blog-background-1920px

Evoluce Landis+Gyr a revoluce Internetu věcí

26. února 2016 13:08:38 SEČ

Společnost Landis+Gyr díky svým zkušenostem a vývoji produktů pro Internet věcí získala silnou pozici pro realizaci řady nových příležitostí, které se podílí na rychlém vývoji tohoto nového fenoménu.

Aplikace Internetu věcí (IoT) poskytuje společnosti Landis+Gyr významné příležitosti pro přidání hodnoty energetickému průmyslu a společnosti jako celku. V neposlední řadě také díky tomu, že Internet věcí lze považovat za evoluci komunikace machine-to-machine (M2M), kterou energetické společnosti již využívají pro řízení komplexní distribuce, reporting a management. Smart metering v průmyslu budoval vzájemně propojené sítě a aplikace dlouho předtím, než se termín „Internet věcí“ objevil na scéně, a proto se smart metering dnes stává přirozeným prostředím pro aplikace IoT.

Úplná implementace IoT však bude znamenat mnohem vyšší kvantitativní a kvalitativní úroveň než M2M. Bude se totiž týkat mnohem vyššího počtu připojených inteligentních zařízení, která si budou vyměňovat data mezi sebou i s centrálním serverem. Propojení všech těchto inteligentních zařízení uvolní jejich schopnost spolupracovat navzájem i s lidskou obsluhou tak jako nikdy předtím. Mezi potenciální výhody implementace řešení IoT patří možnosti zdokonaleného řízení investic, omezení rizik v distribučním řetězci, rozhodování v reálném čase a snížení provozních nákladů.

Plná kontrola v reálném čase

Klíčovou výhodou, kterou IoT nabízí energetickým společnostem, je možnost poskytovat rentabilní služby prostřednictvím aplikací, které umožňuje přenos dat v reálném čase. Sběr a analýza dat v reálném čase, které umožní průmyslové internetové protokoly, např. iPv6, usnadní simultánní spolupráci mezi mnoha různými společnostmi, a také integraci řady různých služeb. Univerzální standardy aplikované v architektuře systému, komunikaci, ochraně osobních údajů a zabezpečení, zajistí bezproblémovou správu systému a dodávku služeb. Pomocí IoT v sítích smart grid budou například energetické společnosti moci zmírnit fluktuace ve výrobě energie z obnovitelných zdrojů, způsobované změnami počasí. Bill Lichtensteiger, ředitel pro komunikační technologie ve společnosti Landis+Gyr, vysvětluje: “Internet věcí není produkt, ale spíše hnací síla a rámec pro vývoj nových produktů a řešení. Otevírá bránu k prostoru nových inovací.“

Společnost Landis+Gyr již připravuje řešení v oblasti energetiky a komunikační infrastrukturu pro IoT, a také mnoho energetických společností převzalo koncept IoT a začaly používat stejné zavedené komunikační sítě pro různé aplikace, jako je smart metering, smart grid a veřejné osvětlení, nebo připojovat inteligentní elektroměry Landis+Gyr v síti AMI do systému řízení distribuce SCADA. Sítě AMI mohou v některých případech využít také plynárenské distribuční společnosti pro odečty plynoměrů.

„Stojíme na počátku nové budoucnosti, kterou bude vytvářet velký počet normalizačních organizací a průmyslových aliancí, rozvoj průmyslových technologií Internetu věcí, zákazníci a společnost. I když je snad příliš brzy pokoušet se určit finanční výhody zavedení Internetu věcí, budeme pravděpodobně svědky větší otevřenosti, nákladové efektivity a flexibility ve způsobu jednání se zákazníky energetických společností a vstupu nových společností, které budou poskytovat nové služby,“ říká Bill Lichtensteiger.

Vytváření chytřejší budoucnosti

Řada inovátorů v sektoru energetických společností již pracuje na aplikacích IoT pro udržitelnou distribuci elektrické energie, efektivnější dopravní systémy a inteligentní domy. Tyto faktory pracují společně na vytváření konceptu známého jako „smart city“. Společnosti Toshiba a Landis+Gyr jsou v současné době průkopníky technologií pro smart city v segmentu energetiky. Společnost Toshiba usiluje o vytváření nových hodnot propojením svých služeb v oblasti energetiky, zdravotnictví a  produktů a služeb pro akumulační systémy pomocí cloudových řešení a technologií pro zpracování a analýzu velkých objemů dat, a jejím cílem je realizace vize bezpečné a komfortní společnosti „Human Smart Community“ prostřednictvím konceptu Lifenology.

Mezitím mohou energetické společnosti zamířit k inteligentním sítím IoT implementací perspektivních end-to-end řešení smart grid, jakým je například Gridstream® společnosti Landis+Gyr. Systém Gridstream zahrnuje osvědčená řešení pro zpracování velkých objemů dat, infrastrukturu, řídicí aplikace a služby. Systém přináší inteligentní řešení do všech úrovní prostoru energetických společností, od výroby energie až po její distribuci.

Obrovský rozsah potenciálních příležitostí, které IoT nabízí, lze nejlépe vyjádřit v číslech. Podle průzkumu Juniper Research je v současnosti k internetu připojeno přibližně 13,4 mld. zařízení, a tento počet by se měl do roku 2020 znásobit 2 až 5krát. Zpráva společnosti International Data Corporation uvádí, že na celosvětovém trhu Internetu věcí se očekává nárůst ze 655,8 mld. USD v roce 2014 na 1,7 bilionu v roce 2020, a McKinsey předpovídá růst až 11 bilionů v roce 2025. I kdyby se poslední odhad lišil o jeden nebo dva biliony dolarů, je to nepochybně důvod k optimismu.

 

Spojte se s námi

Posts by Topic

see all

Recent Articles

Popular Articles