blog-background-1920px

Älykästä multienergiamittausta Sveitsissä

3. helmikuuta 2016 klo 7.52.08

Thun_blog.jpgLandis+Gyr toimittaa sveitsiläiselle energiayhtiölle Energie Thunille Gridstream® multienergiaratkaisun. Tulevaisuuden tarpeita vastaava Gridstream yhdistää älykkäät multienergiamittarit, etäluentajärjestelmän ja asiantuntijapalvelut yhtenäiseen ja varmaan ratkaisualustaan.

Energie Thun valitsi Landis+Gyrin toimittajaksi, koska sen älykkäät sähkömittarit mahdollistavat kolmannelle osapuolelle sekä sähkön, kaasun että veden mittauksen. Ratkaisu sisältää myös kuormanohjausjärjestelmän, vastaanottimet ja Landis+Gyrin AIM-ohjelmiston. Ensimmäiset älykkäät mittarit asennettiin Sveitsin keskiosissa sijaitsevaan Thuniin syyskuussa 2015.

Tekniikan merkkipaalu

”Tämän ratkaisun käyttöönotto on merkittävä vaihe Sveitsin energiajärjestelmän kehityksessä”, sanoo Landis+Gyrin Sveitsin maajohtaja Michael Staudinger. ”Etäluettavat mittarit ovat yksi keskeinen komponentti älykkään sähköverkon kehityksessä ja olennainen osa myös Sveitsin valtion vuoteen 2050 ulottuvan energiastrategian toteutusta. Olemme erittäin tyytyväisiä Energie Thunin päätökseen ottaa etupainotteisesti käyttöön älykkään mittauksenratkaisu ja odotamme tiiviin yhteistyön jatkumista.”

Energy Thunin edustaja Christoph Woodtli on samoilla linjoilla: ”Energy Thun ottaa uuden askeleen kohti tulevaisuuden älykästä energiahuoltoa. Päätös investoida etäluentaan tukee myös Swisspower Masterplan 2050 -suunnitelmaa, jossa painotetaan nykyisen energiajärjestelmän kehittämistä sosiaalisesti ja taloudellisesti entistä vahvemmaksi sekä kestävää kehitystä tuleville sukupolville. Viime kädessä ratkaisumme tukee osaltaan Sveitsin energiastrategiaa.”

Vakaa perusta

Toimitussopimuksen myöntämistä edelsi onnistunut pilottiprojekti, jonka Energie Thun toteutti yhdessä Zürichin teknillisen yliopiston kanssa vuonna 2012. Hankkeen tarkoituksena oli tutkia älykkääseen mittaustekniikkaan perustuvia uusia palveluja. Pilottiprojekti vauhditti samalla nyt käyttöön otettavien etäluettavien kotitalousmittareiden kehitystä. Thunissa sovellettava teknologia täyttää lisäksi Sveitsin liittovaltion energiaviraston tekniset suositukset ja asennusvaatimukset.

Gridstream-ratkaisun etuna on mahdollisuus siirtää nopeasti ja tehokkaasti erittäin suuria datamääriä. Verkon toiminnasta voidaan kerätä runsaasti hyvinkin yksityiskohtaista informaatiota, mikä antaa tarkemman ymmärryksen jakeluverkon toiminnasta sekä edellytykset verkon tehokkaampaan ohjaukseen.

Ota yhteyttä

Artikkelit aiheittain

Näytä kaikki

Viimeisimmät artikkelit

Suositut artikkelit