blog-background.png

Landis+Gyr dodá AMI řešení 2. generace společnosti Falkenberg Energi ve Švédsku

16. prosince 2019 9:54:46 SEČ

AdobeStock_283818674Falkenberg Energi si zvolila platformu Landis+Gyr Gridstream© Connect s měřiči E360 NB-IoT komunikujícími způsobem point-to-point a SaaS (software jako službu) pro zlepšování své činnosti a možnost budoucího rozvoje.

Falkenberg Energi je městem vlastněná energetická společnost obsluhující téměř 15.000 rezidenčních zákazníků na západním pobřeží Švédska. Společnost se výrazně zaměřuje na využívání obnovitelné energie a spoléhá se výhradně na energii, která splňuje nejpřísnější ekologické požadavky. Kromě toho, že je průkopníkem z pohledu ochrany klimatu, je společnost rovněž na špici v oblasti nahrazování svého stávajícího řešení inteligentního měření AMI technologiemi 2. generace. Díky nejnovějším technologiím bude Falkenberg moci dále zlepšovat své služby zákazníkům a zároveň využívat možnosti uvedeného řešení pro podporu provozu své sítě.

Falkenberg Energi je dlouhodobým zákazníkem Landis+Gyr, a to od prvního rolloutu inteligentních měřičů v roce 2007, nyní se tedy společnost rozhodla pokračovat v partnerství s Landis+Gyr také pro nadcházející rollout. Landis+Gyr dodá pro Falkenberg svou nejnovější technologii Gridstream Connect - měřiče E360, komunikační systém NB-IoT a software pro AIM systém, a k tomu společně s integračním partnerem společnosti Falkenberg také systémovou integraci.

Rollout začne pilotem koncem roku 2020 a hromadné instalace přijdou na řadu během roku 2021. Po dokončení projektu zřídí Landis+Gyr nové cloudové IT prostředí pro SaaS a provede jeho integraci do systémů společnosti Falkenberg, poté bude Landis+Gyr zajišťovat hostování a údržbu softwaru.

“Landis+Gyr splňuje kvalitativní a funkční požadavky, které jsme stanovili pro svůj vstup do nové éry inteligentního měření. Očekáváme, že nám řešení a služby Landis+Gyr poskytnou stabilní systém, a budeme se tak moci soustředit na své klíčové činnosti. Řešení nabízené ze strany Landis+Gyr umožňuje snadný nákup, instalaci a správu,“ říká Peter Persson, manažer pro měření společnosti Falkenberg Energi.


Landis+Gyr SaaS nabízí energetickým společnostem nižší rizika a zároveň vyšší míru předvídatelnosti a zbavuje je nutnosti investovat do serverů, hardwaru, softwarových licencí a databází. Díky SaaS si energetické společnosti zajišťují stálou pozornost specializovaných odborníků v oblasti výkonu a zabezpečení systémů. Tímto způsobem jsou otázky dostupnosti softwaru, zabezpečení a výkonu řešeny s nejvyšší možnou kvalifikací a energetické společnosti se mohou soustředit na optimalizaci svých obchodních procesů, aniž by se přitom musely zabývat správou IT prostředí inteligentního měření.

 

Spojte se s námi

Recent Articles

Popular Articles