blog-background.png

Kohti älykästä kaupunkia: Nairobin Tatu City

6. marraskuuta 2020 klo 9.33.59

Tatu City - Nairobi

Kenian pääkaupungissa Nairobissa on lähes 4,4 miljoonaa asukasta. Nairobi on Afrikan nopeimmin kasvavia kaupunkeja, jonka väkiluvun ennustetaan nousevan tulevien viiden vuoden aikana jopa viiteen miljoonaan. Kaupungistumiskehityksen hajauttamiseksi Nairobin liepeille perustettiin Tatu City, jonne rakennetaan asuintaloja, kouluja, toimistoja, ostoskeskus, terveysasemia, luontoalueita, urheilu- ja vapaa-ajankeskus sekä tuotantolaitoksia. Tatu Connect Power on Tatu Cityssä toimiva yksityisyritys, jonka tavoitteena on tehostaa sähkön käyttöä ja kuluttajille tarjottavien palveluiden laatua. Yritys investoi etäluentajärjestelmään, joka integroidaan täysin sen toiminnanohjausjärjestelmään sekä verkkopohjaiseen maksualustaan. Seuraavan 3–5 vuoden aikana Landis+Gyr toimittaa Tatu Cityyn noin 40 000 sähkömittaria ja 80 keskitintä.

Tatu Connect Power valitsi Landis+Gyrin ja Integrators of Systems Technology Ltd:n (IST) integraatiopartnereikseen vuonna 2018. Tatu Cityyn on asennettu Landis+Gyr DC450 ‑keskittimet ja etäluettavat yksi- ja kolmivaiheiset E460 BS -mittarit. IST:n toimittamaa ecWIN AMR/AMI -järjestelmää hallitaan etänä Pretoriasta, Etelä-Afrikasta. Tatu Connect Power valitsi Landis+Gyrin mittareiden toimittajaksi korkeatasoisen mittausteknologian sekä vahvan G3 PLC (Power Line Communication) -teknologiaosaamisen vuoksi. IST puolestaan arvosti Landis+Gyrin korkeatasoista koulutusta sekä valmiutta kouluttaa myös IST:n asiakkaita Keniassa.

Landis+Gyr DC450v3 G3-PLC ‑keskitin asennetaan jokaiseen muuntajaan, ja se kommunikoi E460-mittareiden kanssa G3 PLC - teknologiaa ja olemassa olevaa sähköverkkoa käyttäen. DC450v3 on tehokas keskitin, joka mahdollistaa kaksisuuntaisen tiedonsiirron mittareiden ja ecWIN-järjestelmän välillä. Keskittimet on konfiguroitu keräämään laskutus- ja kuormitustietoa sähkö- ja vesimittareilta sekä tiettyjä perustason sähkön laatu-, hälytys- ja tapahtumatietoja. Keskittimien kanssa integroitu ecWIN-järjestelmä lukee ja tallentaa tiedot keskittimiltä etänä. Järjestelmän avulla mittareita voidaan kytkeä irti ja takaisin verkkoon etänä. Lisäksi mittarit voidaan tarkastaa etänä, mikä turvaa saatavia ja pienentää sekä IST:n että Tatu Connect Powerin käyttökustannuksia.

Olemassa olevan sähköverkon ja G3 PLC ‑teknologian käyttäminen vesi- ja sähkömittareiden tiedonsiirtoon laskee älykkään mittausinfrastruktuurin käyttöönoton kustannuksia Tatu Cityssä.

”G3 PLC -perusteinen teknologia sopi projektiin hyvin, sillä Tatu Connect halusi kokonaisvaltaisen hallintajärjestelmän, jolla pystyy mittamaan ja hallitsemaan sekä veden että sähkön käyttöä. Integroimme vesimittarit ja Landis+Gyrin E460-sähkömittarit käyttäen ulkoista digitaalista tuloa. Säästimme kustannuksissa, kun sekä veden että sähkön kulutustiedot voidaan siirtää yhdellä ja samalla laitteella eikä erillisille tiedonsiirtolaitteille ole tarvetta. Landis+Gyrin toimittama teknologia ja IST:n integraatioratkaisu oli tähän projektiin erinomainen ratkaisu.”

Andre Gruindelingh
Systems Architect | IST

Haluatko lisätietoa? Ota suoraan yhteyttä asiantuntijoihimme.

Ota yhteyttä

Viimeisimmät artikkelit

Suositut artikkelit