blog-background.png

ULTRAHEAT T450: Inteligentní měřicí technika pro výjimečnou spolehlivost

Janine Burgahn-Manarin
By Janine Burgahn-Manarin - 23. dubna 2020 9:18:09 CEST

T450 CNL Banner 2Ultrazvukový měřič tepla a chladu Landis+Gyr ULTRAHEAT®T450 umožňuje zlepšování energetické účinnosti domácností a budov a optimalizaci využití energie dokonce i v nejnáročnějších prostředích.

Řešení klimatických změn představuje jednu z největších výzev, které moderní společnosti čelí. Zatímco většina dosavadního úsilí se zaměřuje na vzrůstající podíl obnovitelných energetických zdrojů, topení a chlazení v budovách je odpovědné za 50% odběru energie v EU, a přitom velká část z ní se vyplýtvá! Tato skutečnost znamená obrovskou příležitost k dekarbonizaci lepším řízením a managementem využívání energie a způsobů její spotřeby v budovách. Takové zlepšení zároveň přináší nižší účty.
Aby mohly být domácnosti a budovy energeticky úspornější, je nutné mít možnost spotřebu na topení/chlazení s dostatečnou přesností měřit. Univerzální ultrazvukový měřič ULTRAHEAT T450 zajišťuje přesnou a spolehlivou detekci a měření tepelné energie v rámci rezidenčních aplikací a systémů dálkového vytápění/chlazení i pomocného měření.
Systém ULTRAHEAT T450 se snadnou instalací, snadnou údržbou a dlouhou provozní životností představuje ekonomické řešení pro zvyšování energetické účinnosti pro různé typy použití v budovách.
Klíčové vlastnosti, kterými se tento měřič vyznačuje, zahrnují snadnou instalaci, konfiguraci na místě a odolnost, a to dokonce i v nejnáročnějších prostředích.
Díky svým investicím do měřičů ULTRAHEAT T450 si vlastníci budov, poskytovatelé dálkového vytápění i ostatní uživatelé mohou být jisti, že investovali do technologie připravené na budoucnost, která bude sloužit po mnoho let. Komunikační moduly, senzory a další komponenty je možné modernizovat - vyměňovat ve stávajících systémech. Nový design elektroniky, který navíc podporuje napájení prostřednictvím M-Bus sběrnice, kromě toho vede k téměř neomezené životnosti baterie.

Odolný

Měřič ULTRAHEAT T450 je velmi odolný měřicí modul vyvinutý pro všechny druhy prostředí. Jeho součástí je DuraSurface, speciální vnitřní profil v měřicí jednotce, který zvyšuje odolnost měřiče vůči znečišťování a dalším kontaminantům a přináší tak dlouhou životnost, spolehlivost a bezúdržbový provoz po mnoho let.
Nové nerezové snímače umožňují přesnou, bezproblémovou práci i v nejnepříznivějších podmínkách.
Měřič ULTRAHEAT T450 nepřestane provádět přesná měření, i když pracuje v prostředích s vysokou prašností, znečištěním, vlhkostí, tlakovými špičkami, vysokými teplotami, vibracemi, stejně jako otřesy a nárazy, které mohou způsobovat odchylky ve vedení. Je u něj sníženo ovlivňování mechanickými a elektromagnetickými faktory.
Přídavný kryt uvnitř počítadla chrání citlivou elektroniku před nežádoucími kontakty a hrubými nečistotami.

