blog-background-1920px

Účinnější řízení obnovitelných energetických zdrojů: jak pomáhají programy řízení napětí

16. září 2020 10:03:54 SELČ

Voltage Control SchemesPřechod k výrobě elektrické energie z obnovitelných zdrojů patří mezi základní předpoklady zelenější a udržitelnější budoucnosti pro každého z nás. V integraci obnovitelných zdrojů do sítě bylo dosaženo velkého pokroku a podle Mezinárodní energetické agentury bude výroba elektřiny konkrétně z fotovoltaiky růst až do roku 2030 o 15% ročně. To je nepochybně úspěch - ovšem integrace fotovoltaických elektráren se setkává také s mnohými výzvami.

Příliv solárně vznikající energie je decentralizovaný, nesouvislý a stejně nepředvídatelný jako počasí. Proměnlivý výstupní výkon způsobuje fluktuace napětí, které ovlivňují nízkonapěťovou síť. A to znamená problém pro řízení sítě a provozní činnosti energetické společnosti. Fluktuace napětí vyvolávají špatnou kvalitu energie, což znamená pro provozovatele přenosové soustavy další výzvu. Na jedné straně jsou povinni plnit požadavky podle EN 50160, na druhé straně musí zajišťovat spokojenost koncových spotřebitelů.

Přehlížen nesmí být ani ekonomický aspekt: Úvodní pobídky pro výrobu obnovitelné energie, takzvané výkupní sazby, jsou již minulostí. Vlastníci FV elektráren čelí nutnosti maximalizace výnosů elektrárny a současně potřebě plnění požadavků provozovatelů přenosové soustavy (PPS) na přípojná místa.

Landis+Gyr nabízí řešení, které využívá stávající hardware s doplněnou novou aplikací řešící všechny uvedené otázky.

Hraniční („edge“) inteligence přináší lepší viditelnost a ovladatelnost

PPS musí každodenně činit mnohá rozhodnutí pro udržení provozu sítě. Pro své řešení využíváme inteligenci na rozhraní sítě, což znamená, že rozhodnutí je možné automatizovat a řešit tak problémy tam, kde vzniknou, a ve chvíli, kdy vzniknou.

Ústřední součástí naší aplikace pro regulaci napětí je náš komunikační modul E65C CU-XE s funkcionalitou RTU a SCADA konektivitou. Toto zařízení kombinuje komunikační funkce s mnoha komunikačními protokoly a hraničními výpočtovými procesy, a podporuje tak tyto nové způsoby práce. V důsledku toho E65C CU-XE zlepšuje viditelnost sítě na rozhraních poskytováním dat v reálném čase do SCADA a HES a umožňuje lokální rozhodování v reálném čase.

Jak to funguje a kdo to může využít

Skript regulace napětí obdrží naměřené údaje (měření napětí) z jednotky Landis+Gyr S650 Smart Grid Terminal a provede v reálném čase porovnání vůči nastaveným prahovým hodnotám. Na základě výsledku algoritmu se aktivují výstupní relé jednotky S650 připojená k FV měniči pro regulaci jalového a činného výkonu FV elektrárny. Díky tomu se úrovně napětí v síti pohybují vždy v povolených mezích. Pro zvýšení důvěryhodnosti řešení mohou měniče zasílat na vstupy jednotky S650 signály zpětné vazby, které jsou prostřednictvím komunikačního modulu předávány dále.

Kromě programu řízení napětí podporuje jednotka S650 všechny tradiční funkce pro fakturaci a měření kvality energie.

U fotovoltaiky nejsou PPS jedinými účastníky procesu. Obchodníci, provozovatelé FV elektráren i jejich vlastníci mají společný zájem na maximalizaci výnosů elektrárny. Díky našemu řešení regulace napětí je možné optimalizovat výstupní výkon pro dosažení nejvyššího výnosu a současně plnit nezbytné požadavky. S tímto řešením nebude PPS už nikdy muset vypnout FV elektrárnu z důvodu narušování kvality energie v síti.

Systém S650 Smart Grid Terminal s CU-XE jako regulační prvek navíc podporuje rychlejší integraci s využitím stávající infrastruktury a dobře známých protokolů. A v neposlední řadě poskytuje toto řešení nezávislost na proprietárním řešení poskytovatele FV měniče.

E65C - Network_CS

Spojte se s námi

Posts by Topic

see all

Recent Articles

Popular Articles