blog-background.png

Landis+Gyr v Nizozemsku – příběh toho, jak jsme se stali předním poskytovatelem

31. ledna 2021 18:46:28 SEČ

AdobeStock_261095362-1Společnost Landis+Gyr působí v Nizozemsku již přes dvacet let. Za tu dobu se stala jedním z předních poskytovatelů řešení pro řízení energie v zemi a současně strategickým partnerem tuzemských provozovatelů přenosových soustav. Naše řešení byla stěžejním prvkem velkoplošného zavádění chytrých měřičů SMR5. Na začátku roku 2021 se zavádění posouvá do další fáze, během které budeme rozšiřovat naše vztahy a smlouvy s největšími provozovateli přenosových soustav Stedin a Alliander. Cílem je poskytnout chytré měřiče spotřebitelům, a tím podpořit přechod na ekologicky šetrnější zdroje energie.

Společnost Landis+Gyr již v Nizozemsku dodala přes 2,5 milionu chytrých elektroměrů a plynoměrů SMR5. Posílení partnerství se společnostmi Stedin a Alliander znamená, že Landis+Gyr do roku 2022 zajistí dodávky dalších více než 400 000 elektroměrů a plynoměrů. To potvrzuje naši pozici primárního partnera nizozemských provozovatelů přenosových soustav.

Společnost Landis+Gyr nejprve v roce 2004 navázala spolupráci s firmou Stedin. V roce 2011 pak začala spolupracovat s firmou Alliander. Od té doby se zapojila do různých projektů zaměřených na chytré měřiče a přenosové soustavy. Nyní se společnost Landis+Gyr stala jediným výrobcem zapojeným do projektu SMR5, který dodává chytré elektroměry a plynoměry. Bude tak klíčovým hráčem při zajištění bezproblémového přechodu do další fáze zavádění.

Realizací projektu SMR5 v praxi ožívá náš příslib nabízet chytré měřiče všem domácnostem v Nizozemsku. Spotřebitelé pomocí těchto měřičů mohou vizualizovat spotřebu energie na displeji nebo zařízení propojit se systémem pro řízení spotřeby energie domácnosti. Díky tomu budou mít přímou zpětnou vazbu a kontrolu nad svou spotřebou energie. Chytré měřiče již byly nabídnuty přibližně 90 až 95 % spotřebitelů. V další fázi se zaměříme na zbývající část, a to včetně nově postavených budov.

Provozovatelé přenosových soustav Alliander a Stedin se však nezaměřují pouze na nová řešení pro domácnosti. Soustředí se také na aktivní přípravu svých sítí na budoucí požadavky – například dodávky energie ze strany spotřebitelů a firem vyrábějících energii samostatně nebo integraci rozmanitých zdrojů energie, jako jsou fotovoltaické elektrárny, větrné farmy či některé z tradičních zdrojů energie.

Rozsah, v jakém tato modernizace probíhá, by se neměl podcenit. Společnost Stedin má na starosti dodávky plynu a elektřiny bezmála 2 milionům soukromých, komerčních a vládních zákazníků v oblasti Randstadu. Společnost Alliander pak odpovídá za více než 3 miliony elektrických přípojek a 2,5 milionu plynových přípojek v obytných budovách napříč celým Nizozemskem. Jsme nesmírně hrdí na to, že jsme je mohli v rámci projektu SMR5 podpořit – postarali jsme se o dodávky chytrých elektroměrů E360 SMR5 CDMA a plynoměrů G350 G4 a G6.

Pojítkem partnerství těchto tří společností bylo společné téma trvalé udržitelnosti. Společnost Landis+Gyr, která je členem iniciativy Fair Meter vedené společnostmi Alliander a Stedin, realizovala pilotní projekt zaměřený na cirkulovatelnost chytrých měřidel, který se zabývá využitím zdrojů a surovin v průběhu životního cyklu chytrého měřiče. Během tohoto pilotního projektu byly identifikovány charakteristiky „férového měřidla“, jež následně posloužily k vytvoření nové generace měřidel, optimalizaci jejich výroby, provozu a použití a v neposlední řadě k vyvinutí procesů recyklace souvisejících s chytrými měřiči. Elektroměr E360 SMR5 byl vyvinut s cílem vytvořit udržitelnější měřidlo, které bude mít menší dopad na životní prostředí a které zvýší cirkulovatelnost a transparentnost. Vylepšení produktu, která iniciativa Fair Meter přinesla, poskytují výhody nejen společnostem Alliander a Stedin, ale také samotným spotřebitelům.

"Naše partnerství, během kterého jsme v Nizozemsku dodali přes 2,5 milionů měřičů, je důkazem našeho závazku vůči nizozemskému trhu a tuzemským provozovatelům přenosových soustav. Na naše dlouhodobé partnerství se společnostmi Stedin a Alliander, které jsme navázali již před více než deseti lety, jsme velmi hrdí. Od té doby jsme realizovali celou řadu projektů zaměřených na chytrá měřidla, chytré přenosové soustavy a inteligentní hraniční zařízení. Také proto nás velmi těší rozšíření naší spolupráce se společnostmi Stedin a Alliander, jehož cílem je zajistit podporu při dodávkách měřicí infrastruktury 21. století jejich zákazníkům a přispět k vytvoření udržitelnějšího světa.“

Remco Zinkweg, country manažer společnosti Landis+Gyr pro Nizozemsko

Spojte se s námi

Recent Articles

Popular Articles