March 28, 2017

Vad behöver du veta om dagens AMI-kommunikationsteknik?

ThinkstockPhotos-610127984.jpgMarknaden och tekniken utvecklas och även kommunikationens roll i smart mätning förändras. Kommunikation är inte bara dataöverföring mellan mätarna och systemet. I dag är kraven på anslutbarhet och allt mer information skall i nära realtid levereas, smarta nät har börjat utvecklas mot fullvärdiga kommunikationsnät. IoT – (Internet of Things) innebär att det inte längre bara är mätaren och insamlingssystemet som ska kommunicera med varandra, utan ett stort antal sammankopplade system och enheter. Denna utveckling ställer nya krav på standardisering, bandbredd och flexibilitet för att inte tala om IT-säkerhet och sekretess.

För att kunna välja den optimala kommunikationstekniken för en AMI-lösning behöver man ta hänsyn till TCO och driftförutsättningarna på kort sikt, men även för mer långtgående visioner.

Kommunikationstekniken utvecklas snabbt

När man talar om kommunikationsteknik idag handlar det inte om samma sak som när första vågen av smarta mätare installerades i Sverige. PLC (elnätskommunikation) har till exempel utvecklats från FSK/PSK via PLAN+ till OFDM IP-baserad G3 PLC. Tekniken går snabbt framåt, men hur ser egentligen nuläget ut när det gäller kommunikationsteknik? Vi har sammanfattat de allmännaste egenskaperna i en enkel tabell:

Vill du ha mera information om olika kommunikationsteknologier? Ladda ner en  detaljerad tabell till exempel med  kommunikationskostnaderna, synpunkter om installeringen och framtidens utveckling.

 

Egenskap G3 PLC RF Mesh LTE (P2P)


Används mest i

 • Städer, kvarter, mindre samhällen, mätarrum, nätstationer med många mätpunkter
 • Krävande miljöer (t.ex. Källare där det är dåligt med mobiltäckning)
 • Förorter , villaområden, landsbygd, mätarrum
 • Landsbygden med långt avstånd till grannar, få mätpunkter per nätstation (TCO blir lägre) samt där en ”online” kommunication önskas utan mellan steg som finns i PLC och RF. Kan placeras strategiskt i nätet för speciell övervakning.

SLA-nivå
 • Bra tillförlitlighet, t.ex. i områden med höjdskillnader och krävande stadsmiljöer (t.ex. eko)
 • Inte känslig för varierande miljöförhållanden, t.ex. väder, löv i träden etc.
 • Tillförlitlig i förortsmiljöer
 • Automatisk routing: RF Mesh kan hitta alternativa kommunikationsrutter om en länk inte fungerar
 • Den mest tillförlitliga tekniken
 • Bra tillförlitlighet i alla områden med mobilnät
 • En störning berör oftast enbart enstaka mätpunkter

Hastighet
 • 41.6 kbps Genelec A
 • 162.2 kbps FCC
 • 2.4 kbps (ROBO mode)
 • 50 kbps inom regulatoriska begränsningar, skalbar upp till 200 kbps
 • LTE Cat1: 5–10 Mbps
 • LTE Cat M1: 1 Mbps
 • LTE CatNB1: 20–250 kbps

 

Säker övergång till nästa generations AMI lösning

Ett byte från befintliga mätare till den senaste tekniken är en uppgift som kräver specialkunskap. Till exempel kräver alla repeatrar (både PLC och RF Mesh) noggrann planering för att systemet även fortsättningsvis ska uppnå rätt insamlingsprestanda: att ta bort en länk i kommunikationskedjan kan innebära att man inte uppnår den önskade insamlingsprestandan och leda till höjda driftkostnader. Noggrann planering är avgörande oavsett vilken kommunikationsteknik man väljer: med ett väl planerat drifttagande av nytt insamlingssystem i kombination med det befintliga blir övergången till nästa generations AMI lösning lättare.

e360.jpg
Det finns ingen teknik som skulle vara lämplig för alla regioner. Landis+Gyr har utvecklat den nya smarta elmätaren E360 som har stöd för RF-, PLC- och LTE-teknik och gör det möjligt att använda alla kommunikationstekniker i samma nät och samma system och att välja rätt typ av kommunikation beroende på geografiska förutsättningar.

Landis+Gyrs Gridstream-lösning inkluderar stöd för flera olika kommunikationstekniker. På Landis+Gyr har vi gedigen erfarenhet av G3 PLC -kommunikation för WAN och NAN-nät (Wide Area Network, Neigbourhood Area Network). Inom P2P-kommunikation erbjuder Gridstream stöd för 2G/3G-teknik och vi utvecklar nu dessutom vår portfölj för att inkludera stöd för LTE. Vår omfattande teknikportfölj och kännedom om för- och nackdelarna i varje situation hjälper oss att bygga upp en optimal kommunikationslösning för mätinfrastrukturen.

För hemnät (HAN) erbjuder Landis+Gyr stöd för bland annat M-Bus-teknik. Det nylanserade CII-gränssnittet (HAN porten) erbjuder tillgång till ett mycket bredare urval kommunikationsteknologier för smarta hem. IT-säkerhet och sekretess kommer i framtiden att bli allt viktigare frågor även för hemnät. Enkelriktad och fullständigt skyddad (med autentisering och kryptering) kommunikation erbjuder en säker lösning för hemnätsapplikationer.

Varför välja en teknik när du kan få alla med E360?

För att hjälpa nätbolag att förbereda sig inför en föränderlig miljö och framtida tekniska framsteg kommer Landis+Gyr att lansera den nya smarta elmätaren E360 som har ett unikt kommunikationskoncept. Inledningsvis kommer E360 att ha stöd för RF Mesh- och G3 PLC-teknik, och senare inkluderas även stöd för LTE. Mätaren har inbyggd RF Mesh- eller G3 PLC-teknik och kan vid behov utrustas med en LTE-modul (Gateway) för kommunikation in till centralsystemet. E360 matchar topografin i nätbolagens olika geografiska förutsättningar och rätt typ av kommunikation kan väljas.

Följ oss på LinkedIn:  Landis+Gyr in the Nordics

En unik ny egenskap i E360 är gatewaykonceptet som innebär att vilken mätare som helst kan fungera som gateway bara genom att utrustas med en gatewaymodul. Modulen kan enkelt installeras i vilken mätare som helst ute på fältet, utan att ens stänga av mätaren eller anlita en elektriker, vilket gör det enkelt att ändra mätarnas roll i nätet vid behov.

Den modulära designen hos E360 gör det även möjligt att använda framtida kommunikationsteknologier som man ännu inte känner till. Nätbolagen behöver inte längre välja och förbinda sig till något enskilt kommunikationsmedium utan kan anpassa lösningen efter framtida krav. Fördelarna med samtliga kommunikationstekniker finns nu i en enda lösning.

Titta också på vår video om kommunikationsteknik: