blog-background.png

Flexibilita pro budoucnost s inteligentním měřením pro chlazení

28. srpna 2018 10:36:18 SELČ

dubai-1227610Není pochyb o tom, že flexibilita bude klíčovou komponentou pro budoucnost energetických sítí. Budoucí sítě budou potřebovat schopnost téměř okamžitě reagovat na změny v zatíženích tak, aby mohly účinně řídit nepřetržitě kolísající spotřebu a výrobu. Energetické společnosti a provozovatelé distribuční soustavy očekávají ucelenou sadu inteligentních nástrojů odpovídajících konkrétním požadavkům. Tyto potřeby budou formovány širokým spektrem faktorů od hustoty zalidnění až po klimatické a geografické podmínky. V některých částech světa se vyrábí množství větrné energie, jiné mají přístup ke geotermálním energetickým zdrojům. V chladnějších regionech je nutné sledovat spotřebu tepla, zatímco v teplejších regionech vzniká potřeba přesných údajů o spotřebě energie využívané pro chlazení. Díky nejmodernějším řešením společnosti Landis+Gyr může mít každý region inteligentní sítě přesně podle svých potřeb, a to tak, aby přitom byly maximalizovány přínosy, které příslušné technologie nabízejí.

Rostoucí trh chlazení

Na Středním východě a v některých částech Asie dochází k rychlému růstu trhu v oblasti měření chladu. Měřiče chladu nabízí komfort i ekonomické úspory a přispívají ke zmírňování klimatických změn. Primární hnací silou bývá přirozená potřeba chlazení v podmínkách horkého podnebí v kombinaci s rychlým ekonomických růstem, v některých regionech navíc hrají roli i politická rozhodnutí. Jedním z příkladů je Saúdskoarabské království, kde země již pracuje na ambiciózních cílech, které si stanovila v rámci své iniciativy Vize 2030. Konečným cílem tohoto plánu je využití bohatých petrochemických zdrojů země pro změnu struktury její ekonomiky a přitom zmírnění závislosti na ropě. Součástí plánu jsou i masivní investice do několika projektů rozsáhlé výstavby. Například Finanční čtvrť krále Abdalláha v Rijádu je projektována tak, aby podtrhla status země jako zásadního poskytovatele finančních služeb v rámci regionu. Výstavba probíhá podle nejvyšších možných standardů energetické účinnosti. Landis+Gyr vybavil tento projekt ultrazvukovými měřiči chladu s bezdrátovou M-bus funkcionalitou spolu s pokročilými softwarovými řešeními pro zpracování dat a billing.

Dubaj jde podobnou cestou. Nový komplex Viceroy Hotel byl osazen ultrazvukovými měřiči chladu Landis+Gyr T350 (2WR6) s automatickým odečtem (AMR) umožňujícími přesné měření na základě spotřeby. Dubajský komplex Shoreline Apartments na světově proslulých umělých ostrovech Palm Jumeirah bude také využívat chladicí řešení značky Landis+Gyr. V Barwa City v katarském Dauhá bude spotřeba chlazení v domácnostech přesně měřena pomocí přístrojů Landis+Gyr. Tato technologie je vhodná také k použití v rámci obchodních center a využívá se například v centrech Avenue Mall v Kuvajtu nebo Mall v Egyptě, které je největším káhirským nákupním střediskem.

 

Dálkové chlazení přináší mnoho výhod

Podobné rozsáhlé projekty znamenají dodatečné výhody k těm, které jsou dány již samotnou technologií i při použití v menším měřítku. Je-li infrastruktura inteligentní sítě instalována z centrálního místa pro několik budov zároveň, jedná-li se tedy o „dálkové chlazení“, vykazuje její celkový výkon podstatná vylepšení. Odpadá potřeba tradičních izolovaných klimatizačních systémů a vznikají zisky v energetické účinnosti až 40% a úspory nákladů v rámci celé doby životnosti zařízení až 20%. Tyto a mnoho dalších projektů v celém regionu představují příklady „celospektrových chladicích řešení“ s měřiči značky Landis+Gyr – řešení pokrývajících všechny fáze procesu od vlastního měření po vyúčtování. V rámci výstavby budov budoucnosti hrají technologie Landis+Gyr klíčovou roli při zajišťování maximální efektivnosti. Výhody pociťují poskytovatelé služeb, zákazníci i životní prostředí.

Spojte se s námi

Recent Articles

Popular Articles