blog-background.png

Vallebygdens Energi zavádí inteligentní měření příští generace s řešením Gridstream a softwarem jako službou

Landis+Gyr
By Landis+Gyr - 28. srpna 2018 10:05:46 CEST

PowerlineFotolia_23362253_M-585325-editedŠvédská společnost Vallebygdens Energi provozuje inteligentní měření již déle než deset let. Nyní při přechodu na AMI technologie druhé generace si tato energetická společnost vybrala Landis+Gyr jako svého partnera s cílem zvýšení provozní účinnosti cestou moderních postupů a řešení pro software jako službu.

Vallebygdens Energi je energetická společnost působící na jihu Švédska. Je odpovědná za údržbu a přestavbu elektrické a optické sítě pro přibližně 2.600 zákazníků. Švédské energetické společnosti zavedly inteligentní měření jako jedny z prvních v Evropě a konkrétně společnost Vallebygden implementovala své první řešení pro inteligentní měření už v letech 2004–2005. Protože se její současná infrastruktura měření blíží ke konci životnosti, přichází pro společnost správná doba pro vyhodnocení optimální technologie a provozního modelu pro současné i budoucí potřeby v oblasti inteligentního měření.

A Vallebygdens Energi se pro účely svého projektu druhé generace inteligentního měření rozhodla pro partnerství s Landis+Gyr. Projekt byl zahájen začátkem roku 2018 pilotní fází a bude zakončen na podzim roku 2018. Landis+Gyr dodá ucelené řešení typu end-to-end pro inteligentní měření s inteligentními měřiči E450, koncentrátory DC450 a PLC komunikací G3-500, stejně jako software pro inteligentní měření AIM pro sběr a zpracování naměřených údajů. Protože uvedená infrastruktura je založena na standardu IDIS (Interoperable Device Interface Specification), řešení je interoperabilní s technologiemi externích dodavatelů respektujícími tentýž standard.

Řešení společnosti Vallebygden pokrývá nejen měření elektrické energie pro domácnosti. Společnost se rozhodla zahrnout do něj také měření na sekundárních rozvodnách pomocí zařízení E650 pro zajištění komplexního monitorování bilance a kvality energie. Řešení Gridstream navíc umožňuje multienergetické měření. Společnost Vallebygden tak může do systému inteligentního měření zahrnout i údaje o měření spotřeby vody, a to prostřednictvím bezdrátového M-Bus připojení. Landis+Gyr je rovněž odpovědný za školení a systémovou integraci, například na zákaznický informační systém společnosti Vallebygdens Energi hostovaný externím poskytovatelem.

Jednoduchost a efektivní provoz díky SaaS

Rozhodnutí přistoupit k inteligentnímu měření nové generace se netýkalo výhradně technologií. Společnost Vallebygden se také zamýšlela nad tím, jak bude nové řešení v budoucnu provozovat. Už měla zkušenosti s modelem, v němž externí partner poskytoval software jako službu (Software as a Service, SaaS), zatímco každodenní provoz inteligentního měření byl zajišťován pomocí interních zdrojů. Společnost Vallebygdens Energi se rozhodla provozovat své IT prostředí externě s tím, že Landis+Gyr bude poskytovat SaaS s cílem udržování výkonu a zabezpečení systému.

Na základě smlouvy o SaaS se společností Vallebygden zřizuje Landis+Gyr IT prostředí pro inteligentní měření a stará se o jeho hosting včetně kupříkladu licencí, databáze a údržby aplikací, aktualizací systému a zabezpečení.

"Jsme velmi spokojeni se službami poskytovanými ze strany Landis+Gyr. Pro nás znamená SaaS poskytovaný společností Landis+Gyr snadný a bezpečný způsob řízení IT infrastruktury inteligentního měření. V každém okamžiku používáme nejnovější verze a funkcionality systémů, a přitom se nemusíme starat o aktualizace a zálohování systémů ani úroveň kvalifikace a dostupnosti lidských zdrojů. A v případě, že potřebujeme jakoukoli technickou pomoc, se můžeme vždy obrátit na zákaznickou podporu Landis+Gyr," říká Thomas Karlsson, CEO ve Vallebygdens Energi.

Software jako služba se jeví jako preferovaný model pro mnoho švédských energetických společností při plánování druhého rolloutu inteligentního měření. Nabízí jim totiž nižší rizika a vyšší míru předvídatelnosti a zbavuje je nutnosti investovat do serverů, hardwaru, softwarových licencí a databází. Díky SaaS si energetické společnosti zajišťují stálou pozornost specializovaných odborníků v oblasti výkonu a zabezpečení systémů. Tímto způsobem jsou otázky dostupnosti softwaru, zabezpečení a výkonu řešeny s nejvyšší možnou kvalifikací a energetické společnosti se mohou soustředit na optimalizaci svých obchodních procesů. Kromě SaaS obsahuje portfolio řízených služeb (Managed Services) Landis+Gyr také měření jako službu (Metering as a Service), kdy Landis+Gyr zajišťuje formou služby každodenní provoz systému inteligentního měření.

Spojte se s námi

Recent Articles

Popular Articles