blog-background-1920px

Malý nástroj přinášející velké úspory

9. června 2017 12:51:58 SELČ

Se vzrůstající pozorností věnovanou energetické účinnosti nabývá stále větší důležitosti spoluúčast koncových spotřebitelů. Na mnoha evropských trzích energetičtí regulátoři prosazují stanovení národních předpisů nebo specifikací pro inteligentní měření umožňujících informovaným spotřebitelům přijímat kvalifikovaná rozhodnutí o využívání energií. Povědomí o aspektech spotřeby energie je nutným prvním krokem, ovšem ve světě IoT (internetu věcí) může jít využití inteligentních energetických údajů i mnohem dál.

Jste zeleným šampionem nebo jste „mover & shaker“ (rebel)? Platforma Smart Grid Consumer Collaborative (SGCC) se nedávno zaměřila na preference spotřebitelů pro široký rozsah služeb a technologií umožňovaných inteligentními sítěmi. Součástí průzkumu byla klasifikace z pohledu jejich motivace k úspoře energie v pěti segmentech (kompletní studie zde). Ale ať už jste zelený šampion, hledač úspor nebo „mover & shaker“, studie ukazuje, že úspora energie znamená nakonec vždy jednoduchou kalkulaci: Čím vyšší je úroveň motivace, tím jsou koncoví uživatelé ochotni vyvinout větší úsilí směřující ke snížení spotřeby. Na druhou stranu čím méně úsilí je třeba, tím lépe lze spotřebitele přesvědčit o zvyšování jejich energetické účinnosti.

Potřeba dat v reálném čase

Jedním způsobem, jak „snížit překážky“ a zvýšit povědomí spotřebitelů, je zajištění maximální informovanosti. Podle nedávné studie společnosti Accenture si 58 % koncových uživatelů účastnících se průzkumu přeje, aby jim energetická společnost poskytla doporučení a nápady pro úspory energie. A téměř všichni (92 %) si přejí dostávat personalizovaná digitální oznámení. Mimoto často komunikují s dalšími společnostmi, s nimiž spolupracují, prostřednictvím mobilních a dalších zařízení. Očekávají podobný způsob komunikace i v energetice.
 
Není tedy divu, že regulátoři v energetice požadují pro inteligentní měření takové specifikace, které zajistí informovanost spotřebitelů a umožní jim dělat kvalifikovaná rozhodnutí o využití energií. Landis+Gyr proto investuje do technologií, jež energetickým společnostem umožní lépe spolupracovat se zákazníky a uspokojovat jejich potřeby s pomocí softwaru, platforem a produktů, které jim pomohou lépe hospodařit s energií.

Flexibilní a transparentní

Aby spotřebitelé mohli lépe měnit své spotřebitelské zvyky, Landis+Gyr vyvinul plně standardizované spotřebitelské informační rozhraní (Consumer Information Interface, CII) pro svá inteligentní měřidla IDIS. CII umožňuje lokální sdílení naměřených dat v reálném čase bez zpoždění podobně jako například u webových služeb. Zajišťuje integraci v zásadě s jakoukoli sítí kompatibilní s komunikační technologií nebo aplikací použitou v domácí síti (HAN). Díky tomu si zákazník může libovolně zvolit HAN partnery nezávisle na technologii, kterou používají.

S ohledem na množství a různorodost dat poskytovaných spotřebitelům jsou meze stanovovány jen ze strany energetické společnosti. Některé z nich by rády nabídly úplnou transparentnost ve formě veškerých dat přístupných koncových uživatelům, některé nikoli. V zásadě je možné exportovat všechna data z inteligentního měření formátovaná podle DLMS/COSEM a konfiguraci lze provádět dálkově.

Bezpečnost je zaručena

Poskytování informací z měřidel pro spotřebitelské aplikace samozřejmě vyžaduje vysoké standardy zabezpečení. Není tedy žádným překvapením, že při vývoji CII hrálo podstatnou roli jak zabezpečení dat, tak ochrana osobních údajů. HES generuje klíč a zasílá ho měřiči a současně spotřebiteli. Data se zobrazí v rámci spotřebitelské aplikace, pouze pokud se klíče shodují. Tímto způsobem se zabraňuje neoprávněnému přístupu třetích osob a zajišťuje se bezpečnost dat. A díky použití specifikací podle IDIS je možné data přijímat z libovolného měřidla Landis+Gyr IDIS do CII a potom dále do aplikace koncového uživatele. Vlastní tok dat je jednosměrný, což znemožňuje jakoukoli manipulaci s funkcionalitou měřidla nebo údaji o spotřebě.

Bohaté možnosti

Transparentnost údajů o spotřebě je prvním krokem ke zlepšení povědomí zákazníků o aspektech spotřeby energie. Ovšem pro koncepci inteligentního domova – založené na internetu věcí (IoT) – je zásadní interoperabilita. Centrální řídicí jednotka potřebuje dostávat od inteligentního měřidla – a tedy také od energetické společnosti – „srozumitelná“ data pro řízení topení, osvětlení a veškerých dalších elektrických nebo elektronických zařízení. Spotřebitelské informační rozhraní Landis+Gyr proto propojuje inteligentní měření s automatizací domácností a IoT tak činí další důležitý krok poskytnutím nových nástrojů pro zvýšení energetické účinnosti.

Spojte se s námi

Posts by Topic

see all

Recent Articles

Popular Articles

Related posts