blog-background-1920px

Změna datového modelu a obousměrné rozhraní na Energy IP (Siemens) ve společnosti Infrax

29. března 2017 12:12:17 SELČ

Východisko projektu

Flandry, severní a holandsky mluvící část Belgie, zahájí v roce 2019 rollout inteligentního měření.  V rámci přípravy tohoto rolloutu rozhodla aliance všech belgických distribučních společností vybudovat národní centrum pro naměřená data. Všechny distribuční společnosti budou od roku 2019 posílat svá naměřená data v oblasti ICG (industrial, commercial and grid, tj. v oblasti průmyslu, obchodu a sítí) i v rezidenční oblasti do nově vytvořené platformy ATRIAS, která se stává národním centrem.

iStock_000009254576Medium.jpgSoučasná situace ve společnosti Infrax

Všechna klasická naměřená data pro ICG i rezidenční zákazníky jsou zpracovávána prostřednictvím EDM (energy management od společnosti SAP) a sdílena s ostatními subjekty na belgickém energetickém trhu „jednotlivými“ zúčtovacími bankami. Avšak na Smart Meter Pilot v roce 2013 koupil Infrax systém MDM (meter data management) od společnosti eMeter (nyní Siemens), který provozuje do současnosti pro přibližně 8 000 měřicích bodů.

Cíl našeho projektu Converge

Nejpozději do roku 2019 si Infrax přeje mít celkový tok naměřených dat (ICG i rezidenční) pro svůj systém MDM. Záměrem je, aby toto jediné rozhraní ATRIAS – národní centrum – vzniklo přes EnergyIP. EnergyIP od společnosti Siemens je flexibilní, škálovatelná platforma pro aplikace smart grid.

Rozsah projektu

V rámci nastavení obousměrného rozhraní mezi systémem Converge a EnergyIP bylo nutné stávající model systému Converge 3.7 aktualizovat pro budoucí komunikaci s ATRIAS. Mezitím bylo třeba udržovat stávající jednosměrné rozhraní s EDM.

Aktuální realizace

Změna datového modelu musela být provedena pro 15 000 virtuálních měřidel. Nejdříve byl proveden kritický clean-up a poté skript překonvertoval měřicí body.

Converge byl aktualizován na verzi 3.10, aby bylo umožněno plné propojení přes rozhraní na EnergyIP. Nyní rozhraní podporuje plně automatický řetěz od SAP až ke Converge přes MDM. Je-li elektroměr administrativně zaveden v SAP, příkaz postupuje dolů do Converge a naměřená data jsou automaticky uploadována. Je-li elektroměr vyřazen nebo nahrazen, zahájí se stejný druh procesu a opět je příkaz XML poslán do Converge a proces pokračuje bez manuálního zásahu (nebo téměřJ).

V lednu jsme nastartovali „stínovou fázi“ s oběma rozhraními (EDM a MDM) běžícími paralelně před vypnutím rozhraní EDM, přičemž řetěz MDM-ATRIAS bude funkční.

Spojte se s námi

Posts by Topic

see all

Recent Articles

Popular Articles