blog-background.png

Zvyšování potenciálu AMI dat při správě zařízení

23. března 2018 15:16:17 SEČ

ThinkstockPhotos-522152858_Highlight.jpgSpráva distribučních zařízení je klíčovým faktorem pro uživatele, protože hledají maximalizaci prodloužení životnosti u stávajících a nových investic do zařízení. U pokročilé analýzy sítě mohou být dat AMI získávána tak, aby napomáhala uživatelům provádět správná strategická investiční rozhodnutí. 

Kromě řízení stárnutí investic využívají uživatelé způsob jak spolehlivě rozšiřovat množství zdrojů distribuované energie (DER) do sítě. Stupeň komplexnosti v energetické síti se také zvyšuje, protože se stále vice připojuje spotřebičů v domácnostech jako například fotovoltaická zařízení (PV), elektrická vozidla (EV), klimatizace, ohřívače vody, myčky a sušičky. Aby se účinně řídily jejich investice v distribuční síti, potřebují zde uživatelé nové nástroje a procesy.

Tradičně se správa distribučních zařízení skládala z komponentů sítě v terénu a z jejich výměny po jejich selhání. S rozšířením technologie AMI začali uživatelé vyhodnocovat kromě primárních obchodních případů získávání dat o spotřebě a automatického vyúčtování i hodnotu dat inteligentního měření. Se zohledněním také těchto obchodních případů správy zařízení nalezli uživatelé potenciál u dat AMI v monitorování podmínek investic v téměř reálném čase, ve vizualizaci aktuálních podmínek zátěže a v aplikování pokročilé analýzy pro optimalizaci cyklů životnosti zařízení.

Použitím analýzy sítě mohou uživatelé zvýšit výhody správy zařízení z jejich AMI sítě tím, že budou získávat data ze senzorů na rozhraní sítě a z různých zdrojových systémů a analyzovat data tak, aby získali lepší porozumění provozního chování zařízení. Mohou používat analytické aplikace pro rychlejší detekci výpadků, predikování výpadků, plánovat optimální spolehlivost investičních projektů a lépe řídit vliv obnovitelných investic. 

Pokročilá analýza sítě Landis+Gyr – umožňuje správu zařízení pomocí dat 

Základem strategie správy zařízení pomocí dat je možnost uživatele jak vizualizovat svůj distribuční systém, tak i provádět scénáře správy zařízení s vysokým stupněm granulárních dat, získaných z aktuálních podmínek systému. Uživatelé pak mohou používat výsledky této analýzy k tomu, aby vyvinuli, otestovali a nastavili projekty správy zařízení. Pomocí pokročilé síťové analýzy Landis+Gyr se mohou data z geografických informačních systémů (GIS) slučovat s provozními údaji z inteligentních měřicích zařízení a senzorů, aby se zlepšila možnost uživatele vizualizovat je podle geografické polohy a analyzovat výkonnost zařízení v terénu.

Aplikace pokročilé analýzy sítě poskytované společností Landis+Gyr vizualizují napětí v dané síti a napomáhají identifikovat problémové oblasti. Pomocí kalkulace výkonových toků může mít uživatel přesný obrázek o proudech a napětích ve všech bodech jeho sítě a tím může identifikovat přepětí a podpětí zařízení, aby mohl přijmout nápravná opatření a zabránit tak výpadkům a ztrátám. Dále mohou simulovat vliv přidávání nových prvků, například solárních panelů, do sítě a porozumět dopadům na sousedící zařízení. Jiné případy použití se zaměřují na detekování potenciálních krádeží, identifikují zákazníky, kteří přispívají nejvíc ke špičkám ve spotřebě a stanovují plán akcí pro zlepšení spolehlivosti sítě.

AGA user-friendly interface__Multiple level visualisation of analytics and power flow results.jpg

AGA uživatelsky přátelské rozhraní: Vícestupňová vizualizace analýzy a výsledků výkonových toků 

Prověření elektrické energie v Liechtensteinsku

Ve svém projektu pracovala společnost Landis+Gyr společně se společností Liechtensteinische Kraftwerke (LKW) na pilotní analýze potenciálu sítě tak, že provedla vizualizaci napětí, integrování distribučních energetických zdrojů a optimalizaci nahrávaných zařízení a tím provedla investici do údržby v síti LKW. Softwarová aplikace pokročilé analýzy sítě umožňuje uživateli vizualizovat a analyzovat zatížení sítě včetně zátěžových toků v distribučních rozvodnách, elektrických vedeních, jističích a jiných součástech sítě. To vše na základě reálné zátěže profilů spotřebitelů nebo prosumerů. Tím se umožňuje dobře zaměřit plánování investic do distribuční soustavy.

Spojte se s námi

Recent Articles

Popular Articles