blog-background.png

E360 zavádí nový přístup k AMI komunikaci

Jani Maaranen
By Jani Maaranen - 10. dubna 2019 15:57:37 CEST

E360Při volbě řešení pro inteligentní měření je rozhodujícím hlediskem komunikační technologie. Jaká jsou ve vašem konkrétním případě pro a proti u technologií RF Mesh, PLC nebo point-to-point? Měli bychom v měřiči zvolit integrovanou nebo modulární technologii? Až dosud si energetické společnosti musely volit a podřídit se tak jedné z uvedených alternativ. S uvedením měřiče E360 na trh mění Landis+Gyr pravidla hry.

Komunikace pro inteligentní měření je neustále předmětem nejrůznějších diskuzí – a právem. Zvolené pojetí komunikace má nejen podstatný vliv na výkon celkového řešení, ale hraje také zásadní roli pro celkové náklady na vlastnictví AMI řešení. V dnešní době probíhá vývoj komunikačních technologií rychleji než kdykoli v minulosti a otevírají se nové atraktivní způsoby použití. Jak si můžeme zajistit, abychom nechávali otevřené dveře pro budoucí aplikace? Nový inteligentní elektroměr pro domácnosti E360 je odpovědí společnosti Landis+Gyr na tyto otázky.

Modulární nebo integrované – a proč ne obojí?

Inteligentní měřiče jsou typicky konstruovány s integrovanou komunikační jednotkou nebo si energetická společnost může zvolit modulární měřič s výměnnou komunikační jednotkou. Konstrukce řady měřičů E360 spojuje to nejlepší z obou možností: nákladovou efektivnost integrovaného měřiče i flexibilitu modulárního systému.

Portfolio měřičů E360 bude zahrnovat komunikaci LTE, RF nebo PLC jako integrovanou funkcionalitu v závislosti na potřebách a preferencích zákazníka. Tyto rozdílné technologie mohou pracovat pod týmž AMI řešením souběžně. Kromě toho konstrukce RF a PLC měřiče umožňuje snadnou instalaci dalšího komunikačního modulu. Modul by se také mohl stát RF nebo PLC bránou — nebo modulem s kompletně novým komunikačním protokolem, který dosud neznáme.

Řešení s bránou: zvýšená flexibilita, snížené náklady

Zařízení E360 s komunikací prostřednictvím RF Mesh a G3 PLC budou využívat moderní pojetí brány. Namísto instalace vyhrazených kolektorů v RF sítích nebo datových koncentrátorů v PLC sítích může být kterýkoli z E360 RF nebo PLC měřičů osazen bránou, a bude tak shromažďovat data z dalších měřičů a sloužit jako propojení (uplink) s AMI systémem. Tento přístup poskytuje několik výhod, jak ve fázi rolloutu, tak v každodenním provozu AMI.

V průběhu rolloutu je možné flexibilně přidávat k síti další moduly podle toho, jak se vyvíjí instalace. Roli měřiče v komunikační síti lze snadno změnit, protože modul je možné jednoduše připojovat na místě, a to i bez vypnutí napájení nebo zásahu elektrikáře. Měřič E360 je tedy dokonalým řešením i pro případy, kdy je rollout naplánován na delší období. Další úspory vznikají díky skutečnosti, že odpadá potřeba DC instalací.

V každodenním provozu AMI prokazuje pojetí s branami svou efektivnost, protože kterýkoli měřič je v případě potřeby možné převést na bránu. Měřič E360 splňuje topografické nároky prostředí energetických společností: v jedné síti a jednom systému může pracovat několik různých technologií. To umožňuje optimalizaci komunikačního řešení, zvýšení komunikačního výkonu a snížení nákladů. Kromě toho je propojení na systém stále stejné bez ohledu na použitou komunikační technologii, a díky tomu je provoz inteligentní infrastruktury snazší.

Konstrukce zaměřená na budoucnost

Energetické společnosti nyní investují do AMI na období dalších 10–15 let. Při uvážení rychlosti vývoje komunikačních technologií se toto období jeví jako velmi dlouhé. Společnost Landis+Gyr při konstruování měřiče E360 pečlivě uvážila jeho funkcionalitu s ohledem na možnosti přizpůsobení ve vyvíjejícím se prostředí.

Měřič point-to-point v jednotce E360 bude podporovat nově zaváděné LTE technologie NB-IoT a CAT M1. Přední mobilní operátoři, globální dodavatelé a vývojáři vydávají tyto standardy G3PP jako nedílnou součást svých strategií pro 5G tak, aby zajistili existenci příslušných systémů i ve vzdálenější budoucnosti.

Modulární struktura měřičů E360 PLC a RF umožňuje flexibilní přizpůsobení budoucímu vývoji technologií, které si dnes ještě ani neumíme představit. Doplňováním nových modulů lze udržovat zařízení v aktuálním stavu s nejnovějšími technologiemi – toto pojetí se již osvědčilo ve velkém počtu provedených instalací měřičů Landis+Gyr předchozích generací.

Měřič E360 je vybudován na základě moderní, inteligentní programové platformy, která umožňuje přidávání nových funkcionalit a technologií přímo při provozu. Aktualizace je možné provádět vzdáleně, rychle a spolehlivě bez dopadu na běžný provoz měřiče. Mikroprogram rovněž obsahuje dostatečný rezervní prostor pro budoucí aplikace; a tyto aplikace lze snadno zavádět prostřednictvím standardizovaných rozhraní.

Jedinečný pořizovací model pro severské země

Pro severský trh zavede společnost Landis+Gyr nový integrovaný měřič E360 LTE podporující protokoly CAT M1 a NB-IoT. Technologie je navržena tak, aby reagovala na vývoj IoT umožněním připojení velkého počtu různých zařízení v rámci jediné sítě. Nabízí možnosti nákladově efektivního a velmi spolehlivého přenosu dat ve srovnání s dříve dostupnými mobilními technologiemi. Lepší penetrace signálu do budov umožňuje spojení s inteligentními měřiči energie i v podzemních prostorách až do druhého podlaží.

Díky partnerství se společností Telia v rámci celého severského prostoru bude Landis+Gyr využívat mobilní síť Telia pro přenos dat inteligentního měření v severské a baltské oblasti, a to včetně technologií NB-IoT a LTE M. Pro zákaznické energetické společnosti v této oblasti je k dispozici rovněž jedinečný pořizovací model, kdy je zařízení E360 LTE možné zakoupit s pevnými náklady na komunikaci po dobu životnosti měřiče.

„Všichni si dobře uvědomujeme vliv komunikačních systémů na celkový výkon a celkové náklady na vlastnictví AMI řešení,“ říká Sami Kurunsaari, CEO společnosti Landis+Gyr pro severské země. „Proto naši zákazníci již projevili velký zájem jak o tuto novou technologii, tak o nový přístup k tvorbě cen.”

 

Recent Articles

Popular Articles