blog-background.png

Portfolio Landis+Gyr services z pohledu produktového manažera

23. března 2018 15:04:53 SEČ

ThinkstockPhotos-639206408.jpgKdyž jsem přišel před lety do společnosti Landis+Gyr EMEA, přišel jsem ke známému výrobci elektroměrů, který byl znám především svými vysoce kvalitními elektroměry a pokročilým softwarem pro sběr měřených dat. V té době nebyl pojem „servisní business“ klíčovým slovem v organizaci ani v našem průmyslovém odvětví, myslím, v severských zemích, kde bylo inteligentní měření nabízeno až od roku 2002. 

Služby provozní podpory


Od roku 2010 se rozsah obchodních aktivit energetických uživatelů dramaticky změnil a tak se také změnil přístup Landis+Gyr service. V současnosti nabízíme komplexní rozsah Služeb pro provozní podporu, abychom poskytovali expertní podporu pro uživatele, kteří interně provozují své AMI a Smart Grid provozy. Základem našich služeb podpory je Smlouva o podpoře, která poskytuje přístup k našim help desk službám a pravidelným zlepšováním produktů. Dále nabízíme služby dodatečné podpory pro pomoc uživatelům jak zlepšovat své procesy nebo výkonnost systémů. Náš přístup k rozvoji služeb je velice praktický: Trvale analyzujeme vstupní dotazy zákazníka, a pokud je identifikována společná oblast zájmu, vyvineme službu, která tento problém vyřeší. Dobrým příkladem našeho pragmatického vývoje služeb je „provozní služba systému“: Dočasně provozujeme AMI systém pro naše zákazníky, pokud mají například nedostatek lidí v době dovolených nebo v případě nemocí.

Řízené služby

Již nějakou dobu sleduji rostoucí zájem mezi uživateli o Řízené služby. Jinými slovy naši zákazníci se ptají, zda pro ně můžeme řídit jejich IT platformu a AMI aplikace. Výsledkem je, že jsme vyvinuli  řešení Software as a Service (SaaS), kde uživatel získá přístup k softwaru Landis+Gyr a začne ho používat, zatímco my plně řídíme a udržujeme IT platformu a veškerý software. Jako rozšíření ke standardním službám můžeme také předem nakonfigurovat službu a řešení tak, aby podporovala uživatelské klíčové případy používání mimo běžný rámec. To není špatné, že? 

V současnosti vidíme zvýšený zájem také o systém Metering as a Service (MaaS). Toto je široký pojem, ale pro nás to prostě znamená, že Landis+Gyr přebírá odpovědnost za provozování AMI řešení jménem uživatele. Rozsah smlouvy se může lišit od prostého používání po veškeré s tím spojené AMI procesy. To uvolňuje zdroje uživatele pro jiné procesy, například, pro nové vývoje jako je vyrovnávání zatížení, ukládání energie nebo projekty obnovitelné energie.

Ve své nejkomplexnější podobě mohou Řízené služby (Managed Services) obsahovat celou měřící infrastrukturu a komunikace. V průmyslu jsme již slyšeli informace o financování AMI infrastruktury s měřiči a jinými zařízeními pomocí leasingu, a také jako řízení s tím spojených komunikací. V této souvislosti jsem viděl používat pojmy jako je Infrastruktura jako služba (IaaS) a Síť jako služba (NaaS).  Zkratky v tomto stylu rostou jako houby po dešti!

Rozmístěné služby

Když bylo zahájeno inteligentní měření a AMI řešení, potřebovali uživatelé specifické zdroje a zkušenosti. Někteří uživatelé je mohou mít interně, někteří si mohou najmout někoho jiného, aby to pro ně udělal, a někteří to chtějí formou outsourcingu pro celý nový projekt. Existuje několik možných přístupů, takže podle toho máme vyvinuté naše služby, které nabízíme. Naše služby Deployment Consultancy jsou určené pro uživatele, kteří preferují plánovat a provozovat AMI projekt rozmístění interně. Naší rolí je pak sdílet nejlepší praxe a dávat rady o tom, jak hladce a účinně plánovat a řídit rozmístění projektu. Postupováním krok za krokem dál jsou služby Deployment Project Management zaměřeny na uživatele, kteří si chtějí najmout zkušeného projektového manažera a tým, aby mu pomohli naplánovat a realizovat rozšíření projektu. Naopak služby Turnkey Deployment jsou optimálním řešením pro uživatele, kteří se rozhodli pro externí zajištění od společnosti Landis+Gyr a to nejen řízení projektu, ale i ostatní částí projektu rozšíření. Typickými úkoly, které jsou zahrnuty do projektu na klíč, je logistika, instalace zařízení v terénu a řízení likvidačních prací.

Konzultace řešení

Společnost Landis+Gyr nabízí konzultace po celou dobu životnosti AMI projektu. To znamená, že naše služba Konzultace řešení může být přidána jako prvek ke všem kategoriím služeb, uvedených výše. Avšak naše konzultace mohu pokrýt široké spektrum témat od vyřešení problému s odečtem elektroměru za 30 minut po smlouvu na konzultace po dobu dvou let v oblasti procesů re-engineeringu obchodních aktivit. Proto si myslím, že je nejlepší ponechat si Konzultace řešení jako samostatný prvek v našem servisním portfoliu.

Špička v budoucnosti

Výše jsem se hlavně zaměřil na služby, které jsou úzce spojeny s rozšiřováním a provozováním inteligentního měření, nebo na infrastrukturu pokročilého měření. Protože průmysl a naše nabídka se vyvíjí, aby zahrnovaly víc pokročilých řešení, jako je řízení odpovědi podle požadavku, řízení měřičů a pokročilá analýza sítě, brzy uvidíme, že se naše služby budou rozšiřovat s nabídkou také do těchto oblastí. Pracovat s obchodem se službami a energetickým průmyslem je fascinující kombinace.

Spojte se s námi

Recent Articles

Popular Articles