilitet genom att balansera frekvens- och spänningsvariationer.

Läs artikeln  

Dagsaktuella ämnen om fjärravläsning på Landis+Gyrs Seminarium

Landis+Gyrs Seminarium arrangerades i Stockholm den 8 – 9 februari med nästan 50 deltagare från olika elnätsbolag och företag. Seminariet gav en omfattande översikt över situationen omkring fjärravläsning idag och i framtiden. Under seminariet föredrogs också situationen gällande om lagstiftning och Tjänstehubben. Evenemanget gav också ett utmärkt tillfälle för nätverkande mellan alla olika deltagare. 

Läs artikeln  

Bromölla Energi & Vatten och Landis+Gyr återupptar samarbetet kring Mätinsamlingstjänst

Bromölla Energi & Vattenoch Landis+Gyr har haft samarbete kring mätinsamling sedan 2002, då nätbolaget tog i bruk Landis+Gyrs teknik och valde att köpa in tjänsten. Det här har visat sig fungera bra för Bromölla Energi & Vatten och parterna har nu avtalat om fortsatt leverans av tjänsten under de kommande åren.

Läs artikeln  

E360 smarta elmätare – utvecklad med fokus på kostnaderna under elmätarens hela livslängd

Nätföretagens krav på smarta elmätare och system har ökat i fråga om kvalitet och tillförlitlighet. Leverans av tillförlitliga kvalitetsprodukter kräver att man har satsat på effektiva och standardiserade processer för design, utveckling och tillverkning. Landis+Gyrs nya E360-elmätare har utvecklats i en process med systematiska tester och utvärderingar redan i konstruktionsfasen. Kvalitetssäkringen har ett tydligt mål: att tillhandahålla kunderna en tillförlitlig och långlivad elmätare som minimerar kostnaderna under hela livslängden.

Läs artikeln  

Slutliga funktionskrav för fjärravläsning från Ei före den 1 november 2017

I slutet 2016 överlämnade regeringen en proposition avseende funktionskrav på elmätare till riksdagen. I propositionen föreslås ändringar i ellagen som innebär en utvidgning av elanvändarnas rätt att få timmätning av sin elförbrukning redovisad utan att debiteras de merkostnader som kan uppstå. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2017.

Läs artikeln