blog-background.png

Tekoäly muokkaa energiasektoria

Donnacha Daly
Donnacha Daly - 15. huhtikuuta 2019 klo 14.21.55

AI-banner CNL
Tekoäly on jo arkipäivää monissa yhteyksissä. Vaikka aidosti ihmisen ajattalua jäljittelevään vahvaan tekoälyyn on vielä matkaa, ovat sovellukset hyödyntäneet niin kutsuttua 'kapeaa' tai 'heikkoa' tekoälyä (narrow AI) jo jonkin aikaa. Kapea tekoäly pystyy hoitamaan yksittäisiä tehtäviä tai ratkaisemaan tietyn aihepiirin ongelmia. Tekoälyn kehittymistä on vauhdittanut mahdollisuus kerätä, tallentaa ja prosessoida dataa laajassa mittakaavassa.

Pilviympäristöissä pystytään nykyään käsittelemään tehokkaasti valtavia määriä dataa. Tämä mahdollistaa kustannustehokkaat tekoälyratkaisut, jotka tukevat energiayhtiöiden toimintoja ja auttavat parantamaan asiakaspalvelun laatua.  Koneoppimista hyödynnetään myös energiamittareilta kerättyyn dataan, ja näin voidaan tukea energiatehokkuustavoitteiden saavuttamista sekä myynnin ja asiakasarvon kasvattamista erittäin kilpailluilla energiapalvelumarkkinoilla.


Tekoälyn mahdollisuudet ja haasteet

Tekoälyn potentiaali on suurimmillaan silloin, kun datamäärät riittävät koneoppimisalgoritmien tehokkaaseen kouluttamiseen. Sähköverkossa siirtyminen älykkäisiin kotitalousmittareihin on moninkertaistanut käyttökelpoisen datan määrän ja tarkkuuden. Energiantuotannon ja -myynnin alalla on pitkään oltu tekniikan edelläkävijöitä ja hyödynnetty dataa valjastavia ratkaisuja, jotka antavat etulyöntiaseman sopimuksia tehtäessä.

Landis+Gyr käy keskustelua useiden energiayhtiöiden kanssa, jotka haluavat käyttää tekoälyä ja koneoppimista verkko-omaisuuden optimaaliseen hallintaan ja käyttöönottoon. Helpoimmin energiayhtiöt voivat hyödyntää tekoälyä avoimen järjestelmän sovelluksissa, joissa ihminen käyttää järjestelmää. Tällaisia sovelluksia ovat esimerkiksi ennakoiva analytiikka, verkko-omaisuuden hallinta ja vianhavaintajärjestelmät. Jos tavoitteena seuraava taso ja siirtyminen takaisinkytkettyyn eli suljettuun piiriin automaatiossa, haaste kasvaa. Osaaminen on vielä pitkälti kokeneiden ammattilaisten käsissä, ja siirtyminen suljettuihin piireihin ja algoritmeihin perustuvaan itseohjautuvaan verkonhallintaan on hidasta. On kuitenkin odotettavissa, että myös vahvan tekoälyn käyttö kasvaa sähköyhtiöissä, kun sovellukset kypsyvät.

 

Katalyytti muutokselle

Toimialamme on murroksen edessä – tekoälyn tulosta riippumatta. Olemme jo nähneet ilmastomuutoksen aiheuttaman vastaliikkeen fossiilisille polttoaineille, mikä on puolestaan johtanut  uusiutuvan energian, varastointiteknologioiden ja sähköautojen määrän nousuun kaikkialla maailmassa. On syytä uskoa, että ensi vuosikymmenellä tämä suuntaus yhä voimistuu ja tulemme näkemään myös poliittisiin päätöksiin ja sääntelyyn perustuvia kannustimia, joilla tavoitellaan verkon häiriöttömyyttä, tuotantovarmuutta ja tehokkaita energiamarkkinoita tukevia liiketoimintamalleja.

Tämä blogikirjoitus on ote pathway-lehdessämme julkaistusta artikkelista, jossa alan asiantuntijat keskustelevat tekoälyn potentiaalista. Heräsikö kiinnostus?

Lataa Pathway-lehti

Viimeisimmät artikkelit

Suositut artikkelit

Aiheeseen liittyvät artikkelit