Flexibilní

V jádru konstrukce měřiče ULTRAHEAT T450 je všestrannost. Dodává se s vyměnitelnými teplotními snímači, vyměnitelným bateriovým napájením a rovněž slotem pro výměnu a modernizaci komunikačních modulů, aby bylo zajištěno, že zařízení po dlouhou dobu nezastará. Komunikační moduly jsou vybaveny elektronickou ochranou, která zároveň slouží jako pomůcka pro vkládání.
Díky kalibračnímu deníku zařízení ULTRAHEAT T450 je možné dosahovat mimořádné flexibility. Kdykoli lze měnit nebo aktualizovat místo instalace, energetickou jednotku a typ senzoru, měřič ULTRAHEAT T450 přitom zůstává v činnosti, a to i po uvedení do provozu. Na měřiči je také možné provádět vícenásobné aktualizace mikroprogramu.
Zařízení ULTRAHEAT T450 je rovněž dodáváno s impulzními vstupy pro vodoměr umožňujícími nízkonákladové začlenění měření teplé a studené vody do různých komunikačních sítí.
Protože se T450 flexibilně přizpůsobuje budoucím požadavkům a budoucímu vývoji, uživatelé získávají výhodu menšího počtu základních variant a rychlejších odezev.

Trvanlivý

Systém ULTRAHEAT T450 znamená, že Landis+Gyr vytvořil měřič tepla dobře připravený na budoucnost. Zařízení se dodává s indikátorem životnosti baterie, ekonomickou elektronikou kombinovanou s odolnými měřicími technologiemi a konstrukcí, která umožňuje výměnu jednotlivých komponent a modulů.
Tím je zajištěno využití systému ULTRAHEAT T450 po dobu mnoha let bez nebezpečí závad a bez potřeby údržby, s minimalizovanou potřebou oprav.
Pokud měřič ULTRAHEAT T450 dosáhne stavu, kdy už neodpovídá aktuálním standardům, je možné přímo v terénu provést potřebné aktualizace mikroprogramu a tak zajistit, aby zařízení splňovalo všechny budoucí požadavky ze strany trhu.
Mezi klíčové vlastnosti měřiče ULTRAHEAT T450 patří napájení prostřednictvím M-Bus, které umožňuje dosažení dlouhé životnosti bez výměny baterie.

Praktický

Měřič ULTRAHEAT T450 je navržen pro jednoduchý provoz, instalaci a manipulaci.
Je vybaven LCD displejem o 8 znacích obsahujícím užitečné symboly, například dynamický indikátor stavu baterie nebo indikátor smyčky pro snadnou navigaci v menu. Dvě tlačítka podporují jednoduchou navigaci v menu a lze je snadno stisknout, a to i při otevřeném víku.
Velké instalační prostory uvnitř zařízení umožňují snadné zapojování komunikačních kabelů a senzorů. Elektronické a komunikační moduly jsou chráněny rámem pro zabránění poškození.
M-Bus moduly mají čtyři koncovky namísto dvou pro usnadnění zapojení do řetězce (daisy chaining), takže není třeba používat propojovací boxy.
Baterie AA s dlouhou životností a nízkým obsahem lithia umožňují snadnou výměnu. Optické rozhraní nabízí bezdotykový odečet a parametrizaci pomocí samodržné optické hlavy.

Inteligentní

K čemu je být „tvrďákem“ a přitom nemít inteligenci? Měřič tepelné energie ULTRAHEAT T450 dodává data pro účely fakturace. Uživatelé mají rovněž přístup k informacím o aktuálním stavu, energetické účinnosti a využití topného systému.
Měřič ULTRAHEAT T450 zajišťuje tyto potřeby nepřetržitým analyzováním spotřeby a poté označováním oblastí v rámci topného/chladicího systému s potenciálem zlepšení, a rovněž odhalováním potenciálních problémů v rámci systému, které mohou vyžadovat odstranění nebo řešení.
Zákazníci mohou rovněž využívat minimální, maximální nebo průměrné hodnoty pro přesnější posouzení, zda je jejich individuální spotřeba vysoká nebo nízká.
Díky monitorování profilu spotřeby vypočítává indikátor životnosti baterie měřiče ULTRAHEAT T450 nepřetržitě zbývající dobu do nutnosti výměny baterie.

Spojte se s námi

Recent Articles

Popular Articles