blog-background.png

Více než desetiletí transparentnosti: nová zpráva Landis+Gyr o udržitelnosti

13. listopadu 2018 9:01:11 CET

Sust. ReportV roce 2007 zahájila společnost Landis+Gyr historicky prvním změřením své uhlíkové stopy svou cestu k udržitelnosti. Do dnešního dne se společnosti podařilo snížit emise skleníkových plynů o více než 30 procent a stále rozšiřuje rozsah sledování ekologických dopadů a vykazovaní výsledků ve svém výročním Ekologickém profilu. V rozšířené Zprávě o udržitelnosti společnosti Landis+Gyr jsou dnes uváděny veškeré podstatné ekologické, sociální a správní (ESG) dopady jejích činností. Jak ukazuje nejnovější zpráva, cesta k udržitelnosti úspěšně pokračuje.

Práce na nepřetržitém pokroku

Společnost Landis+Gyr rozšířila rozsah a zaměření svého úsilí o udržitelný rozvoj a nadále pečlivě monitoruje ekologické dopady svých činností. Mezi klíčové výsledky zdokumentované v nejnovější zprávě za finanční rok 2017/18 (ukončený 31. března 2018) patří tyto položky:

  • Spotřeba vody v rámci skupiny Landis+Gyr se snížila o 10,0%. V regionu EMEA poklesla spotřeba dokonce o 16,7 %;
  • V roce 2017/18 došlo oproti předchozímu roku ke snížení celkového použití chemických látek o 2,5% na 11,9 metrických tun z původní hodnoty 12,2 metrických tun o rok dříve;
  • Celková produkce odpadů se zvýšila o 5,3%, především v důsledku převodů výrobních kapacit v rámci společnosti a na externí partnery;
  • Celkové emise CO2 poklesly o 11,1%: Od začátku měření uhlíkové stopy společnosti Landis+Gyr v roce 2007 se podařilo snížit emise CO2 přepočítané na obrat o 31%;

Hans Profile Pic“Firemní společenská odpovědnost je hlavní hnací silou udržitelného rozvoje podniku a nedílnou součástí firemní kultury v Landis+Gyr."

Hans Sonder, hlavní viceprezident pro transformaci a manažer pro ekologii

Závazky vůči zaměstnancům i vůči společnosti

Ve své roli odpovědného firemního občana se Landis+Gyr zaměřuje na potřeby společnosti a komunit a účastní se celé řady sociálních aktivit. Lze například uvést, že jak naše společnost, tak její jednotliví pracovníci se opakovaně podílí na nejrůznějších komunitních projektech a globálních charitativních činnostech – počet účastí v komunitních projektech nyní stoupl na 77; některé z nich jsou také uvedeny ve zprávě. Další klíčový prvek: učení a rozvoj zůstává zásadní složkou firemní kultury v Landis+Gyr; výsledkem je rozšíření školicích a vzdělávacích programů celosvětově na 641.

Kam směřujeme: doplněná strategie společenské odpovědnosti

Kam tedy společnost směřuje a jak se její snahy dají dále vylepšovat? Jako veřejná akciová společnost nyní Landis+Gyr vyvíjí doplněnou strategii společenské odpovědnosti (CSR), která bude připravena do března 2019. Nově zřízený Výbor pro udržitelnost, jehož členy jsou lidé napříč různými funkcemi a různými regiony, stanoví aktuální a budoucí priority pro Landis+Gyr v oblasti CSR. Jako dominantní hráč na trhu a technologický leader ve svém oboru má Landis+Gyr příležitost posunout udržitelnost a její prosazování na novou úroveň!

Richard“V rámci úsilí o naplnění svého podílu při řešení neustále se vyvíjejícího energetického prostředí v celosvětovém rámci provádí skupina Landis+Gyr mnohé investice směřující do budoucnosti s úmyslem přispět k udržitelnějšímu životu.

Intenzivně investujeme do udržitelnosti i proto, abychom se přizpůsobili ekonomice zohledňující principy ESG (ekologické, sociální a správní důsledky naší činnosti), a zůstáváme důsledně zaměřeni na rozvoj inteligentních řešení umožňujících energetickým společnostem a koncovým uživatelům překonávat energetické výzvy dneška i zítřka.” 

Richard Mora, CEO Landis+Gyr Group AG 

Download the full report

 

Spojte se s námi

Recent Articles

Popular Articles