blog-background.png

E360: etäluennan tiedonsiirron tulevaisuus

Jani Maaranen
Jani Maaranen - 8. huhtikuuta 2019 klo 11.18.08

ami-article-emea-1Etäluentaratkaisua valittaessa yksi tärkeimpiä päätöksiä on käytettävä tiedonsiirtoteknologia. Mitkä seikat puhuvat RF-mesh-, PLC- tai P2P-teknologioiden puolesta tai niitä vastaan? Kannattaisiko valita mittariin integroitu vai modulaarinen teknologia? Tähän asti verkkoyhtiöiden on pitänyt valita jompikumpi näistä vaihtoehdoista, mutta Landis+Gyrin E360-mittarin markkinoille tulon myötä tilanne muuttuu.

Etäluennassa käytettävät tiedonsiirtoteknologiat ovat aina olleet keskustelun aihe – ja syystäkin. Tiedonsiirto vaikuttaa koko etäluentaratkaisun suorituskyvyn lisäksi merkittävästi myös kokonaiskustannuksiin. Tiedonsiirtoteknologia kehittyy nopeammin kuin koskaan, ja uusia kiinnostavia mahdollisuuksia tulee esiin jatkuvasti. Miten verkkoyhtiö voi varmistaa, että valittu ratkaisu tukee myös tulevia sovelluksia? Landis+Gyrin vastaus näihin haasteisiin on uusi E360-kotitalousmittari.

 

Modulaarinen vai integroitu – tai miksi ei molemmat?

Etäluettavien mittareiden tiedonsiirtoyksikkö on yleensä integroitu mittariin. Toinen vaihtoehto on modulaarinen mittari, jonka tiedonsiirtoyksikkö on vaihdettavissa. E360-mittarissa tullaan yhdistämään näiden kahden ratkaisun vahvuudet: integroidun tiedonsiirtoteknologian kustannustehokkuus sekä modulaarisen teknologian joustavuus.

Asiakas voi tarpeistaan ja prioriteeteistaan riippuen valita mittareihin integroituna joko LTE-, RF- tai PLC-tiedonsiirron. Yhdessä ja samassa etäluentaratkaisussa voidaan käyttää rinnakkain eri teknologioita. RF- ja PLC-mittareiden rakenne on modulaarinen ja niihin voidaan lisätä erillinen RF- tai PLC- gateway-moduuli tai vaikka vielä tuntematonta tiedonsiirtoprotokollaa tukeva moduuli.

 

Ainutlaatuinen hankintamalli Pohjoismaihin

Landis+Gyr tuo Pohjoismaiden markkinoille E360-tuoteperheen ensimmäisen laitteen, integroidun E360 LTE -mittarin, joka tukee CAT M1- ja NB-IoT-protokollia. Teknologia on suunniteltu tukemaan IoT-ratkaisujen kehitystä, ja se mahdollistaa massiivisten laitemäärien kytkemisen samaan kommunikaatioverkkoon. NB-IoT pystyy siirtämään dataa kustannustehokkaasti ja erittäin luotettavasti verrattuna aiemmin käytössä olleisiin mobiiliteknologioihin. Signaali esimerkiksi läpäisee rakenteita tehokkaasti, minkä ansiosta tiedot voidaan lukea vaikka syvälläkin kellarissa sijaitsevasta mittarista. 

Landis+Gyr ja Telia ovat sopineet Telian matkapuhelinverkon käytöstä etäluennan tiedonsiirtoon NB-IoT ja LTE M1-teknologioilla Pohjoismaissa ja Baltiassa. Samalla verkkoyhtiöille voidaan tarjota ainutlaatuinen hankintamalli ja mahdollisuus ostaa E360 LTE -laitteet siten, että kokonaispakettiin sisältyvät kiinteät tiedonsiirtokustannukset mittareiden koko elinkaaren ajan.

