blog-background.png

Suomi näyttää suuntaa älykkään energianmittauksen palveluissa

2. maaliskuuta 2021 klo 13.26.54

AdobeStock_268786932Suomalaiset ovat Euroopan edelläkävijöitä energia-alan digitalisaatiossa. Maassa, jonka 3,7 miljoonaa energianmittauspistettä sijoittuu 250 000 kilometrille pienjänniteverkkoa, ollaan etäluennan veteraaneja – mutta myös suunnannäyttäjiä mittauspalveluiden hyödyntämisessä.

Suomalaisille on jo kauan ollut arkipäivää saada sähkölasku kuukausittaisen käytön mukaan ja päästä portaaliin tarkastelemaan energiankulutustaan tunti tunnilta. Kuka osaisi enää edes kuvitella mittarinlukijaa muuttotilanteeseen, kun mittarin loppuluenta sekä sähköjen päälle- ja poiskytkentä on hoitunut etänä jo vuosien ajan?

Siinä, missä moni Euroopan maa on vielä etäluennan alkumatkalla, suomalaiset verkkoyhtiöt hyödyntävät älykkään mittauksen tuomia mahdollisuuksia ja ajantasaista energiatietoa laajasti osana asiakaspalvelua, verkonrakennusta ja kunnossapitoa.

Uusiutuva lainsäädäntö tähtää entistä edistyksellisempään energiajärjestelmään. Tieto tarkentuu, kun tuntiluennasta siirrytään varttisarjaan. Kansallinen datahub keskittää sähkön käyttötiedon yhteen järjestelmään, minkä odotetaan paitsi tehostavan sähkömarkkinaa, myös avaavan uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Älykäs mittaus integroituu entistä vahvemmin osaksi älykkään verkon kehitystä: energiamittareista tulee päätelaitteita, jotka taipuvat kulutuksen ja laatutietojen mittauksen lisäksi myös tiedon analysointiin ja automaattisiin ohjauksiin.

Kehitys kulkee kohti kasvavaa uusiutuvien energiamuotojen tuotantoa ja tuotannon hajaantumista, energiayhteisöjä, energiavarastoja ja sähköautoilun lisääntymistä – kohti kestävämpää energiajärjestelmä, joka palvelee kuluttajien osallistumista sähkömarkkinoille ja tukee toimitusvarmuuden ylläpitoa. Tässä muutoksessa verkkoyhtiöiden on varmistettava asiakkaiden tyytyväisyys ja tehokas, laadukas sähkönjakelu muuttuvassa toimintaympäristössä.

 

Keskiössä kehitys

 

Kun sähköenergian mittauksessa siirryttiin etäluentaan 2010-luvun alussa, monet verkkoyhtiöt tekivät merkittävän strategisen valinnan: sen sijaan, että he olisivat rakentaneet mittausratkaisun operointiin tarvittavan osaamisen ja resurssit osaksi omaa toimintaansa, he hankkivat etäluennan palveluna kumppanilta. Näin he pääsivät keskittymään omien avainprosessiensa kehittämiseen ja mittaustiedon hyödyntämiseen asiakaspalvelun ja verkonvalvonnan tueksi. Valinta on osoittautunut viisaaksi.

Etäluennan käyttöönotosta lähtien Landis+Gyr tuottanut energianmittauksen palveluna yli 30 verkkoyhtiölle Suomessa. Landis+Gyr kerää, käsittelee ja toimittaa päivittäin yli 40 miljoonaa arvoa 1,5 miljoonalta mittarilta asiakkaiden järjestelmiin – sekä omilta että toisten valmistajien laitteilta. Verkkoyhtiöiden asiakastietojärjestelmistä tulee päivittäin yli 700 pyyntöä sähkön etäkatkaisusta ja/tai -kytkennästä, jotka toteutetaan palveluna. Lisäksi asiakkaille toimitetaan tietoa sähkön laadusta ja tapahtumista. Moni on ottanut käyttöön myös automaattiset hälytykset, joilla tieto mahdollisista häiriöistä tulee välittömästi heidän järjestelmiinsä.

