blog-background.png

Pilotní projekt Advanced Grid Analytics v Lichtenštejnsku

29. listopadu 2017 11:29:29 SEČ

lkw-hauptsitz-schaan.jpg

V průběhu osmiměsíčního pilotního projektu testují společnosti Liechtensteinische Kraftwerke (LKW) a Landis+Gyr potenciál prostředků pro analytiku pokročilé sítě (Advanced Grid Analytics) pro procesy typické energetické společnosti v rámci sítí středního a nízkého napětí. Cílem tohoto pilotního projektu je prokázat užitečnost údajů z inteligentního měření pro analýzu a optimalizaci sítě. Projekt byl zahájen počátkem září tohoto roku a po jeho úspěšném dokončení se plánuje celostátní nasazení v celkovém rozsahu 27.000 měřicích míst.

Software Advanced Grid Analytics (AGA) umožňuje energetickým společnostem optimalizovat správu technických prostředků a provoz sítě a zavést nové postupy pro řízení zátěže a zúčtování. Na integrované platformě AGA se informace ze systémů inteligentního měření propojují s údaji z geografického informačního systému. Takto vznikající integrovaná databáze potom nachází mnoho různých způsobů využití.

AGA: mnohostranné výhody 

V Lichtenštejnsku bude projekt – první svého druhu, který společnost Landis+Gyr v Evropě uskutečňuje – nejprve zaměřen na zatížení sítě a jednotlivých prostředků, vizualizaci napětí, integraci distribuovaných zdrojů energie a optimalizaci nákladů na údržbu v rámci sítě. Bohatý výběr aplikací v rámci softwaru AGA umožní energetické společnosti vizualizovat a analyzovat zatížení sítě včetně projevů zatížení na sekundárních rozvodnách, silových vedeních, pojistkách a dalších síťových komponentách na základě skutečných zátěžových profilů spotřebitelů nebo výrobců energie. Díky tomu je možné účinné a cílené plánování investic do distribuční soustavy.

AGA user-friendly interface: Multiple level visualisation of analytics and power flow resultsUživatelsky přátelské rozhraní AGA: vícestupňová vizualizace výsledků analýzy a toku energie 

“Nástroj Advanced Grid Analytics propojuje data z připojených inteligentních zařízení se síťovou infrastrukturou a vytváří tak pro energetickou společnost skutečnou přidanou hodnotu, zvláště v podmínkách vzrůstající decentralizace výroby v rámci distribuční sítě. Společnosti jako je Liechtensteinische Kraftwerke mohou s pomocí AGA optimalizovat své provozní procesy a využívat získaná data pro podporu svých strategických investičních rozhodnutí.”

Ralph Griewing, první viceprezident pro energetická řešení

 

Řešení AGA je součástí severoamerického produktového portfolia společnosti Landis+Gyr od roku 2014 a bylo úspěšně implementováno u více než 25 energetických společností, povětšinou v USA. Tento pilotní projekt pro společnost LKW znamená uvedení nabídky v oblasti AGA také na evropský trh. 

AGA at the European Utility Week 2017 in AmsterdamAGA na Evropském týdnu energetiky 2017 v Amsterdamu 

Spojte se s námi

Recent Articles

Popular Articles