blog-background.png

NB-IoT rozšiřuje příležitosti inteligentního měření

23. března 2018 15:39:51 CET

ThinkstockPhotos-685306588.jpgJak může poskytovatel technologie AMI zlepšit flexibilitu a připravenost na budoucnost svých řešení jinak, než trvalým vytvářením nových příležitostí v inteligentním měření a reagováním na rychlý vývoj trhu? Landis+Gyr dokazuje své schopnosti plnit očekávání a potřeby spotřebitelů na energii tak, že přidává nejnovější výhodnou komunikační technologii do svého portfolia AMI. NB-IoT bude přispívat k funkcionalitám Smart Grid řešení a k internetu Things.

Rychlý vývoj komunikačních technologií vyžaduje schopnost rychle identifikovat a využívat nové možnosti pro AMI a rozšiřování Smart Grid. Po mnoho desetiletí jsme v Landis+Gyr trvale zaváděli do našeho portfolia nové technologie a to jak aktualizováním, tak i rozšiřováním řady podporovaných komunikačních technologií. Naše hlavní myšlenka byla a stále bude, že jedna technologie není nadřazena nad jinou, ale naopak optimální komunikační technologie se může případ od případu lišit a často nejoptimálnější řešení vyžaduje kombinaci technologií. V budoucnosti uvidíme dokonce silnější postup tak zvaných hybridních sítí, využívajících široké spektrum komunikačních technologií.

V současnosti jsme opět identifikovali nové příležitosti pro spotřebitele, kdy těžíme z vývoje Smart Grid a IoT. Jako reakci na rychle se vyvíjející celulární technologie budeme přidávat do našeho portfolia řešení NB-Io T technologii (úzké pásmo IoT; LTE Cat-NB1).

NB-IoT – opravdové řešení podporující Internet of Things

Přijetí technologie NB-IoT bylo extrémně rychlé. Rychlost a rozsah zavedení technologie mnohé překvapil včetně mne. Ale co je na NB-IoT tak speciálního a proč například telekomunikační operátoři tuto technologii tak rádi zavádí?

NB-IoT je technologie LPWAN (Low Power Wide Area Network), která je založena na stávající komunikační síti 4G/LTE. Je standardizována světovou organizací pro 3GPP standardy, což je iniciativa, která spojuje několik organizací, které vyvíjejí telekomunikační standardy. Důvod, proč je technologie NB-IoT tak zajímavá je, že je považována za opravdu standardizovanou technologii, která umožňuje Internet of Things. Rozvíjí digitalizaci sítě tím, že umožňuje propojení velkého počtu různých zařízení do jedné sítě nákladově efektivním a spolehlivým způsobem. 

Efektivní náklady kombinované se spolehlivostí 

Z hlediska inteligentního měření může být technologie NB-IoT využita v různých geografických prostředích a být provozována spolehlivě v různých exteriérových podmínkách. Speciálně v městských oblastech je pokrytí sítě 4G/LTE velké a umožňuje rozšíření obrovského množství koncových bodů NB-IoT. Kromě toho se u technologie NB-IoT velice dbá na bezpečnost, protože využívá stejné bezpečnostní postupy, jako se používají v jakýchkoliv jiných mobilních komunikacích 4G/LTE. Efektivita nákladů a spolehlivost jsou klíčovými výhodami technologie NB-IoT. Vlastní spotřeba zařízení je velmi nízká ve srovnání například se zařízeními 2G/3G. To samozřejmě snižuje náklady za energii a může také snižovat náklady na hardware periferií včetně napájení a nadbytečných kondenzátorů.

Vysoká spolehlivost:
Technologie NB-IoT funguje na standardizovaných frekvenčních pásmech (jako například LTE800 MHz), čímž poskytuje řízené prostředí pro rádiové komunikace. NB-IoT zařízení jsou kompletně nezávislá na jiných zařízeních v terénu, což není případ u všech ostatních opakujících technologií, jako RF síť nebo PLC. Protože nevyžaduje žádná datové koncentrátory nebo gateway zařízení, zůstává stabilní jak jeho příjem signálu, tak i SLA úroveň. To také snižuje náklady na údržbu pro provozovatele inteligentních měřicích zařízení. NB-IoT komunikace fungují na stejné síti jako běžná mobilní zařízení a jsou typicky udržovány telekomunikačními operátory. Ti mají velký zájem na tom, aby byla garantována vysoká dostupnost pro komunikaci. Telekomunikační operátoři mohou také spravovat objem služeb, používající frekvenční pásmo NB-IoT, aby udrželi velký příjem signálu. Ve srovnání například s LTE Cat-1 má NB-IoT mnohem lepší vazební ztrátu, která je důkazem zvýšené spolehlivosti.

Efektivita nákladů: 
Náklady za komunikace u NB-IoT většinou obsahují náklady za poplatky a náklady za HW modemů, které jsou o něco menší než u modemů 2G/3G. Tím, že se technologie NB-IoT využívá společně s technologií eUICC (Embedded Universal Integrated Circuit Card), která je zaváděna současně s technologií NB-IoT, je technologie NB-IoT velice nákladově efektivní. S eUICC může být poskytovatel služeb měněn dálkově bez dotknutí se měřiče nebo bez výměny tradiční fyzické SIM karty. To minimalizuje množství prací v terénu a snižuje náklady za management poplatků. Je dobré být si vědom vícenákladů, které mohou narůstat z důvodu vytvoření eUICC: úplně nový obchodní ekosystém se bude objevovat okolo poplatků za hosting a řízení. Avšak v budoucnosti se očekává, že náklady sítě NB-IoT budou radikálně klesat z důvodu míry ekonomičnosti: technologie se bude široce používat po celém světě a protože je založena na otevřených standardech, počty prodávajících a jiných hráčů nabízejících zařízení a řešení NB-IoT se budou zvyšovat. Zároveň zvyšování konkurence vyústí ke snižování cen. 

Jaká je nejlepší komunikační technologie pro AMI?

NB-IoT je velkým příspěvkem k širokému výběru AMI komunikačních technologií. Ale jako vždy, jsou zde určité úhly pohledu, které musí spotřebitelé zohlednit, když dojde ke zvažování technologie NB-IoT. Například měření ICG vyžaduje vyšší propustnost dat a některé aplikace, jako řízení vyvažování zatížení sítě, vyžadují reakční čas téměř v reálném čase. Ty mohou vytvářet výzvy pro technologii NB-IoT.

Když si spotřebitelé zvolí komunikační technologii pro své AMI infrastruktury, existuje jedna směrnice, kterou musí dodržovat při rozhodování: Komunikační řešení by měla být vždy vytvořena případ od případu na základě různých podmínek z terénu spotřebitele. Řešením pak může být dokonce hybridní síť s kombinací například G3 PLC, RF sítě a NB-IoT nebo jiné LTE technologie. Výběr by neměl být omezen pouze na jednu technologii: Nejlepší komunikační technologie pro AMI je optimální komunikační technologie. 

Chcete znát víc o   komunikačních technologiích   v inteligentním měření? 

 

Spojte se s námi

Recent Articles

Popular Articles