September 07, 2016

Smart mätning – hitta rätt modell för installation och drift

ThinkstockPhotos-472667768_720x540_72_RGB.jpg

Uppdateringen och utbytet av smarta mätare väcker många frågor och funderingar hos nätbolagen. När ska man börja, hur ska tidsplanen se ut och vilka resurser ska man använda? Det finns flera olika modeller för hur man kan bygga upp, driftsätta och driva en ny mätinfrastruktur. Bilden nedan ger en sammanfattning av olika modeller för att underlätta ditt beslut.

landisgyr_infographic_30082016_final_cmyk_GHJH_comments_ready_for_publish-1.jpg 

Installation

Installationsprojektet kan skötas internt, förutsatt att man har tillräckligt med kompetens och personal ute på fältet. Då måste man också ha beredskap att hantera ett långvarigt projekt, då både det gamla och det nya systemet för fjärravläsning skall används parallellt. Även processerna måste optimeras: enligt våra erfarenheter kan kundkontakter och planering av installationsarbetet i samband med ett mätarbyte kräva upp till tio olika arbetsmoment.

Om man vill genomföra massinstallationerna snabbt eller har begränsade resurser är det möjligt att lägga ut installationsarbetet på specialister som även handhar systemets drift medan installationsarbetet pågår. Landis+Gyr har gedigen expertis och bred erfarenhet av kompletta installationsprojekt runt om i Europa.

Drift och underhåll

Installationsfasen utgör bara en kort period i lösningens livscykel. Beslut om systemets dagliga drift och underhåll har däremot mer långtgående konsekvenser. Det finns flera alternativ från att hantera allt själv till att lägga ut verksamheten helt och hållet, något som allt fler kunder numera väljer såväl i Norden som i övriga världen. Det som avgör är förutom resurserna även vad bolaget betraktar som sin kärnverksamhet. Fördelen med servicemodellen är att man känner till kostnaderna under en lång tid framåt och att leverantören förutom drift och underhåll även tar ansvar för kontinuerlig utveckling av lösningen.

Vi på Landis+Gyr vill gärna diskutera dessa alternativ med dig och dela med oss av våra erfarenheter om de olika sätten att gå vidare. Vi kan hjälpa dig identifiera den bästa lösningen för just ditt företag.

Vill du veta mer? Kontakta oss:

Marko Koivikko
Head of Sales, Landis+Gyr AB
marko.koivikko@landisgyr.com
tel. +358 40 8374688

Kontakta Marko  

 

Related articles: