blog-background-1920px

Zavádění inteligentních měřičů je cesta: co je třeba udělat pro úspěch

6. listopadu 2019 15:31:09 SEČ

LandisGyr_Smart Metering 16;9Při rozhodování o zavedení inteligentního měření se energetická společnost vydává na cestu, a to cestu společného úsilí a týmové práce, která bude mít vliv na celou organizaci.

Při rolloutech inteligentních měřičů jsme již poskytli podporu různým energetickým společnostem, od úvodních instalací až po implementace v druhé vlně. V závislosti na potřebách zákazníků se rozsah naší dodávky pohyboval od poskytnutí technologie až po řízení projektu na klíč.

Zde shrnujeme některé z hlavních poznatků z našich rozsáhlých zkušeností:

Dobré plánování od začátku

U kterékoli cesty nejde jen o to, abychom věděli, kam směřujeme, ale také o to, jakým způsobem se tam zamýšlíme dostat. Každý projekt zavádění inteligentních měřičů začíná definováním cílů a záměrů: co si přejete a co potřebujete? Poté se musíte zamyslet, jaké budou potřeby z pohledu zdrojů, rozpočtu a času.

Pro úspěšnou implementaci inteligentních měřičů by mělo plánování začít během úvodní fáze nabídkového řízení. Účinným způsobem předvýběru dodavatelů ještě před zahájením vlastního nabídkového řízení je zaslání žádosti o informace. Tento krok zajistí energetické společnosti hlubší porozumění schopnostem dodavatele a nejrůznějším možným přístupům k rolloutu inteligentních měřičů.

Pro zajištění přehledné struktury pro dodávku rolloutu, pro zmírnění rizik a pro minimalizaci komplikací začněte kontrolním seznamem a naplánujte si dostatek času na přípravu. Budete se muset zamyslet nad následujícím:

• vaše potřeby a požadavky
• platné předpisy
• dostupnost zdrojů
• realistický časový rámec
• plánování logistiky
• přehledný proces řízení projektu
• a konečně: co budete provádět interně, co svěříte některému partnerovi

Připravte svou organizaci

Projekt zavádění inteligentních měřičů bude mít vliv na většinu procesů energetické společnosti od zúčtování po služby zákazníkům a od provozu IT po správu sítě. Kritickým faktorem je tedy zajištění transparentní komunikace a informování všech ovlivněných týmů a oddělení s ohledem na změny rolí a úloh v jejich rámci. Projektový tým s jasnými rolemi a odpovědnostmi je nutný na straně zákazníka i na straně dodavatele. Je třeba zvážit také synchronizaci s dalšími probíhajícími činnostmi a projekty v energetické společnosti.

Dělejte to jednoduše

Na implementaci a rollout má vliv rovněž zvolené řešení inteligentních měřičů. Existují různé typy komunikačních technologií a volba jejich použití ovlivní plánování a realizaci instalací inteligentních měřičů. Kdykoli specifikujete vlastnosti technického řešení, nezapomeňte, že jakákoli zvláštní, vysoce customizovaná funkcionalita může znamenat vyšší náklady, větší složitost a větší nebezpečí pro průběh projektu. Z perspektivy řízení projektu usilujte o udržení nestandardních „extra“ vlastností v minimálním rozsahu. Čím je řešení standardnější, tím kratší jsou dodací lhůty a tím přímočařejší je implementace a rollout.

Komunikujte se svými zákazníky

Přístup k výměně měřiče je klíčovým předpokladem efektivnosti instalací v terénu. Kvalitní, proaktivní komunikaci s koncovými spotřebiteli a správci objektů nelze docenit, protože právě oni mohou ve sjednaný den a sjednanou dobu poskytnout přístup k vyměňovanému měřiči. Vše začíná u základních věcí: aktualizovaná databáze včetně nejen poštovních adres, ale také telefonních čísel a e-mailových adres jednotlivých zákazníků je nutná pro sjednávání návštěv k výměně měřičů a předcházení zpožděním.

Je také vhodné zahajovat komunikaci s dostatečným předstihem před instalací tak, aby bylo možné poskytnout zákazníkům informace o výhodách technologií instalovaných inteligentních měřičů.

Středobodem rolloutu je logistika

Projekty rolloutu inteligentních měřičů jsou složité činnosti, je tedy důležité zaměřit se na logistiku a napomoci tak hladkému průběhu instalací od dodávky po návštěvy v terénu, testování a závěrečné schvalování. Logistika u nejnovějších technologií inteligentního měření se nezabývá pouze fyzickými zařízeními, ale zaměřuje se také na konektivitu a bezpečnost: například správu logistiky SIM a bezpečnostních klíčů.

Rollouty inteligentních měřičů zahrnují také manipulaci a práci se starým hardwarem, který je třeba odstranit, přepravit a vhodným způsobem recyklovat. Data ze starého měřiče, například údaje o spotřebě, je třeba zachovat, aby bylo možné správně fakturovat zákazníkům.

Sledujte novinky v oboru

Rollout inteligentních měřičů se typicky plánuje pro určitá zeměpisná nebo transformátorová území, ovšem v závislosti na zvolené komunikační technologii existují i další možnosti. Definování instalačních oblastí umožňuje efektivitu během příslušné fáze. Plánování je dokonce ještě důležitější pro rollouty ve druhé vlně, kdy se staré inteligentní měřiče nahrazují novým hardwarem a během výměny zařízení je třeba zachovat konektivitu tak, aby pokračovalo předávání dat.

Dnešní pokročilé nástroje pro řízení prací v terénu umožňují efektivní plánování instalačních oblastí tak, aby nedocházelo k časovým ztrátám při přemisťování z místa na místo. Instalující pracovníci mají v reálném čase informace o časování, adresách a potřebných backend údajích, zatímco instalační dispečeři mají online přehled o průběhu prací a mohou rychle a bez časových ztrát reagovat na případné odchylky nebo problémy.

Po instalování všech inteligentních měřičů v konkrétní oblasti nastává „vyčištění“ tak, aby byla nová zařízení schopna správně komunikovat se systémem. Tento přístup postupného testování a schvalování jednotlivých instalačních oblastí poskytuje zkušenosti a postupné učení pro podporu plánování a realizace následných instalací.

Udělejte to správně napoprvé

Rollouty inteligentních měřičů jsou složité projekty, které mají velký dopad na provoz energetické společnosti. Z našich zkušeností ze spolupráce s energetickými společnostmi při projektech zavádění inteligentních měřičů vyplývá mnoho poznatků. Celkové řízení projektu, plánování technických specifikací, implementování školicích programů a organizace závěrečné a testovací fáze představují pouze některé z kritických aspektů pro zajištění úspěšné implementace. Ať oblast vašich služeb obsahuje desítky tisíc měřicích míst nebo milion nebo i více: z celkového pohledu je proces vždy stejný.

Díky spolupráci se zákazníky všech velikostí, na různých trzích, s různými potřebami a požadavky jsme získali jedinečné poznatky a kompetence potřebné k řízení rolloutů inteligentních měřičů. Získané poznatky a osvědčené postupy jsme přetavili do standardizovaných procesů, předloh a formátů dokumentace, díky nimž projekt zůstane pod kontrolou. Velmi rádi vás podpoříme při plánování a implementaci úspěšného rolloutu inteligentních měřičů a rádi vám budeme na vaší cestě průvodcem.

Spojte se s námi

Posts by Topic

see all

Recent Articles

Popular Articles