blog-background.png

Složitost lze zvládnout spoluprací: poznatky z rolloutu inteligentních měřičů v Británii

Alison Jeffers
By Alison Jeffers - 23. dubna 2020 9:24:42 CEST

UK blogAlison Jeffers, která je viceprezidentkou Landis+Gyr pro dodávky zákazníkům pro region EMEA, říká, že spolupráce mezi všemi zúčastněnými stranami je klíčová pro úspěšné projekty rolloutů inteligentních měřičů včas a v mezích rozpočtu.

Před příchodem do energetiky jsem pracovala v telekomunikacích. Mezi mé hlavní odpovědnosti patřila implementace řešení v oblasti IP telefonie. Otázky, s nimiž jsme se setkali při této práci, mohou být poučné i pro rollouty inteligentních měřičů:

Typicky jsme navštívili pracoviště zákazníka a na jednotlivých stolech jsme vyměnili starý analogový telefon, který požíval plné důvěry, za „naleštěný“ nový IP telefon. Ovšem nové telefony nefungovaly, což znamenalo frustraci zákazníků vůči použité technologii. Výkon sítě, na kterou se IP telefonie spoléhala, zkrátka nebyl dostatečný. Podobně inteligentní měřiče vyžadují skutečně fungující komplexní (end-to-end) komunikační IT řešení, pokud mají úspěšně pracovat. Nestačí přemýšlet pouze o technologii měřiče, musíte také zohlednit celý ekosystém, v jehož rámci do sebe musí zapadat všechny dílky.

Práce ve světě propojených řešení

Mnohé IT projekty jsou neúspěšné, a to v důsledku podstatného zpoždění nebo překročení rozpočtu. Klíčové poučení, které jsem si odnesla z vlastní zkušenosti, spočívá v tom, že zásadní je spolupráce. Dnes pracujeme ve světě propojených řešení; nemůžeme pracovat izolovaně. Musíme spolupracovat se svými zákazníky a pohybovat se v pracovním prostředí, jehož jsme sami součástí.

Británie poskytuje dobrý příklad toho, jak složité mohou být rollouty inteligentních měřičů. Není zde jen více různých poskytovatelů inteligentních měřičů, ale i několik komunikačních hubů, a to vše v zájmu prosazování konkurenčního trhu.

Inteligentní měřiče musí být schopny připojení ke kterémukoli z několika komunikačních hubů a tyto huby musí být rovněž připraveny na komunikaci se všemi typy a modely inteligentních měřičů instalovaných na britském trhu. Dostupnost různých značek domácích přístrojů znamená další úroveň rozmanitosti. Tento stupeň složitosti trhu často vede k tomu, že rollouty inteligentních měřičů trvají podstatně déle, než se původně očekávalo.

V Británii se zavádí kolem 53 milionů inteligentních měřičů (elektrické energie a plynu). Landis+Gyr byl prvním poskytovatelem, který získal homologaci pro inteligentní měřiče SMETS 1 a 2 pro celou Velkou Británii. Fáze jedna už skončila a fáze dva stále probíhá. Landis+Gyr má nasmlouváno dodání více než 25 milionů měřičů, což znamená, že po dokončení rolloutu bude mít téměř každá druhá domácnost v Británii instalován měřič L+G. Září 2019 bylo rekordním měsícem, během něhož jsme dodali desetimiliontý měřič SMETS.

Není to cesta o samotě

Ovšem cesta až k tomuto stavu nebyla snadná. Nemohli jsme dělat všechno sami. Ani poskytovatelé komunikačních hubů nemohli dělat všechno sami, ani energetické společnosti. Více než před rokem jsme pro usnadnění spolupráce spustili uživatelské fórum Landis+Gyr. Začalo ve formě měsíčního shromáždění, na které byli pozváni naší zákazníci pro sdílení „bolavých míst“ a nápadů. Bylo pochopitelné, že zpočátku byli klienti poněkud nervózní, protože se ocitli v jedné místnosti se svými konkurenty. Ovšem časem jsme zjistili, že když měl některý zákazník s něčím problém, brzdy se přihlásil další zákazník s podobným tématem. Díky tomu jsme mohli nabídnout řešení a na problémech pracovat společně, a ve výsledku jsme věci řešili mnohem rychleji.

Popularita tohoto fóra začala rychle vzrůstat. Dnes se ho účastní nejen naši zákazníci, ale také zástupci britské vlády, poskytovatelé komunikací, finanční domy; nyní se tedy měsíčně schází celý ekosystém. Je fantastické dosáhnout takové úrovně spolupráce a zajistit tak vynikající základnu pro úspěšnou realizaci projektu.

Co si pamatovat pro úspěšný rollout

Dělejte to jednoduše; nepodceňujte složitost techniky. Například volte standardizované produkty. Není-li to nutné, nevytvářejte řešení na míru.
Nové technologie; nevíte, co všechno nevíte. Své inteligentní měřiče testujeme v rámci komplexního (end-to-end) IT řešení, v prostředí našich zákazníků, s využitím téhož zkušebního plánu, který používají naši zákazníci, tak, abychom mohli rychle zjišťovat a řešit technické potíže.
Stanovujte realistické termíny pro pilotní a testovací provoz.
Ujistěte se, že vaše komunikační technologie jsou vhodné pro daný účel.
Spolupracujte se svými zákazníky. Jakmile se poruší důvěra, je ji velmi těžké obnovit.
Sdílejte společnou vizi.
Oslavte úspěchy!

Spojte se s námi

Recent Articles

Popular Articles