blog-background.png

Landis+Gyrin kaukolämmön mittausratkaisu muuttaa lämmitysmarkkinoita Islannissa

Marketing EMEA
Marketing EMEA - 24. syyskuuta 2015 klo 10.35.29

blogpost_icelandLandis+Gyr voitti hiljattain avoimen tarjouskilpailun, jossa haettiin kaukolämmön mittausratkaisua islantilaiselle valtion hallinnoimalle energiayhtiölle HS Veiturille. Reykjanesin alueella geotermisestä lämpövoimalasta tuleva kuuma vesi pumpataan suoraan kotien ja yritysten lämmitystarpeisiin. Tähän asti asiakkaita on laskutettu pääsääntöisesti lämpimän veden kiinteän kulutuksen mukaan. Kiinteä kulutustaso voidaan saavuttaa rajoittamalla enimmäiskulutusta ennalta määritettyinä aikoina. Joissakin tapauksissa laskutus on kuitenkin perustunut kiinteistöjen manuaaliseen mittarinluentaan.

Landis+Gyrin toimittama kokonaisratkaisu sisältää T550-kaukolämpömittarit ja tiedonsiirtoinfrastruktuurin. Lisäksi asiakkaan toiminnanohjausjärjestelmään integroidaan Advance-ohjelmistojärjestelmä etäluentaa varten. Tarjouskilpailussa oli erityisvaatimuksena mahdollisuus käyttää walk by -luentaa varajärjestelmänä. Landis+Gyr pystyi toteuttamaan vaatimuksen integroituna etäluentajärjestelmään.

Etäluennan lisäksi Veitur voi kerättyjen lämpötila- ja mittaustietojen perusteella muodostaa yleiskuvan lämmönjakeluverkkonsa toiminnasta. Parantunut näkyvyys verkon tilaan auttaa energiayhtiötä tunnistamaan ja ratkaisemaan ongelmia nopeasti, mikä puolestaan tuo merkittäviä kustannussäästöjä.

Projekti on ollut ensimmäinen laatuaan Landis+Gyrin kaukolämpöliiketoiminnalle. ”Tarjousvaiheessa meiltä oli mukana ainutlaatuinen kokoonpano, jota tullaan hyödyntämään myös itse projektissa”, kertoo Thomas Koch, Sales Manager, Business Line Heat, Landis+Gyr. ”Landis+Gyrin tiimiin kuului eri alojen asiantuntijoita neljästä maasta, joissa osaamiskeskuksemme sijaitsevat: Suomesta, Saksasta, Tšekistä ja Sloveniasta. Pystyimme rakentamaan asiakkaallemme laadukkaan kokonaisratkaisun hyödyntämällä sisäisiä resursseja eri liiketoimintayksiköistä ja toiminnoista.”

Ensimmäinen laite-erä on jo toimitettu, ja asiakas asentaa mittareita parhaillaan. Landis+Gyrin asiantuntijatiimi vietti syyskuun alussa kaksi viikkoa Islannissa kouluttamassa Veiturin teknisiä asiantuntijoita käyttämään uutta järjestelmää. Landis+Gyr antaa tarvittaessa myös etätukea ratkaisun massa-asennusvaiheen aikana. Suunnitelmien mukaan vuoden 2015 aikana asennetaan 600–700 yksikköä ja 2016 - 2017 lähes 6 000 mittaria.

Suunnitteluvaiheen aikana Veitur kiinnostui erityisesti sähkömittareista sekä teknologian hyödyntämisestä myös muussa infrastruktuurissaan. Tämän vuoden lokakuussa käynnistetäänkin pilottihanke, jossa laskutustiedonsiirtoa varten asennetaan 20 sähkömittaria. Tässä käytetään samaa langatonta yhdensuuntaista M-Bus/OMS-infrastruktuuria kuin nyt asennettavissa kaukolämpömittareissa. Jos pilottihanke onnistuu, älykkäät sähkömittarit saatetaan asentaa Veiturin koko verkkoon.