blog-background.png

Landis+Gyr toimittaa älykkään verkon teknologiaa Puolaan

Kati Pesola
Kati Pesola - 27. toukokuuta 2015 klo 9.54.08

ThinkstockPhotos-490066855_blogLandis+Gyr toimittaa älykkään verkon S650-päätteitä Puolan neljälle suurimmalle verkkoyhtiölle vuoden 2015 loppuun mennessä.

Lokakuussa 2014 Puolan suurimmat yksityiset energiayhtiöt – Tauron, RWE, Enea ja PGE – aloittivat poikkeuksellisen yhteistyön järjestämällä yhteisen tarjouskilpailun älykkään verkon päätelaitteiden toimittamisesta. Landis+Gyr voitti tarjouskilpailun, ja sopimuksen mukaan energiayhtiöille toimitetaan yhteensä yli 36 000 älykkään verkon S650-päätettä. Laitetoimitukset aloitetaan toukokuussa.

Älykkään verkon S650-mittari on keski- ja pienjännitemuuntajien valvontaan ja hallintaan suunniteltu päätelaite. Se mittaa sähkön laatua ja mahdollistaa luvattoman energiankäytön tunnistamisen. Pääte pienentää SAIDI- ja SAIFI-indeksejä (System Average Interruption Duration Index, System Average Interruption Frequency Index), minimoi jakelukatkojen vaikutuksen ja lisää energiantoimituksen luotettavuutta. S650 mahdollistaa sähkön laatuongelmien visualisoinnin ja auttaa näin verkkoyhtiöitä tunnistamaan alueet, jotka vaativat kehittämistä ja investointeja.

Suuri osa Puolan sähköverkkoinfrastruktuurista on vanhaa, joten se vaatii investointeja ja uudistuksia. Puolan SAIDI- ja SAIFI-indeksien lukemat ovat merkittävästi EU:n keskiarvoa suuremmat. Valtio rohkaisee verkkoyhtiöitä erilaisin kannustimin, jotta ne parantaisivat sähkön laatua ja verkkojen tehokkuutta investoimalla jakeluverkkoinfrastruktuuriin.

Verkkoyhtiöt päättivät hankkia keskitetyn ratkaisun yhdeltä toimittajalta yhteisellä tarjouskilpailulla, jotta lainsäädännölliset vaatimukset saataisiin täytettyä. Keskitetyn ratkaisun avulla ne voivat taata sen, että tiedot koko sähköverkosta kerätään samalla tavalla. Yhteinen tarjouskilpailu kasvatti hankinnan kokoa, mikä mahdollisti neuvottelut edullisemmista yksikköhinnoista. Hankinnassa verkkoyhtiöt asettivat etusijalle luotettavan, käytössä hyväksi havaitun ja pitkälle tulevaisuuteen toimivan tekniikan. S650 yhdistää uudet älykkään verkon toiminnot sekä viimeisimmän tekniikan mukaiset mittarit.

Puola on suuri maa, jossa on kymmeniä tuhansia muuntamoita. Verkkoyhtiöt halusivat valita yhteistyökumppaniksi palveluntarjoajan, jolla on vahva markkina-asema ja tarvittavat resurssit sopimusvelvoitteiden täyttämiseen. Projektin myötä Landis+Gyr tarjoaa puolalaisille verkkoyhtiöille mahdollisuuden kehittää energianjakeluaan. Landis+Gyrin ratkaisun skaalattavuus auttaa kehittämään älykkään verkon toimintoja ja vastaamaan markkinoiden ja säädösten vaatimuksiin myös tulevaisuudessa.

Verkkoyhtiöt tekivät sopimuksen Landis+Gyrin kanssa juuri ennen kuin uusi energialaki astuu voimaan Puolassa vuonna 2016. Ensi vuoden alusta uusiutuviin energialähteisiin liittyvä lainsäädäntö tukee uusiutuvan energian pientuottajia, joille maksetaan syöttötariffitukia, sekä kannustaa verkkojen tehokkuuden lisäämiseen.

Viimeisimmät artikkelit

Suositut artikkelit