Landis+Gyr

Landis+Gyr

Landis+Gyr is the leading global provider of integrated energy management solutions for the utility sector. Offering one of the broadest portfolios, we deliver innovative and flexible solutions to help utilities solve their complex challenges in smart metering, grid edge intelligence and smart infrastructure.

Landis+Gyr blogi

Energian säästäminen helpottuu pian Itävallassa

Tulevaisuudessa yhä suurempi osa energiankuluttajista Itävallan Burgenlandin osavaltiossa pystyy säästämään energiakustannuksissaan. Netz Burgenland -verkkoyhtiö on asentanut asiakkailleen 20 000 etäluettavaa mittaria. Kokemukset ovat olleet positiivisia, ja yhtiö aikoo ottaa etäluettavat mittarit käyttöön koko toiminta-alueellaan. Vuoden 2019 loppuun mennessä asennetaan 180 000 uutta älykästä mittaria ja samalla täytetään lainsäädännön vaatimukset.

Lue lisää

Landis+Gyriltä yli 700 000 älykästä sähkömittaria IBERDROLALLE Espanjaan

IBERDROLA on Espanjan johtava ja samalla yksi maailman suurimmista energiayhtiöistä. Landis+Gyr on toimittanut yhtiölle kuuden viime vuoden aikana yhteensä 1,5 miljoonaa mittauslaitetta. Nyt tilatut 700 000 uuden sukupolven sähkömittaria asennetaan tänä vuonna alkavassa STAR-nimisessä massa-asennusprojektissa. IBERDROLA aikoo asentaa etäluettavan mittarin kaikkiin espanjalaisiin kulutuskohteisiinsa joulukuuhun 2018 mennessä paikallisen lainsäädännön mukaisesti.

Lue lisää

Kaukolämmön mittausta päästöttömästi etäluentana

Sähkön etäluenta on Suomessa jo arkipäivää. Landis+Gyrin etäluentateknologialla myös kaukolämpöyhtiöt voivat saada järjestelmiinsä ajantasaista ja tarkkaa tietoa kaukolämmön kulutuksesta. Kahdensuuntaisen tiedonsiirron ja Landis+Gyrin palveluratkaisuiden avulla siirtyminen kaukolämpömittareiden etäluentaan on helppoa, ja mittaustiedot voidaan kerätä kaukolämpöyhtiöiden järjestelmiin kustannustehokkaasti ja päästöttömästi

Lue lisää

Kyberturvallisuus Gridstream -ratkaisussa

Kyberturvallisuus on organisaation yhteinen asia. Turvallinen järjestelmä on aina kokonaisuus, eikä kokonaisturvallisuutta pystytä rakentamaan kiinnittämällä huomiota vain yhteen järjestelmän osaan. Siksi myös me Landis+Gyrillä panostamme kyberturvallisuuteen kokonaisvaltaisesti etäluentaratkaisun jokaisessa osassa.

Lue lisää

Etäluentaratkaisun suorituskyky on kokonaislaatua


Älykkään mittauksen teknologiat keräävät dataa miljoonien kuluttajien energiankäytöstä. Energian kulutuksesta ja sähkön laadusta kertyvä informaatio nivoutuu laajalti energialaitosten sisäisiin prosesseihin ja on liiketoiminnan jatkuvuuden kannalta elintärkeää. Etäluentaratkaisun toimivuus muodostuu paljon muustakin kuin yksittäisten komponenttien teknisestä laadusta.

Lue lisää

Landis+Gyrin älykkäitä G3-mittareita Itävaltaan

Itävallan Steiermarkin osavaltion kotitaloudet saavat vuoden 2017 lopulla käyttöönsä Landis+Gyrin älykkäät sähkömittarit. Landis+Gyr voitti paikallisten energiayhtiöiden yhteisesti järjestämän tarjouskilpailun ja toimittaa 330 000 kpl E450-mittareita, jotka hyödyntävät G3 PLC -tiedonsiirtotekniikkaa.

Lue lisää

Artikkelit aiheen mukaan

Näytä kaikki