Landis+Gyrin asiantunteva palvelutiimi ei ainoastaan valvo ja varmista, että mittaustieto saadaan kerättyä ja toimitettua sovittujen palvelutasojen mukaisesti. He myös seuraavat ja ylläpitävät älykkään mittausjärjestelmän toimintaa, taustaprosesseja ja IT-infrastruktuuria. He varmistavat ratkaisun luotettavuuden, tehokkuuden ja tietoturvan ja ovat varautuneet mahdollisiin häiriöihin. Mittauspalvelu ulottuu myös kentällä olevan laitekannan seurantaan – jos Landis+Gyrin palveluoperaattori havaitsee ongelmia mittarissa tai tiedonsiirrossa, hän toimittaa tarvittaessa työmääräimen suoraan asiakkaan tai tämän käyttämän asennusyhtiön järjestelmään. Vuosien varrella prosessit ovat hioutuneet tiiviissä yhteistyössä asiakkaiden kanssa, ja kehitys jatkuu edelleen.

Sen lisäksi, että panostamme päivittäisen palvelutoiminnan sujumiseen, olemme kehittäneet prosesseja ja toimintatapoja, joilla uusille asiakkaille varmistetaan onnistunut siirtyminen palveluun. Perusteellinen pohjatyö ja huolellisesti harkittu kokonaisuus integraatioineen ja migraatioineen ovat keskeisessä roolissa, kun rakennetaan toimintaa tukevaa palvelualustaa.

Landis+Gyr MaaS_blog graphic

Palveluiden kysyntä jatkuu

 

Älykkään mittauksen palveluiden kysyntä jatkuu. Viime aikoina useat suomalaisyhtiöt ovat sopineet mittauspalveluun siirtymisestä. Yksi niistä on Vimpelin Voima:

“Meidän kokoisellemme toimijalle mittauspalvelu on selvästi luotettavin ja kustannustehokkain tapa operoida älykästä mittausta. Landis+Gyrin palvelu tuo meille volyymietua ja erityisosaamista, jota meidän ei kannattaisi rakentaa itse. Voimme myös keskittyä vahvemmin suunnittelemaan tulevaa kehitystä ja hyödyntämään mittaustietoa, kun meidän ei tarvitse sitoa resursseja päivittäiseen operointityöhön”, sanoo Vimpelin Voima Oy:n toimitusjohtaja Janne Kangasaho.

Vaikka Landis+Gyrin vuosien palvelukokemus ja parhaat käytännöt on saatu hiottua toimiviksi prosesseiksi ja vakiintuneiksi toimintatavoiksi, ei kehitys pysähdy. Käynnissä oleva muutos edellyttää uudenlaista palvelukykyä ja -tarjontaa. Tänään katse kohdistuu etenkin datan hyödyntämiseen ja analytiikkaan, jolla voidaan tukea verkonvalvontaa ja ennakoivaa kunnossapitoa.

“Läheinen yhteistyö useiden edistyksellisten asiakkaiden kanssa antaa meille mainion näköalan verkkoyhtiöiden päivittäiseen toimintaan ja haasteisiin. Vastaavasti heillä on tarkka näkymä siihen, mitä meidän toimintamme ja teknologiamme mahdollistaa. Tämä molemminpuolinen ymmärrys ja ’jaettu todellisuus’ on erinomainen pohja kehittää uusia palveluja ja rakentaa innovaatioita, joista koko asiakaskunta ja koko toimiala voi hyötyä’, sanoo Thomas Lenze, Landis+Gyrin palvelutarjonnasta vastaava tuotepäällikkö.

Ota yhteyttä

Artikkelit aiheittain

Näytä kaikki

Viimeisimmät artikkelit

Suositut artikkelit