”Tiedonsiirtoratkaisun merkitys etäluentajärjestelmän suorituskyvylle ja kokonaiskustannuksille on yleisesti tunnettu. Siksi asiakkaamme ovatkin olleet erittäin kiinnostuneita sekä uudesta NB-IoT -teknologiasta että uudesta hinnoittelumallista”, Landis+Gyrin Pohjoismaiden toimintojen johtaja Sami Kurunsaari toteaa.

 

Gateway-ratkaisu: lisää joustavuutta, vähemmän kustannuksia

RF-Mesh- ja G3-PLC-tiedonsiirtoa käyttävissä E360-mittareissa hyödynnetään nykyaikaista gateway-konseptia. Erillisten RF-master-mittareiden ja PLC-datakeskittimien tarve poistuu, sillä mikä tahansa E360 RF- tai E360 PLC-mittari voidaan varustaa gateway-moduulilla, jolloin se kerää datan muilta mittareilta ja lähettää sen eteenpäin etäluentajärjestelmään. Ratkaisu tarjoaa useita etuja niin asennusprojektin kuin varsinaisen käytön aikana.

Asennusprojektin aikana gateway-moduuleja voidaan lisätä verkkoon joustavasti asennustyön edistyessä. Mittarin roolia voidaan helposti vaihtaa lisäämällä moduuli paikan päällä – edes sähkönsyöttöä ei tarvitse katkaista eikä työhön tarvita sähköasentajaa. E360 on siis ihanneratkaisu myös silloin, kun laiteasennusten on määrä tapahtua pidemmän ajanjakson kuluessa. Ratkaisussa ei myöskään tarvita keskittimiä, mikä luo lisäsäästöä sekä laitteiden että asennustöiden osalta.

Etäluentajärjestelmän päivittäisessä käytössä ja ylläpidossa gateway-konsepti pääsee oikeuksiinsa, kun mikä tahansa mittari voidaan tarvittaessa muuttaa gatewayksi. E360 on suunniteltu vastaamaan tarpeisiin erilaisissa käyttöympäristöissä: useita eri teknologioita voidaan hyödyntää samassa verkossa ja järjestelmässä. Näin tiedonsiirtoratkaisu voidaan optimoida niin suorituskyvyn kuin kustannusten suhteen. Lisäksi laitteet näkyvät järjestelmän suuntaan aina samanlaisina, riippumatta käytetystä tiedonsiirtoteknologiasta, mikä helpottaa etäluentainfrastruktuurin operointia.

 

Suunniteltu tulevaisuuden vaatimuksiin

Verkkoyhtiöt tekevät etäluentainvestointeja seuraavaksi 10–15 vuodeksi. Ajanjakso on pitkä, kun otetaan huomioon tiedonsiirtoteknologian nopea kehitys. Landis+Gyrin lähtökohtana E360-mittarin suunnittelussa on ollut taata kyky mukautua käyttöympäristön muutoksiin.

E360 P2P -mittari tukee LTE-verkkojen uusia NB-IoT- ja CAT M1 -teknologioita. Nämä G3PP-standardit ovat olennainen osa johtavien matkapuhelinoperaattoreiden, globaalien laitetoimittajien ja kehittäjien 5G-strategioita, mikä takaa niiden käytettävyyden pitkälle tulevaisuuteen.   

E360 PLC- and E360 RF -mittareiden modulaarinen rakenne mahdollistaa joustavan mukautumisen tuleviin teknologioihin, jotka ovat ehkä vielä tuntemattomia. Vaihdettavan moduulin ansiosta laitteet voidaan päivittää aina viimeisimpään teknologiaan. Modulaarisen konseptin toimivuus on todistettu jo aiemmissa Landis+Gyrin mittarisukupolvissa.

E360:n edistyksellinen, älykäs laiteohjelmisto sallii uusien toiminnallisuuksien ja teknologioiden lisäämisen käytön aikana. Tämä voidaan tehdä etänä nopeasti ja luettavasti häiritsemättä mittarin normaalia toimintaa. Laiteohjelmisto mahdollistaa myös tulevaisuuden sovellukset, joita voidaan ottaa helposti käyttöön vakioitujen rajapintojen kautta. 

 

 

 

 

Viimeisimmät artikkelit

Suositut artikkelit