blog-background.png

E360-mittari: suunniteltu IoT-ympäristöön

Landis+Gyr
Landis+Gyr - 6. syyskuuta 2017 klo 19.43.19

Markkinoiden ja teknologian kehitys on jatkuvaa. Myös tiedonsiirron rooli etäluennassa muuttuu. Tiedonsiirrossa ei enää ole kyse vain datan siirtämisestä mittareiden ja järjestelmien välillä. Nykyaikaiset vaatimukset edellyttävät edistyksellisempiä ratkaisuja, ja älykkäästä verkosta onkin kehittymässä täysimittainen tiedonsiirtoverkko. Kommunikaatioteknologia ei enää tue pelkkää mittari- ja tiedonkeruujärjestelmää, vaan sen on vastattava teollisen internetin (IoT) vaatimuksia ja palveltava valtavaa määrää toisiinsa liittyviä, keskenään keskustelevia järjestelmiä ja laitteita. Tämä tarkoittaa entistä tiukempia vaatimukia standardoinnille, suorituskyvylle ja joustavuudelle – tietoturvasta ja yksityisyyden suojasta puhumattakaan.


ThinkstockPhotos-621358098.jpg

Standardointi varmistaa laitteiden yhteentoimivuuden

Etäluettavat E360-mittarit ovat DLMS/COSEM-standardien mukaisesti IDIS-yhteensopivia (Interoperable Device Interfaxein Specification). IDIS-yhteensopivuus takaa, että verkkoyhtiön etäluentainvestointi vastaa myös tuleviin tarpeisiin ja teknologiassa tapahtuviin kehitysaskeliin. Standardoitu teknologia mahdollistaa eri valmistajien IDIS-yhteensopivien laitteiden hyödyntämisen, mikä pitää integrointivaiheen kustannukset ja tarvittavan ajan minimissään. E360 laitteiden sisältämät tietoturvaominaisuudet täyttävät myös IoT-ympäristön vaatimukset.

Älykäs tiedonsiirtokonsepti

E360-mittarin tiedonsiirtokonseptissa yhdistyvät integroidun tiedonsiirtoteknologian kustannustehokkuus sekä modulaarisen teknologian joustavuus. E360 on suunniteltu tukemaan RF-, PLC- ja LTE-teknologioita, joista ensimmäisenä tarjolle tulee RF- ja LTE-tuki. Mittariin integroidaan valmistusvaiheessa joko RF- tai PLC-kommunikaatio, ja laitteen moduulipaikkaan voidaan käyttötapauksen mukaan asettaa joko LTE-moduuli P2P-tiedonsiirtotarpeita varten tai gateway-moduuli.

E360:n tärkeimpiä ominaisuuksia on gateway-konsepti, mikä tarkoittaa, että mikä tahansa mittari voi toimia gateway-laitteena, kun siihen lisätään gateway-moduuli. Gateway-mittari kokoaa muiden laitteiden datan ja lähettää sen eteenpäin järjestelmälle. Käytännössä tämä tarkoittaa, että erillisten RF-master-mittareiden tai PLC-datakeskittimien tarve poistuu. Konsepti nostaa tiedonsiirtoverkon joustavuuden uudelle tasolle, kun mittarin roolia voidaan vaihtaa vain lisäämällä tai vaihtamalla moduuli paikan päällä – edes sähkönsyöttöä ei tarvitse katkaista eikä sähköasentajalle ole tarvetta moduulia vaihdettaessa.  

Myös P2P-moduuli voidaan asettaa tai vaihtaa laitteeseen kentällä, jolloin RF tai PLC-mittari voidaan tarvittaessa vaihtaa P2P-tiedonsiirtoon pelkällä moduulin lisäyksellä tai vaihtamisella.

E360 on suunniteltu vastaamaan verkkoyhtiöiden erilaisia toimintaympäristöjä: useita eri teknologioita voidaan hyödyntää samassa verkossa ja järjestelmässä, kuitenkin samalla käyttäen yhdenmukaista käyttäjä- ja laitetiedonhallintaa. Verkon entistä optimoidumman suorituskyvyn lisäksi myös ratkaisun operointi ja käyttöönotto on tehokkaampaa, mikä vähentää merkittävästi etäluentaratkaisun elinkaarikustannuksia.

e360.jpg

Suunniteltu tulevaisuutta varten

Kommunikaatioteknologioiden, älykkään verkon ja IoT:n nopea kehitys on haaste verkkoyhtiöille: miten valita etäluentaratkaisu, joka mukautuu joustavasti muutoksiin ja takaa samalla tehokkaan tiedonsiirron ja etäluennan?

E360-mittari on alusta pitäen suunniteltu muuttuvaan toimintaympäristöön. Modulaarisuuden ansiosta tiedonsiirtomedia voidaan vaihtaa yksinkertaisesti lisäämällä tai vaihtamalla tiedonsiirtomoduuli: alun perin RF-teknologiaa käyttävä mittari voidaan myöhemmin tarvittaessa muuttaa LTE-mittariksi. Modulaarisen rakenteen ansiosta mittarissa voidaan käyttöönottaa uusia toiminnallisuuksia tai vielä tuntemattomia tulevaisuuden kommunikaatioteknologioita. Verkkoyhtiöiden ei enää tarvitse sitoutua yhteen tiettyyn kommunikaatiomediaan tai toiminnallisuuksiin.

Standardisoidut rajapinnat helpottavat osaltaan tulevaisuuden sovellusten integrointia; CII-kuluttajarajapinta esimerkiksi mahdollistaa älykotisovellusten käyttöönoton. Lisäksi E360:n älykäs laiteohjelmisto takaa mahdollisuuden tuleville teknologiapäivityksille. E360 on etäluentaratkaisua harkitseville verkkoyhtiöiden erinomainen valinta, sillä se pitää oven auki tuleville teknologioille ja varmistaa siten investoinnin kannattavuuden.

Viimeisimmät artikkelit

Suositut artikkelit

Aiheeseen liittyvät artikkelit