Mar 08, 2017

Iltapäivä vaatimusten parissa

Landis+Gyr tekee paljon erilaista opiskelija- ja oppilaitosyhteistyötä. Viime kuukausina olemme olleet mukana muun muassa JAMKin ja Jyväskylän yliopiston messutapahtumissa, järjestäneet tutustumista ohjelmointiin Code Campissa ja kertoneet työskentelystä IT-alalla Jyväskylän yliopiston tietojärjestelmätieteiden ainejärjestön yritysillassa. Meille opiskelijatapahtumat ovat mahtava tilaisuus päästä tutustumaan tulevaisuuden osaajiin ja toisaalta kertoa myös omasta toiminnastamme ja työmenetelmistämme.

Helmikuun loppupuolella saimme mahdollisuuden emännöidä Nice ICT Jyväskylän vierailua Landis+Gyrille. Nice ICT on verkosto, joka kokoaa ICT-alaa opiskelevia ja työelämässä olevia naisia yhteen erilaisten tapahtumien, yritysvierailujen ja työpajojen muodossa. Järjestimme saunatiloissamme rennon tapahtuman, jossa pääsimme jakamaan uratarinoitamme Women in Tech –hengessä sekä keskustelemaan alan kuulumisista vierailijoidemme kanssa. Hienoa nähdä, että alalle on tulossa lisää aktiivista ja taitavaa naisosaamista!

”Saimme viettää mukavan ja inspiroivan iltapäivän Landis+Gyrillä yhdessä opiskelijatovereiden ja uusien tuttavuuksien kanssa. Pääsimme kuulemaan innostavia uratarinoita ja kokeilemaan vaatimusmäärittelyyn liittyvää hauskaa käytännön harjoitusta. Näin opiskelijan näkökulmasta voin todeta, että tämä iltapäivä antoi minulle paljon.” - Anni Junkkarinen

4ycW01C.jpgJärjestimme aiheen tiimoilta myös leikkimielisen paneelikeskustelun uratarinoiden jatkoksi. Leppoisaan keskusteluun oli kutsuttu miesesimiehiä vastaamaan kysymyksiin siitä, kuinka sukupuoli vaikuttaa työskentelyyn IT-alalla. Lopputulos meidän ”All male panelissamme” oli aika odotettu: eipä oikeastaan mitenkään. Totesimme, että tiimeissä työ on tehokkaampaa, jos mukana on erilaisia ihmisiä, ja että kyse on enimmäkseen yksilöiden välisistä eroista eikä niinkään sukupuolesta.

 

iBEAJNa.jpg

 

Vaatimusten määrittelystä vaahtokarkkihaastetta

Tapaamisen pääaiheena meillä kuitenkin olivat vaatimukset ja niiden määrittely erilaisissa projekteissa. Halusin porukan pohtivan sitä, mitkä asiat ovat merkityksellisiä hyvien vaatimuksien aikaansaamisessa, sillä olen urani aikana törmännyt hyvin erilaisiin vaatimuksiin.

Tähän aiheeseen olin lainannut osia Vaahtokarkkihaasteesta, jota muuten suosittelen lämpimästi sellaisenaankin. 

Tällä kertaa emme kuitenkaan toteuttaneet haastetta sellaisenaan. Olin etukäteen pilkkonut vaahtokarkkihaasteen neljäksi erilaiseksi vaatimukseksi, joissa kaikissa tuli rakentaa torni ja laittaa vaahtokarkki päällimmäiseksi. Porukka jaettiin neljään ryhmään, ja jokainen tiimi sai oman vaatimuksensa ja ohjeen kirjoittaa esille nousevat kysymykset ylös. Ryhmien aiheet olivat:

  • Liian tarkka vaatimus
  • Moneksi vaatimukseksi hajonnut vaatimus
  • Liian vähän kertova vaatimus
  • Hyvä vaatimus, jossa asiakkaan ongelma on mukana

Harjoitus oli mukava ja helppo toteuttaa. Se herätti paljon kysymyksiä. Tärkeimpänä kaikista esiin taisi nousta sana ”miksi?” Saimme aikaan hyvää pohdintaa ja opimme sen, että vaikka vaatimus olisi kuinka hyvä, kysymyksiä on uskallettava ja voitava esittää.

Kävimme lyhyen kalvosetin avustuksella läpi miksi asiakas saattaa olla tyytymätön, vaikka toimitus on täydellisesti se mitä asiakas pyysi. Tässä kiteytyykin yksi vaatimusten perusongelmista: Vaikka asiakas on asiantuntija omalla alallaan, hän ei välttämättä tiedä, minkälaisia mahdollisuuksia IT tarjoaa hänen ongelmansa selvittämiseen. Siksi jatkuva, avoin keskustelu asiakkaan ja toimittajan välillä on avainasemassa.

Lopuksi haluan kiittää kaikkia iltapäivään osallistuneita. Kuten kuvista näkyy, tunnelma oli mahtava, iloinen ja välitön. Vaikka sukupuoli ei työhön vaikutakaan, on mukava nähdä, että ICT-ala kiinnostaa naisia yhä enemmän!

Teksti: 

- Terhi Köykkä, R&D Team Lead
- Aleksi Palos, Marketing & Communications

Kuvat:  

- Henna Korkiajärvi, Project Manager