blog-background.png

Společnost Grästorp Energi volí elektroměry Landis+Gyr P2P NB-IoT pro jejich spolehlivost, předvidatelnost a pevné náklady na komunikaci

Robert Lidgren
By Robert Lidgren - 23. dubna 2020 9:42:15 CEST

Grästorp Energi Společnost Grästorp Energi si zvolila platformu Landis+Gyr Gridstream© Connect s měřiči E360 komunikujícími způsobem point-to-point pro rezidenční účely a komerční měřiče E570, a to včetně komunikace typu NB-IoT a řešení SaaS (Software as a Service, software jako služba). Díky technologiím a službám Landis+Gyr se nyní Grästorp Energi může soustředit na svou vlastní hlavní činnost a budoucí rozvoj.

Grästorp Energi je švédská energetická společnost obsluhující přibližně 4.300 rezidenčních zákazníků. Švédsko je jednou z předních evropských zemí v používání pokročilých energetických technologií, vždyť první celonárodní instalace inteligentních měřičů zde proběhla už v roce 2009. Země nyní podniká další klíčový krok – vybavení všech 5,4 milionu měřicích míst nejnovějšími technologiemi.

S přechodem na technologii inteligentního měření druhé generace má Grästorp Energi v úmyslu dále posílit své zákaznické služby nejnovějšími technologiemi a poskytovat spolehlivost, kterou nabízí řešení Landis+Gyr. To jí umožní věnovat nadále pozornost osobním, prvotřídním zákaznickým službám zahrnujícím například poradenství k energiím a životnímu prostředí.

Dodávka Landis+Gyr pro Grästorp Energi zahrnuje rezidenční měřiče E360 a průmyslové měřiče E570 s komunikační technologií NB-IoT/LTE-M s pevnými náklady na komunikaci po dobu 10 let s možností prodloužení, a rovněž úplný AIM systém na platformě Gridstream©Connect. Landis+Gyr využije pro přenos údajů naměřených z inteligentního měření mobilní síť Telia. Rollout nového řešení pro inteligentní měření provede společnost Grästorp Energi s tím, že softwarový hosting a údržbu bude outsourcovat Landis+Gyr.

„Komunikace má zásadní vliv na celkový výkon a náklady každého AMI řešení. Proto si myslíme, že tento jedinečný prodejní model, který Landis+Gyr nabízí v severských zemích, je pro nás nejpřínosnější. Kromě toho máme skutečnou důvěru v řešení P2P, které nám poskytuje flexibilitu a, což dokonce ještě důležitější, spolehlivou komunikaci a snadnou údržbu. Důvěřujeme společnosti Landis+Gyr a očekáváme, že ona bude důvěřovat nám,“ uvádí Mats R Andersson, CEO společnosti Grästorp Energi.
Přechod na technologii měření nové generace vyžaduje příslušnou kvalifikaci a pečlivé plánování. Díky technologii P2P NB-IoT může Grästorp Energi začít vyměňovat svou stávající infrastrukturu měřičů postupně, aby mohla přizpůsobovat rychlost instalací dostupným zdrojům.

Služba Landis+Gyr SaaS nabízí energetickým společnostem snížení rizik a zároveň vyšší míru předvídatelnosti, stejně jako eliminaci potřeby investovat do serverů, hardwaru, softwarových licencí a databází. Díky SaaS získávají energetické společnosti stálou pozornost specializovaných odborníků v oblasti výkonu a zabezpečení systémů. Otázky dostupnosti softwaru, zabezpečení a výkonu jsou tak řešeny pracovníky s kvalifikací světové třídy, a energetické společnosti se mohou soustředit na optimalizaci svých obchodních procesů.

Spojte se s námi

Recent Articles

Popular Articles