blog-background.png

Kestävää kehitystä ja vastuullista toimintaa

Landis+Gyr
Landis+Gyr - 25. tammikuuta 2018 klo 7.29.06

Landis+Gyrin tavoite on auttaa energiankäyttäjiä, organisaatioita ja yhteisöjä parantamaan energiatehokkuutta ja pienentämään energiankäytön ympäristövaikutuksia. Tavoite velvoittaa myös näyttämään esimerkkiä oman toiminnan vastuullisuudessa.

samuel-myles-93697_Highlight.jpgLandis+Gyr vaikuttaa kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen älykkäiden tuotteidensa ja ratkaisujensa kautta, jotka lisäävät energiatehokkuutta. Globaalissa toiminnassamme kiinnitämme jatkuvasti huomiota myös ympäristöjalanjäljen pienentämiseen. Landis+Gyrin yritysvastuuraportti kokoaa yhteen merkittävimmät toimenpiteet, joilla olemme pienentäneet ympäristövaikutuksia. Olemme onnistuneet pienentämään veden kulutusta ja ehkäisemään jätteen syntymistä järkevällä tuotesuunnittelulla ja tuotantoprosesseja muuttamalla, esimerkiksi materiaalien uudelleenkäytön ja kierrätyksen kautta. Myös kemikaalien käyttö on vähentynyt merkittävästi.

Vesi on elämän ehto

Makea vesi on elämän perusedellytyksenä maailman arvokkaimpia luonnonvaroja. Siksi resurssitehokkuuteen ja veden säästämiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Jatkamme jo tehokkaiksi osoittautuneita toimia sadeveden keräämiseksi sekä veden kierrättämisen ja uudelleen käytön lisäämiseksi. Veden kokonaiskulutuksemme on vähentynyt vuodesta 2011 noin 30 prosentilla samalla, kun työntekijöiden määrä on kasvanut 5200:sta lähes 6000:een. 

Hukkamateriaalia ei hukata 

Jätehuolto on tärkeä osa vastuullista resurssien hallintaa. Laitevalmistajana ja toimitusketjun osana arvioimme jatkuvasti jätteiden käsittelyn prosesseja. Tavoitteenamme on tunnistaa ja ottaa käyttöön tapoja, joilla pienennämme jätemäärää, lisäämme materiaalien uudelleen käyttöä ja edistämme kierrättämistä. Vuosien 2016 – 2017 aikana jätteen kokonaismäärä pieneni edellisvuodesta 1,9 prosenttia 3 874 tonniin. Kaatopaikkajätteen määrä laski tuntuvasti, yhteensä 26,6 prosenttia.

Landis+Gyr kantaa vastuun tuottamistaan jätteistä ja meitä kiinnostaa myös, mitä tuotteillemme tapahtuu niiden elinkaaren päässä. Landis+Gyrin EMEA-alueella noudatetaan EU:n RoHS-ympäristödirektiivin vaatimuksia, jotka tulivat voimaan heinäkuussa 2011. Direktiivin tarkoituksena on löytää turvallisempia vaihtoehtoja raskasmetalleille, kuten lyijylle, elohopealle ja kromille, sekä palonestoaineille. Landis+Gyr on sitoutunut maksimoimaan tuotteidensa kierrätettävyyden jo suunnitteluvaiheessa. 

Vähemmän kemikaaleja

Kemikaalit kuuluvat päivittäiseen elämäämme, mutta eräät niistä ovat erittäin vahingollisia ihmisten terveydelle tai ympäristölle. Yksi tärkeimmistä tavoitteistamme on minimoida kemikaalien käyttö Landis+Gyrin tuotteiden ja palveluiden koko arvoketjussa. Käynnissä on projekteja, joilla pyritään pääsemään eroon vaarallisista kemikaaleista ja minimoimaan niihin liittyvät päästöt. Tulokset puhuvat puolestaan: vuosina 2016 - 2017 kemikaalien käyttö väheni yrityksessämme yhteensä 11,6 prosenttia, ja viimeisen viiden vuoden aikana Landis+Gyr on onnistunut lähes puolittamaan kemikaalien käytön.

Kasvanut tuotanto, pienemmät kasvihuonekaasupäästöt 

Landis+Gyr alkoi seurata hiilijalanjälkeään jo vuonna 2007, yhtenä ensimmäisistä energiateollisuuden yrityksistä. Yhtiön hiilidioksidipäästöt ovat vähentyneet tuolloiseen tasoon verrattuna yhteensä 21,8 prosenttia, huolimatta tuotannon merkittävästä kasvusta. Kymmenen viime vuoden aikana tuotekohtaiset hiilidioksidipäästöt ovat yli puolittuneet vuoden 2,3 kg:sta vuoden 2017 1,1 kg:aan. Samalla myös työntekijäkohtaiset keskipäästöt ovat pudonneet 35 prosenttia 4,2 tonniin vuosina 2016 - 2017.

Asiakkaat arvostavat vastuullista toimintaa

Kestävään kehitykseen ja yritysvastuuseen tehtyjen panostusten ansiosta yrityksemme täytti myös hollantilaisen energiakonsortion Fair Meter -hankkeen kriteerit, kun Allianderin ja Stedinin johtama konsortio valitsi Landis+Gyrin yli 1,5 miljoonan etäluettavan mittarin toimittajaksi. Landis+Gyr on yhtenä projektin päätoimittajista sitoutunut kehittämään prosessejaan ja laitteitaan Fair Meter -periaatteiden mukaisesti. Hanke keskittyy kahdeksaan vastuullisuuden osa-alueeseen: energia ja päästöt, kiertotalous, konfliktimateriaali, kansainväliset työelämän normit, läpinäkyvyys, mittareiden energiankulutus, luonnonvarojen ja raaka-aineiden niukkuus sekä tietosuoja. Fair Meter -hankkeella Landis+Gyr edistää osaltaan EU:n etäluettaviin mittareihin liittyvää politiikkaa, jolla ehkäistään ilmastonmuutosta.

Lue lisää Fair Meter -hankkeesta.

 

Lataa Ympäristövastuuraporttimme täältä.

Viimeisimmät artikkelit

Suositut artikkelit