blog-background-1920px

Inteligentní elektroměry Landis+Gyr pro ambiciózní projekt ve Španělsku

14. března 2017 15:18:56 SEČ

Jeden z celosvětově největších dodavatelů energie znovu volí řešení Landis+Gyr: Největší španělská energetická společnost IBERDROLA podepsala objednávku na více než 700 000 inteligentních elektroměrů od společnosti Landis+Gyr, která již v minulých šesti letech dodala celkem 1,5 milionu zařízení. Nově objednaná zařízení jsou inteligentní elektroměry poslední generace a budou nainstalovány v konečné fázi projektu hromadného zavádění STAR v roce 2017. Cílem společnosti IBERDROLA je vybavit do prosince 2018 všechny domácnosti svých zákazníků inteligentními elektroměry v souladu se španělskou legislativou.

iberdrola_project.jpgSpolečnost IBERDROLA patří již téměř deset let k hlavním propagátorům smart meteringu a digitalizace sítí ve Španělsku. V roli představitele většího konsorcia PRIME ALLIANCE hledala společnost IBERDROLA řešení, které by kombinovalo zavedení systému AMM s požadavky sítí smart grid. Komunikační technologie Powerline Intelligent Metering Evolution (PRIME), založená na ortogonálním multiplexu s frekvenčním dělením (OFDM), již prokázala velkou efektivitu provozu, a společnost IBERDROLA se proto již v roce 2010 rozhodla pro hromadné zavedení systému STAR (Sistemas de Telegestión y Automatización de la Red/Systém vzdálené správy a automatizace rozvodné sítě), založeného na technologii PRIME. Po dokončení v roce 2018 bude moci výhody smart technologií využívat všech téměř 11 milionů zákazníků společnosti IBERDROLA.

Efektivita v popředí

Úvodní fáze zavádění byla zaměřena na městské oblasti s vysokou hustotou zákazníků a musela splnit vysoké požadavky na bezpečnost, spolehlivost a úroveň služeb. IBERDROLA do současné doby vybavila více než 8 milionů svých zákazníků inteligentními elektroměry, z nichž téměř 20 procent dodala společnost Landis+Gyr.

„Jsme potěšeni, že můžeme dále podporovat vývoj smart meteringu ve Španělsku,“, říká Oliver Iltisberger, výkonný prezident EMEA ve společnosti Landis+Gyr. „Jsme odhodláni spolupracovat s našimi zákazníky na otevřených řešeních, která přispívají k vývoji konceptu smart grid a smart city.“

Nejnovější technologie pro nejlepší služby

Společnost IBERDROLA dokončí zavedení inteligentních elektroměrů instalací více než 2,5 milionu zařízení v letech 2017 a 2018. Dodávka společnosti Landis+Gyr bude důležitou součástí celé instalace a přinese do projektu nejnovější generaci inteligentních elektroměrů s nejnovější technologií PLC (komunikace po elektrické síti) OFDM, založené na řešení PRIME a další zásadní funkcionality, např. počítačovou bezpečnost.

 „Společnost Landis+Gyr je hrdá na výsledky tohoto strategického projektu ve Španělsku, který společnosti IBERDROLA pomáhá dokončit náročné zavádění inteligentních elektroměrů“, říká Javier Jiménez, CEO společnosti Landis+Gyr pro Španělsko a Portugalsko. Dále vysvětluje, že tento kontrakt je výsledkem dlouhodobého závazku společnosti Landis+Gyr vůči iberskému trhu. „Naším cílem je poskytovat našim zákazníkům ta nejlepší řešení.  Věříme, že naše produkty a technologie mohou ochránit investice našich zákazníků a zajistit kompatibilitu pro potřebu sítí smart grid v budoucnosti.“

Zaměření na interoperabilitu a otevřená řešení

„Společnost Landis+Gyr hrála důležitou roli při definování a vývoji technologie PRIME od roku 2010. Byla také klíčovým hráčem při jednání o přijetí řešení PRIME jako mezinárodního otevřeného standardu ITU G.9904“, říká Nicolas Arcauz, ředitel Global Smart Grids ve společnosti IBERDROLA. „Společnost IBERDROLA se zaměřuje na interoperabilitu a otevřená řešení, a ve svém parku inteligentních elektroměrů používá elektroměry od 9 různých dodavatelů. Celý projekt zavádění zahrnuje 4 různé, avšak interoperabilní zdroje PRIME. Neustále sledujeme výkonnost a srovnáváme ukazatele KPI různých již zavedených řešení PRIME a můžeme s potěšením potvrdit, že elektroměry Landis+Gyr PRIME nemají konkurenci.“

 

Spojte se s námi

Posts by Topic

see all

Recent Articles

Popular Articles