Dagsaktuella ämnen om fjärravläsning på Landis+Gyrs Seminarium

Landis+Gyrs Seminarium arrangerades i Stockholm den 8 – 9 februari med nästan 50 deltagare från olika elnätsbolag och företag. Seminariet gav en omfattande översikt över situationen omkring fjärravläsning idag och i framtiden. Under seminariet föredrogs också situationen gällande om lagstiftning och Tjänstehubben. Evenemanget gav också ett utmärkt tillfälle för nätverkande mellan alla olika deltagare. 

Läs artikeln  

Bromölla Energi & Vatten och Landis+Gyr återupptar samarbetet kring Mätinsamlingstjänst

Bromölla Energi & Vattenoch Landis+Gyr har haft samarbete kring mätinsamling sedan 2002, då nätbolaget tog i bruk Landis+Gyrs teknik och valde att köpa in tjänsten. Det här har visat sig fungera bra för Bromölla Energi & Vatten och parterna har nu avtalat om fortsatt leverans av tjänsten under de kommande åren.

Läs artikeln  

E360 smarta elmätare – utvecklad med fokus på kostnaderna under elmätarens hela livslängd

Nätföretagens krav på smarta elmätare och system har ökat i fråga om kvalitet och tillförlitlighet. Leverans av tillförlitliga kvalitetsprodukter kräver att man har satsat på effektiva och standardiserade processer för design, utveckling och tillverkning. Landis+Gyrs nya E360-elmätare har utvecklats i en process med systematiska tester och utvärderingar redan i konstruktionsfasen. Kvalitetssäkringen har ett tydligt mål: att tillhandahålla kunderna en tillförlitlig och långlivad elmätare som minimerar kostnaderna under hela livslängden.

Läs artikeln  

Slutliga funktionskrav för fjärravläsning från Ei före den 1 november 2017

I slutet 2016 överlämnade regeringen en proposition avseende funktionskrav på elmätare till riksdagen. I propositionen föreslås ändringar i ellagen som innebär en utvidgning av elanvändarnas rätt att få timmätning av sin elförbrukning redovisad utan att debiteras de merkostnader som kan uppstå. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2017.

Läs artikeln  

Den rättvisa mätaren: Nya E360 har social hållbarhet som viktig egenskap

Landis+Gyr vill bedriva en miljömedveten verksamhet med hög affärsetik inom hela företaget, och det gäller även alla produkter och tjänster företaget erbjuder. Fair Meter är ett initiativ som startades i samband med ett stort kundprojekt i Nederländerna.Det är ett exempel på företagets insatser för att utveckla och leverera marknadsledande miljömässiga och socialt hållbara tekniska lösningar och produkter.

Läs artikeln  

Säkerhet i kärnan

Ett säkert system är alltid ett komplett paket, och övergripande säkerhet kan inte byggas genom att endast fokusera på en enda komponent i systemet. därför fokuserar Landis+Gyr på en omfattande säkerhet i hela vår lösning - Från mätaren till kommunikationslösningen och från systemet till tjänsten.

Läs artikeln