blog-background-1920px

Modely „jako služba“ pro zavádění inteligentních měřičů v Německu

23. června 2020 12:22:31 SELČ

IaaS visual-1Nyní je oficiálně udělena zelená dlouho očekávanému zavádění inteligentních měřičů v Německu na základě nedávného „tržního prohlášení“. Existuje široká shoda na přínosech a důležitosti inteligentního měření v rámci naléhavě potřebné digitalizace naší energetiky. Ovšem cesta k realizaci rozsáhlých modernizací sítě včetně inteligentních koncových bodů pro digitální obchodní modely a trhy budoucnosti zahrnující například podružná měření není v žádném případě přesně předurčená ani bez překážek. Nadcházející rollout bude velkým počinem z finančního, technického i personálního pohledu, zvláště pro malé a středě velké městské energetické společnosti.

S ohledem na cenové stropy stanovené prostřednictvím zákona o provozu měřicích míst přináší i legislativa pro zavádění inteligentních měřičů nejrůznější výzvy. Vyšší počáteční investice oproti konvenčním měřičům mohou být přeneseny na spotřebitele pouze v dlouhodobém horizontu, což znamená, že energetická společnost dosáhne jejich pozitivní návratnosti až za několik let. V důsledku toho budou počáteční investice a provozní náklady podstatně vyšší než získané výnosy. A právě zde přichází do hry flexibilní modely typu „as a service - jako služba“. Ty poskytnou provozovatelům prostor pro tvorbu konkurenceschopných a na budoucnost zaměřených nabídek, a to i přes náročné podmínky na trhu.

Kladné marže od prvního měřiče

Zásadní přínos našich komplexních řešení spočívá v možnosti převodu investičních nákladů, například na pořízení a instalaci, na provozní náklady. Infrastruktura jako služba (Infrastructure as a Service, IaaS) znamená, že hardware, software i související služby a procesy jsou poskytovány na základě leasingového modelu. Jsou zde uplatňovány principy „placení souběžně s výnosy“ (pro pronájem zařízení) a „placení podle využití“ (pro software a služby). Náklady provozovatele se tak rozloží na delší časové období a udrží se pod předepsanými cenovými stropy. Díky tomu je rozpětí marže na měřicí místo v kladných hodnotách už od instalování prvního měřiče.

Celý hodnotový řetězec

Infrastruktura jako služba ovšem přináší více než jen finanční model. Nabízí interoperabilní, modulární balíčky pro zřizování a provoz komplexní infrastruktury. Jen málokteré energetické společnosti mají nezbytné personální předpoklady a technické zdroje pro pokrytí všech součástí rolloutu a provozu. Mnozí provozovatelé, zvláště malí a středně velcí, potřebují možnost flexibilního outsourcingu některých oblastí. Model software jako služba (Software as a Service, SaaS) zahrnuje mimo jiné hostování, údržbu a pravidelné aktualizace a upgrady. Jsou zde zahrnuty softwarové komponenty pro administraci bran a správu naměřených údajů, řízení decentralizovaných, lokálních spotřebitelských koncových bodů, generátorů a obnovitelných zdrojů. Je tak usnadněno využití možností pro pasivní (pEMT) i aktivní (aEMT) externí účastníky trhu, například zobrazování naměřených údajů v portálu pro koncové spotřebitele nebo řízení vstupů ze systémů obnovitelné energie.

Vše pod jednou střechou se silnou síti partnerů

Jako komplexní řešení pokrývá nabídka Landis+Gyr v oblasti infrastruktury jako služby (IaaS) celý hodnotový řetězec od vlastního měřiče až po na výsledných datech založené služby s přidanou hodnotou v rámci flexibilního, modulárního konceptu. Výsledkem je, že se malé a středně velké energetické společnosti a operátoři přenosové soustavy, kteří jsou ze zákona odpovědní za značnou část rolloutu, mohou věnovat digitalizaci svých sítí a najít si pro sebe na budoucnost orientovanou a konkurenceschopnou pozici v rychle se měnícím prostředí.

 

Spojte se s námi

Posts by Topic

see all

Recent Articles

Popular Articles