blog-background-1920px

Etäluenta palveluna – Managed Services -ratkaisu tehostaa AMI-järjestelmän hallintaa

Anoop Gangadharan
Anoop Gangadharan
18. toukokuuta 2021 klo 11.06.36

AdobeStock_213634747Onko etäluentainfrastruktuurin käyttöönotto, ylläpito ja päivittäminen tai operointi käymässä liian vaativaksi ja kalliiksi? Huolestuttaako mittausinfrastruktuurin kokonaisturvallisuus? Pitäisikö henkilöstösi pystyä keskittymään IT-järjestelmien ja infrastruktuurin hallinnan sijasta enemmän ydinliiketoimintaan? Jos näin on, kannattaa harkita AMI-järjestelmän hallinnan ulkoistamista asiantuntijoille.

Etäluentainfrastruktuurin (Advanced Metering Infrastructure, AMI) operointi ja ylläpito voi olla haastavaa ja kallista. Ongelman ratkaisemiseksi yhä useammat energiayhtiöt ovat päätyneet Managed Services -ratkaisujen käyttöön. Konsultointiyritys Northeastin tutkimuksen mukaan muiden as a Service (aaS) -liiketoimintamallien mullistamien toimialojen tapaan tilauspohjaisten liiketoimintamallien suosio on kasvanut viime vuosikymmenen aikana myös etäluennassa. Etäluentapalveluiden (Metering as a Service, MaaS) kokonaisliikevaihdon odotetaan kasvavan vuoden 2018 noin 200 miljoonasta dollarista hieman yli miljardiin dollariin vuoteen 2027 mennessä. 

Miksi kannattaisi harkita MaaS-mallia?


Maailma digitalisoituu ja siirtyy kohti hajautettua sähköntuotantoa, jolloin energiajärjestelmän operoinnin tehostamiseen avautuu uusia mahdollisuuksia. Samalla IT-infrastruktuuri monimutkaistuu, mikä tarkoittaa, että osaamista, laitteita, ohjelmistoja ja tietoturvaratkaisuja on päivitettävä jatkuvasti. 

Managed Services -ratkaisu on erinomainen vaihtoehto energiayhtiöille, jotka haluavat välttää etäluentaratkaisun käyttöönottoon liittyvät tuntuvat alkuinvestoinnit tai vaikeasti ennakoivat käyttökustannukset, sillä alkuinvestoinnin sijaan tässä mallissa maksetaan toistuvaa, ennakoitavaa ja tasaista palvelumaksua järjestelmän operoinnista.

Lisäksi käyttöönottoon kuluva aika ja kustannukset voivat merkittävästi pienentyä, kun IT-infrastruktuuria hallinnoidaan pilvessä. Ratkaisu vapauttaa myös sisäisiä resursseja uuden mittausinfrastruktuurin vaativasta hallinnasta ja siihen liittyvästä koulutuksesta. Tiimit voivat siis keskittyä energiayhtiön omaan ydinliiketoimintaa. Energiayhtiöt ovatkin yhä paremmin perillä pilvipalvelumallien eduista, ja tilauspalvelumalleja tukeva sääntely kehittyy myös jatkuvasti. 

Sopivien AMI-palveluiden valinta


Tilauspohjaiset palvelumallit tekevät vahvasti tuloaan, ja ratkaisut vaihtelevat pelkästä pilvessä hallinnoitavasta Software as a Service -ratkaisusta kokonaispalveluun, jossa koko AMI-ympäristöä hallitaan ja operoidaan energiayhtiön puolesta. Seuraavia vaihtoehtoja kannattaa harkita: 

  • Software as a Service (SaaS): SaaS on pilvipohjainen ratkaisu energiayhtiöille, jotka haluavat operoida luentajärjestelmäänsä (HES) tai mittaustiedon hallintajärjestelmäänsä (MDM) itse mutta kaipaavat ulkopuolisen asiantuntijan osaamista IT-ympäristön hallintaan. Se on luotettava, skaalattava ja tietoturvallinen IT-ratkaisu, jonka ylläpidosta ja valvonnasta vastaavat asiantuntijat. 
  • Metering as a Service (MaaS): Metering as a Service -mallissa palveluntuottaja ottaa vastuulleen IT-järjestelmän isännöinnin lisäksi päivittäiseen operointiin liittyviä prosesseja asiakkaan tarpeiden mukaisesti, jolloin tämä voi keskittyä ydinliiketoimintaansa. Palvelutiimit mittausdatan asiakkaalle sovitussa laajuudessa ja palvelutasosopimusten mukaisesti. 

Valituista palveluista riippumatta tärkeää on valita palveluntoimittaja, jolla on organisaatiosi tarpeita vastaava osaaminen, palveluvalikoima ja fokus ja joka tarjoaa vahvat palvelutasosopimukset. 

Kumppanin valinta


Kun vastuu ohjelmistojen, laitteiden ja laiteohjelmistojen päivityksistä, tietoturvan vaatimusten mukaisuudesta sekä päivittäisestä operoinnista siirretään talon ulkopuolelle, on tärkeää valita oikea kumppani, jotta suhde rakentuu luottamukselle ja muodostuu pitkäkestoiseksi. Seuraavat kriteerit kannattaa pitää mielessä: 

  • Palveluvalikoima: valitsemalla laajan valikoiman integroituja palveluja tarjoavan palveluntoimittajan välttää useisiin toimittajiin liittyvän kompleksisuuden ja operatiiviset riskit.
  • Toimialaosaaminen: omaan toimialaasi keskittyvän palveluntoimittajan asiantuntijatuki pysyy todennäköisemmin vaatimallasi tasolla pitkälle tulevaisuuteen. 
  • Globaali toimija/paikallinen läsnäolo: paikallisesti toimintaasi tukevat toimittajat, jotka pystyvät hyödyntämään kansainvälisen organisaation mittakaavaetuja, voivat tarjota tuntuvasti parempaa vastinetta rahalle. 
  • Asiakasreferenssit: varmista asiakasreferenssien avulla, että palveluntoimittajalla on vaatimuksiasi vastaavaa kokemusta. 
  • Kokonaisvaltainen tietoturva: osaavan palveluntoimittajan tietoturvan taso voi olla energiayhtiön omaa tietoturvaa parempi, mutta tietoturvan kokonaisturvallisuus on varmistettava palveluntoimittajan valinnan yhteydessä. 
  • Teknologiariippumattomuus: vältä riskit, joita liittyy palveluntoimittajan omaan teknologiaan lukittautumiseen, ja valitse palveluntoimittaja, joka pystyy tukemaan sinua käyttämästäsi mittausteknologiasta riippumatta. 

Maailman johtavana etäluentaratkaisujen toimittajana Landis+Gyr voi auttaa energiayhtiöitä operoimaan AMI-järjestelmiään ja älykkäitä sähköverkkojaan tehokkaammin ja luotettavammin. Lue tästä white paper -artikkelista lisää Landis+Gyrin liiketoimintaasi tukevista Metering as a Service (MaaS)- ja Software as a Service (SaaS) -ratkaisuista.

Ota yhteyttä

Artikkelit aiheittain

Näytä kaikki

Viimeisimmät artikkelit

Suositut artikkelit