NB-IoT laajentaa etäluennan mahdollisuuksia

Paras osoitus etäluentaratkaisun joustavuudesta ja mukautumiskyvystä on se, että uusien teknologioiden ja markkinoiden muutosten tuomiin mahdollisuuksiin voidaan vastata ketterästi ja nopeasti. Landis+Gyr vastaa energiayhtiöiden odotuksiin ja tarpeisiin tuomalla uuden tiedonsiirtoteknologian osaksi AMI-portfoliotaan: NB-IoT-kommunikaatioteknologia tukee IoT:n ja älykkään verkon kehitystä.

Lue lisää

Etäluentadata tukee verkko-omaisuuden hallintaa

Verkko-omaisuuden hallinta on verkkoyhtiöille ajankohtainen kysymys: miten maksimoidaan olemassa olevan ja uuden verkkoinfrastruktuurin käyttöikä. Verkkoanalytiikka tarjoaa mahdollisuuden valjastaa etäluennasta saatava data investointipäätösten tueksi. 

Lue lisää

Digitalisaatio tuo lisää energiatehokkuutta

Energia-alan murros muuttaa etäluennan roolia ja luo edellytykset uudenlaisille ratkaisuille, joilla lisätään energiatehokkuutta ja kehitetään uutta liiketoimintaa.

Lue lisää

Teollisuuden E650-sähkömittari pystyy muuhunkin kuin laskutukseen

Verkkoinfrastruktuurin mukautuminen tulevaisuuden muutoksiin puhuttaa verkkoyhtiöitä. Yhtäältä lainsäädäntö ja teknologiset vaatimukset muuttuvat nopeasti, toisaalta yhtiöt pyrkivät jatkuvasti parantamaan loppukäyttäjälle tarjottujen palveluiden laatua huolehtimalla keskeytymättömästä sähkönsaannista ja verkon tehokkaasta toiminnasta. Tavoitteisiin pääsemiseksi tarvitaan parhaat mahdolliset ja käytössä testatut teknologiat ja luotettava yhteistyökumppani, jolla on pitkä kokemus ja vahvaa osaamista toimialalta.

Lue lisää

Ketterät akustot tasapainottavat verkon taajuutta

Energiavarastot ovat yksi vastaus haasteisiin, joita muun muassa energiantuotantokentän hajautuminen ja uusiutuvan energian tuotannon lisääntyminen asettavat sähköverkon toiminnalle. Kolmiosaisen blogisarjan toisessa osassa pohditaan, miksi akustoja tarvitaan ja mitä ominaisuuksia akustoteknologioita tarkastellessa kannattaa ottaa huomioon.

Lue lisää

Mitä haasteita muuttuva energiantuotannon kenttä tuo mukanaan?

Suomalaiset verkkoyhtiöt ovat jo ottaneet yhden merkittävän askeleen kohti verkon digitalisaatiota, kun älykäs mittaus ja etäluentajärjestelmät on otettu käyttöön. Seuraava teknologinen kehitysaskel lähestyy jo, kun energiantuotantokenttä hajautuu, uusiutuvan energian tuotanto lisääntyy ja sähkölaitteiden määrä verkossa kasvaa. Myös energiankäyttäjät muuttuvat kuluttajista aktiivisiksi kuluttajatuottajiksi, ja uudenlaiset verkkoteknologiat ja ICT nostavat päätään.

Lue lisää