blog-background.png

Jakou hodnotu má pro provozovatele distribuční soustavy inteligence na okraji sítě: tři případy použití

Ifigeneia Stefanidou
By Ifigeneia Stefanidou - 23. dubna 2020 9:36:43 CEST

Intelligence at the grid edgeEnergetická soustava zažívá systémové změny. Výroba se postupně decentralizuje a dekarbonizuje a v energetickém mixu vzrůstají objemy nestálé obnovitelné energie. Zátěže jsou čím dál flexibilnější a provoz sítě se neustále digitalizuje. Pro přizpůsobování se tomuto vývoji a potřebnou transformaci požadují provozovatelé distribuční soustavy (DSO) nové funkcionality pro udržování a zlepšování odolnosti, flexibility, transparentnosti a zabezpečení. Nabízí se nová řešení, která napomáhají naplňování těchto výzev, a klíč k jejich využití spočívá v inteligenci na okraji infrastruktur inteligentního měření.

Energetická soustava zažívá systémové změny. Výroba se postupně decentralizuje a dekarbonizuje a v energetickém mixu vzrůstají objemy nestálé obnovitelné energie. Zátěže jsou čím dál flexibilnější a provoz sítě se neustále digitalizuje. Pro přizpůsobování se tomuto vývoji a potřebnou transformaci požadují provozovatelé distribuční soustavy (DSO) nové funkcionality pro udržování a zlepšování odolnosti, flexibility, transparentnosti a zabezpečení. Nabízí se nová řešení, která napomáhají naplňování těchto výzev, a klíč k jejich využití spočívá v inteligenci na okraji infrastruktur inteligentního měření.
V následujícím desetiletí budou rollouty inteligentních měřičů v celé Evropě každodenně zahrnovat generování obrovských množství dat. Ta budou využívána pro účely fakturace, mohou ale poskytnout mnohem více. Společnost Landis+Gyr vypracovala tři ukázkové případy použití, které dokládají, jak plné zapojení „inteligence“ u sekundární rozvodny, v přípojném místě průmyslových zákazníků a velkých solárních panelů a u centrálního systému poskytuje provozovateli distribuční soustavy cenné praktické údaje.

1. Zajišťování spolehlivosti sítě s pravidelnými výkazy o kvalitě energie

Údaje o kvalitě energie umožňují přesnější zjišťování a účinnější řešení problémů při provozu sítě. Tento druh údajů je možné zpracovávat a vykazovat mnoha způsoby, které ovšem všechny nejsou nezbytné pro každodenní práci. Nové inteligentní koncové body jsou schopné zpracovávat pouze relevantní měření kvality energie a vytvářet alarmy, pokud je kvalita energie porušena.
Alarm spouští v rámci energetické společnosti proces směřující k přistoupení k celé databázi měřiče, u kterého byl detekován problém, a jejímu odečtu. Nyní je možné zjistit, zda došlo k jednorázovému problému nebo zda se závada vyskytuje pravidelně. Tyto informace jsou pro DSO mimořádně užitečné pro lepší vyhodnocení potřeby investic do síťových systémů a provádění údržbových prací. Díky přístupu k údajům rovněž ze sousedních měřičů může nyní DSO snadno zkontrolovat, zda se problém nachází na straně sítě nebo na straně zákazníka. Na základě těchto informací potom může provést potřebná opatření pro efektivní zajištění stability sítě bez zbytečných konfliktů s průmyslovými zákazníky.

2. Umožnění decentralizovaného řízení napětí

Když jsou k síti připojeni nestálé decentralizované energetické zdroje, stává se pro DSO kritickým aspektem stabilita napětí. Musí najít vhodné prostředky pro udržení kontroly nad napětím a zajištění stabilního provozu sítě. Výroba nově instalovaného fotovoltaického systému může způsobit zvýšení úrovní napětí v nízkonapěťové síti a zvláště v přípojném místě. Zde musí být inteligentní měřič v přípojném místě mimořádně inteligentní, aby eliminoval případné napěťové závady: Na základě naměřeného napětí je na invertor solárního panelu zaslán příkaz s pokynem ke kompenzování pomocí jalové energie a, je-li třeba, snížení výroby činné energie.
DSO navíc potřebují transparentnost pro vzdálené monitorování takových programů řízení napětí a v případě nutnosti potřebují být schopni zareagovat. Zde může pomáhat funkcionalita inteligentních koncových bodů a výkonné zpracování dat na okraji sítě. Měřič může „hovořit“ s různými systémy včetně SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) systému, který poskytuje DSO potřebnou viditelnost toho, co se právě děje. Příkazy lze iniciovat jak přímo na okraji prostřednictvím lokálního řídicího programu, tak vzdáleně ze SCADA systému.

3. Zvýšení transparentnosti při správě zařízení a v plánování investic

Zvyšující se dynamika v distribuční soustavě v důsledku přílivu obnovitelných energetických zdrojů, elektrických vozidel a prostředků ukládání energie stále více ztěžuje prognózování potřebných investic do sítí a soustavy nízkého napětí. Existuje ovšem způsob, jak využít údaje z inteligentního měření k odhadu provozní životnosti jednotlivých komponent sítě a díky tomu i vylepšení správy zařízení a plánování.
Data jsou generována inteligentními měřiči v každém přípojném místě k síti nízkého napětí. Tyto sady dat poskytují přesné informace nejen pro fakturaci, ale také pro správu zařízení. Tato data lze zpracovávat a spojovat s údaji z jiných zdrojů informací, např. charakteristik příslušných síťových komponent. Celkově se tak vytváří informace a transparentnost směřující k porozumění životnosti konkrétních zařízení. Znalost technického stáří transformátorů umožňuje DSO zakládat plánování investic na skutečných údajích a nikoli na nákladných nebo nespolehlivých odhadech.
Všechny tři případy použití otevírají prostor k dalším možnostem a aplikacím směřujícím k plnému využití inteligence na okraji sítě – ať už jsou zaváděné lokálně, přímo na měřiči, nebo centrálně, na úrovni systému.

 

Spojte se s námi

Recent Articles

Popular Articles