blog-background.png

Onnistuneet kenttätestit vahvistavat G3 PLC -teknologian mahdollisuudet

22. kesäkuuta 2015 klo 7.43.00

ThinkstockPhotos-179095291G3 PLC  laajentaa kommunikaatioteknologioiden valikoimaa Landis+Gyrin älykkään mittauksen ratkaisuissa.Landis+Gyr aloitti G3 PLC -kommunikaatioteknologian tekniset kenttätestit vuoden 2015 alussa Norjassa ja Sveitsissä. Saatujen tulosten perusteella voidaan todeta, että teknologia on valmis käyttöön otettavaksi.

Sveitsissä, Solothurnin kantonissa toimiva keskikokoinen energiayhtiö AEK kehittää älykkään mittauksen ja verkon ratkaisuita yhdessä Landis+Gyrin kanssa.  Jo aikaisemmin AEK:lla on ollut käytössä PLAN PLC –teknologiaan perustuvia älykkäitä mittareita. Yhtiö antoi Landis+Gyrille mahdollisuuden testata G3 PLC -teknologiaa muuntopiirissä, joka palvelee sekä teollisuuskäyttäjiä että kotitalouksia. ”Verkkoon asennettiin 70 älykästä mittaria, jotka etäluettiin G3 PLC -teknologiaa käyttäen. AEK arvioi testin perusteella teknologian luotettavuutta kenttäolosuhteissa. Alustavien tulosten perusteella ratkaisu on luotettava ja nopea. Se voi olla vaihtoehto, jolla AEK pystyy vastaamaan tuleviin tarpeisiin”, luonnehtii René Schärer, Head of Metering and Measurement, AEK.

Landis+Gyr on suorittanut kenttätestejä myös Norjassa sähköyhtiö Midtnett Buskerudin kolmijohtimisessa jakeluverkkojärjestelmässä.

Perusteelliset testit käytännön verkko-olosuhteissa antavat kokonaiskäsityksen uuden teknologian suorituskyvystä ja käyttäytymisestä verkkoympäristössä. G3 PLC antaa mahdollisuudet vakaaseen ja erittäin suorituskykyiseen tiedonsiirtoon, joka säästää sekä kustannuksia että resursseja. Keskeinen syy Landis+Gyrin päätökseen investoida G3 PLC-kommunikaatioon (Power Line Communication) on teknologian mahdollistama erittäin nopea ja luotettava tiedonsiirto pitkilläkin siirtomatkoilla olemassa olevaa verkkoinfrastruktuuria hyödyntäen, mikä säästää kustannuksia.  Merkittävää G3 PLC -teknologiassa on myös uusin internet-protokollaversio 6 (IPv6), joka on suunniteltu sekä tämän päivän että tulevaisuuden verkko- ja sovellusyhteyksien tarpeisiin. G3 PLC -teknologian IPv6-kerros luo osaltaan edellytyksiä teolliselle internetille (Internet of Things) ja tukee näin älykkään sähköverkon ja kotiautomaation kehitystä.

Ota yhteyttä

Viimeisimmät artikkelit

Suositut artikkelit