blog-background.png

Proč by tedy měly energetické společnosti zvolit řízené služby (Managed Services)?

Landis+Gyr
By Landis+Gyr - 22. ledna 2018 10:24:47 CET

Highlightbild.jpgRozvoj globálního trhu v oblasti inteligentních sítí jako služeb (Smart Grid as a Service, SGaaS) se zrychluje a stále více energetických společností se přiklání k zajišťování provozu inteligentních sítí ve formě služby. Množství náročných požadavků, mezi něž patří například legislativní tlaky, rostoucí očekávání spotřebitelů či stále složitější infrastruktura inteligentních sítí, přivádí provozovatele distribučních soustav k využívání řízených služeb jako příležitosti k optimalizaci svých fyzických prostředků a obchodních procesů.

 

IG Managed Services 2.pngCo řízené služby udělají pro vaše podnikání  

Obchodní model řízených služeb pomáhá energetickým společnostem snižovat technologická rizika, minimalizovat náklady a zavádět flexibilnější pracovní procesy, protože provoz jejich pokročilé infrastruktury měření (AMI) a s ním spojené odborné služby jsou svěřovány specializovaným dodavatelům neboli poskytovatelům řízených služeb (Managed Services Providers, MSP). Energetické společnosti proto hledají zkušené servisní partnery, kteří jim pomohou reagovat na provozní otázky s pomocí osvědčených řešení tak, aby mohly využívat všechny přínosy inteligentních sítí bez nutnosti přebírání veškerých finančních, technických a provozních rizik spojených s příslušnou investicí; energetická společnost se tak může soustředit na své vlastní klíčové činnosti.

Přijímání tohoto modelu je také silně podporováno konkurenčním prostředím. Energetické společnosti jsou pod tlakem nejen v souvislosti se zajišťováním spolehlivých každodenních dodávek, ale také s vývojem nových služeb pro koncové uživatele a zrychlováním jejich uvádění na trh. Po svěření částí provozu své systémové infrastruktury specializovaným MSP mohou energetické společnosti vykonávat více za méně a poskytovat efektivní službu při současném udržování nízkých nákladů a rozvoji nových oblastí výnosů.

Výhody AMI jako služby 

Energetické společnosti mají možnost pořídit si několik různých druhů SGaaS, například řízené cloudové služby (Cloud Managed Services), software jako službu (Software as a Service, SaaS) či infrastrukturu jako službu (Infrastructure as a Service, IaaS), a také provoz inteligentní sítě dodávaný jako služba zahrnující implementaci, optimalizaci i údržbu AMI systému. Poradenské služby navíc zahrnují služby spojené s auditem, provozními procesy a podnikovou architekturou. Plně řízené služby pokrývají úplné spektrum potřebných zařízení, komunikačních sítí, softwaru a aplikací pro zpracování naměřených dat, plus všechny další služby spojené s provozem sítě, které energetická společnost může potřebovat. Ať jsou potřeby konkrétní společnosti jakékoli, Landis+Gyr může nabídnout optimální portfolio služeb včetně služeb provozní podpory, SaaS, IaaS a měření jako služby.

 IG Managed Services 1.pngProč AMI jako služba   

Důvod atraktivity těchto služeb pro energetické společnosti spočívá ve flexibilitě s ohledem na kapacitní řízení a předvídatelnosti nákladů v průběhu ucelených účetních období. V případě řízených cloudových služeb získávají energetické společnosti vždy takovou kapacitu, kterou potřebují, a mohou ji zvětšovat i zmenšovat přesně podle měnících se požadavků zákazníků. Díky tomu mohou pružněji reagovat na nové výzvy a získávají další příležitosti k optimalizaci nákladů.
 
Dalším klíčovým přínosem modelu řízených služeb jsou jasně stanovené odpovědnosti. Jediný specializovaný poskytovatel služeb AMI může nabídnout energetickým společnostem bezpečné řešení „pod jednou střechou“ odpovídající všem předpisům a zahrnující lepší integraci jednotlivých služeb, vynikající cloudovou a IT infrastrukturu a optimální využívání zdrojů. Zákazníci se tak mohou soustředit na vlastní klíčové činnosti, zatímco technická a provozní rizika přejímají odborníci třetí strany.

Kromě toho si mohou být při zakoupení AMI jako služby provozovatelé distribuční soustavy jisti, že mají k dispozici nejkvalitnější nástroje, technologie a procesy pro budování spolehlivé, nejvýkonnější a inteligentní infrastruktury měření. Především proto, že zkušení odborníci v oblasti AMI zaměřují svou pozornost na pokročilé metody měření a řízení sítě a mají za sebou úspěšné poskytování služeb v této oblasti. Vědí, co je třeba k tomu, aby distribuce energie v digitalizovaném světě hladce fungovala, a proto neustále investují do nejmodernějších systémů tak, aby jejich nabídka byla stále aktuální a efektivní.         

Je pravda, že přechod na model řízených služeb znamená pro energetické společnosti velký posun, protože zatím jsou spíše zvyklé nakupovat jednotlivé komponenty řešení a zajišťovat si všechny své procesy interně. Ovšem vzhledem ke stále větší rozmanitosti technologického prostředí a rychle se měnící podobě trhu může outsourcování hardwarových, softwarových nebo servisních úloh na profesionální MSP přinést podstatné výhody. Nakupování řízených služeb od důvěryhodného partnera na rozdíl od investování do fyzických prostředků a dovedností umožňuje organizacím lépe vyvažovat rizika, cashflow a svůj růst.

Recent Articles

Popular Articles