blog-background.png

Älykäs E360-mittari vastaa sähköyhtiöiden tarpeisiin myös tulevaisuudessa

2. heinäkuuta 2020 klo 12.38.43

E360_Top

Etäluennassa kertyvä data avaa sähköyhtiöille aivan uusia mahdollisuuksia. Laskutustieto on tietenkin tärkeää, mutta nykykehityksen ansiosta mittaus on paljon muutakin. E360-mittarissa on erinomaiset tiedonsiirto- ja mittausominaisuudet. Yhdistettynä osaksi Landis+Gyrin Gridstream® -kokonaisratkaisua E360-mittari tarjoaa edellytykset entistä datalähtöisempään toimintatapaan.

Tiedonsiirto keskiössä

Yksi uuden E360 -mittarin keskeisimpiä ominaisuuksia on siinä käytetty tiedonsiirtoteknologia. Tiedonsiirto on älykkäissä etäluentaratkaisuissa erittäin tärkeässä asemassa. Se vaikuttaa koko ratkaisun suorituskyvyn ja käyttömahdollisuuksien lisäksi merkittävästi myös kokonaiskustannuksiin.

E360-mittarin tiedonsiirron perusta on integroitu LTE-verkkoyhteys, joka tukee CAT M1- ja NB-IoT-tietoliikenneprotokollia. Se pystyy siirtämään dataa erittäin kustannustehokkaasti ja luotettavasti verrattuna aiemmin käytössä olleisiin mobiiliteknologioihin. Sen signaali läpäisee tehokkaammin rakenteita, joten tiedot ovat luettavissa jopa pari kerrosta maan alle ulottuvasta kellarista.

Älykkäät push-viestit ja modulaarinen laiteohjelmistoalusta

E360 lähettää uudella, älykkäällä tavalla mittausdataa mittarilta etäluentajärjestelmälle (HES). Älykäs ja skaalattava push-viestitoiminto parantaa laitteen suorituskykyä useilla eri tavoilla: dataa voidaan lähettää lähes reaaliaikaisesti, mikä parantaa mittauksen tarkkuutta ja erottelukykyä ja siten viime kädessä sähköverkon läpinäkyvyyttä ja tehokkuutta.

Entistä kehittyneempi sähkön laadunmittaus parantaa verkon vakauden valvontaa nykyisten jakeluverkonhaltijoille asetettavien tiukkojen vaatimusten mukaisesti. Myös tietoturvaa ja laiteohjelmiston hallintaa on parannettu merkittävästi. E360:n tietoturvaperiaatteista kerromme lisää artikkelissa: E360-mittari: tarkkaan harkittua turvallisuutta.

Mittarin älykkään laiteohjelmistoalustan ansiosta siihen voidaan lisätä uusia toiminnallisuuksia ja teknologioita käytön aikana. Tämä varmistaa, että laite on pitkäikäinen ja kestävä sijoitus tulevaisuuteen.  Lisäykset ja päivitykset voidaan tehdä etänä nopeasti ja luotettavasti häiritsemättä mittarin normaalia toimintaa. Modulaarinen laiteohjelmisto mahdollistaa myös tulevaisuuden sovellukset, joita voidaan ottaa helposti käyttöön vakioitujen rajapintojen kautta.

 

Landis+Gyr E360 on oikea valinta, kun...

...etsit kustannustehokasta sähkömittaria, jonka tiedonsiirto toimii haastavimmissakin kohteissa.

...mittausdatan lähes reaaliaikainen käytettävyys on keskeinen edellytys, jotta dataa voi hyödyntää muuhunkin kuin laskutukseen.

...kaipaat edistyksellistä sähkön laadun mittausta, joka vastaa tämän päivän tiukkoja vaatimuksia.

...haluat joustavat mahdollisuudet lisätä mittareihin uusia toiminnallisuuksia laiteohjelmistopäivityksillä ja järjestelmäintegroinneilla.

...haluat varman, kokonaisvaltaisen ja tämänhetkisiä minimivaatimuksia laajemman tietoturvaratkaisun.

Ota rohkeasti yhteyttä alla olevan lomakkeen kautta, jos sinulla herää kysymyksiä tai haluaisit kokeilla E360-mittaria!

Läs på svenska: E360 är en smart elmätare for dagens och morgondagens IoT-värld

Ota yhteyttä

Viimeisimmät artikkelit

Suositut artikkelit