blog-background-1920px

Landis+Gyr toimittaa verkkomoduulin prototyypin saksalaiselle EnBW:lle

23. kesäkuuta 2015 klo 7.59.00

iStock_000016699748MediumLandis+Gyr ja EnBW kehittivät älykkään GM-EEG (S750) verkkomoduulin tukemaan uusiutuvan energian integrointia verkkoon. GM-EEG*-moduuli on tärkeä osa ratkaisua, jolla hallitaan saksalaisten suurten ja keskikokoisten aurinko- ja tuulivoimaloiden sekä muiden uusiutuvia energiamuotoja käyttävien voimaloiden sähkönsyöttöä. Moduulia käytetään yhdessä saksan markkinoille kehitetyn synkronisen modulaarisen mittarin, SyM2:n (Synchronous Modular Meter) kanssa. Laiteohjelmistoa päivittämällä GM-EEG verkkomoduuli voidaan mukauttaa tulevaisuuden MS2020**-mittausympäristöihin. Tarpeen vaatiessa moduulia voidaan käyttää myös erillisenä RTU-laitteena ilman perusmittaria.

”Useat toimittajat olivat kiinnostuneita GM-EEG-ratkaisun kehittämisestä, mutta lähdimme yhteistyöhön Landis+Gyrin kanssa, koska he pystyivät tarjoamaan yhteensopivuuden ja oikean tiedonsiirtotekniikan”, sanoo Klaus Hahn Netze BW:stä, joka on yksi EnBW:n jakeluverkko-operaattoreista. 

Kolmen saksalaisen verkkoyhtiön (RWE, EnBW ja E.ON) muodostama konsortio kehitti vuonna 2005 SyM2-konseptin modulaaristen sähkömittareiden suunnitteluun ja valmistukseen Saksan markkinoilla. Landis+Gyr vastasi haasteeseen ja kehitti konseptiin perustuvan vakiomittarin E750, jota konsortioon kuuluvat verkkoyhtiöt ovat ottaneet käyttöön tuhansia kappaleita.

Pitkän ja menestyksekkään yhteistyön tulokset

EnBW:llä ja Landis+Gyrillä oli jo takanaan hyvin onnistunut yhteistyö E750-mittarin osalta, ennen kuin ne alkoivat rakentaa yhdessä verkkomoduulin prototyyppiä. ”Annoimme Landis+Gyrille yksityiskohtaiset järjestelmävaatimukset. GM-EEG jopa ylittää säädösten vaatimukset, mutta mielestämme se on selkein ja parhaiten tulevaisuuden haasteisiin vastaava ratkaisu”, sanoo Hahn. ”GM-EEG:n avulla tietoja voidaan lukea sekunti sekunnilta. Lisäksi pätötehon tuotantoa sekä loistehon ottoa/antoa voidaan ohjata. Aiomme myös integroida moduulin avulla kontrolloitavat energiantuotantolaitokset SCADA-järjestelmämme infrastruktuuriin.”

”EnBW alkaa testata prototyyppejä laboratoriossaan, ja laitteen käyttöönotosta on jo yksityiskohtainen suunnitelma: seuraavan kvartaalin aikana käytössä tulee olemaan 50 laitetta ja edelleen 450 yksikköä vuoden 2015 loppuun mennessä”, sanoo Hahn lopuksi.

*GM-EEG (Grid Modul-Erneuerbare Energien Gesetz) on älyverkon laite, joka on suunniteltu vastaamaan Saksan vuoden 2000 EEG-laista aiheutuviin haasteisiin.

** MS 2020 -projektissa (”Metering System 2020”) pyritään kehittämään suorituskykymäärityksiä, jotka tähtäävät etäluentajärjestelmien standardointiin koko Saksan alueella.

Ota yhteyttä

Artikkelit aiheittain

Näytä kaikki

Viimeisimmät artikkelit

Suositut artikkelit