Andreas Umbach yksi tärkeimmistä vaikuttajista Euroopan älykkäiden verkkojen alalla

Artikkelissaan Euroopan älyverkkojen kehitystä ohjaavista henkilöistä vuonna 2015 Metering & Smart Energy International -ammattilehden toimittajat listasivat viisikymmentä vaikutusvaltaisinta henkilöä Euroopassa älykkäiden sähköverkkojen alalla. Landis+Gyrin toimitusjohtaja Andreas Umbach nimettiin kärkikymmenikköön.  

Lue lisää

Landis+Gyrille Frost & Sullivanin palkinto älykkäiden verkkojen tekniikoista

Älykkään mittauksen markkinoita analysoiva Frost & Sullivan on myöntänyt Landis+Gyrille vuoden 2014 Global Frost & Sullivan Company of the Year -tunnustuksen. Landis+Gyrille palkinto oli jo toinen, ensimmäisen yritys sai vuonna 2013. Frost & Sullivanin mukaan Landis+Gyr pyrkii jatkuvasti edistämään energianhallintaa kehittämällä  älykkään mittauksen innovaatioita. Yritys tarjoaa ratkaisuja verkkoyhtiöille ja energiankuluttajille kaikkialla maailmassa.

Lue lisää

SAIDI/SAIFI-vaatimuksilla kohti luotettavampaa verkkoa

Landis+Gyr työskentelee tiiviisti pohjoismaisten verkko-operaattoreiden kanssa tavoitteenaan ottaa käyttöön etäluettavat mittarit ja älykäs verkko, joilla voidaan parantaa sähkönjakelun laatua. Sähkönjakelun laatua mitataan yleensä jakeluhäiriöiden keston ja esiintymistiheyden perusteella käyttäen System Average Interruption Duration Index (SAIDI)- ja System Average Interruption Frequency Index (SAIFI) -luotettavuusindeksejä. SAIDI osoittaa vuoden aikana tapahtuneiden jakeluhäiriöiden keskimääräisen keston, kun taas SAIFI ilmaisee keskimääräisen keskeytysten määrän kullekin asiakkaalle.

Lue lisää

Älykkäitä ratkaisuja sähköverkkoon esittelyssä Tampereella

Investointien suojaaminen, teknisten häviöiden vähentäminen ja sähkön toimituksen laadun varmistaminen ovat keskeisiä teemoja parhaillaan käynnissä olevilla Verkosto 2015-messuilla. Landis+Gyr ja Toshiba esittelevät tapahtumassa älykkään verkon ratkaisuja sekä uusimpia siirto- ja jakeluverkon tuotteita.


Erityistä kiinnostusta kävijöiden joukossa on herättänyt keski- ja pienjänniteverkon valvonta- ja ohjausratkaisu, joka tuli osaksi Landis+Gyrin tuotetarjontaa PowerSense-yritysoston myötä. Sen avulla saadaan ajantasaista ja täsmällistä tietoa myös siitä osasta jakeluverkkoa, joka on useimmiten verkonohjaus-, verkonhallinta- ja etäluentajärjestelmien ulottumattomissa. Ratkaisu on suunniteltu ensisijassa olemassa olevan verkkoinfrastruktuurin digitalisointiin ja sitä voidaan hyödyntää käytönvalvonnassa, ennakoivassa huoltotoiminnassa, verkoston- ja käytönsuunnittelussa sekä energiataseen hallinnassa.

Lue lisää

Lisää varmuutta verkkoon

Landis+Gyr osti huhtikuussa 2014 tanskalaisen PowerSense-yrityksen, joka on maailmanlaajuisesti tunnettu patentoidusta optisesta sensoriteknologiasta sekä älykkään verkon valvonnan ja ohjauksen tuotteista. Ratkaisuja on myyty ja toimitettu verkkoyhtiölle ympäri maailmaa vuodesta 2006.

Landis+Gyrin verkonvalvonta- ja -ohjausratkaisu on suunniteltu ensisijassa olemassa olevan verkkoinfrastruktuurin digitalisointiin. Tuotteet tukevat keski- ja pienjänniteverkon hallintaa ja niiden avulla voidaan tehostaa verkonhallintaa sekä varautua hajautetun energiantuotannon ja dynaamisen kulutuskäyttäytymisen aiheuttamiin haasteisiin.

Lue lisää

Aktiivinen verkonhallintaratkaisu tekee mikroverkosta todellisuutta

Reaaliaikaisten tietojen saatavuus jakeluverkosta on edelleen vähäistä huolimatta käytössä olevasta teknologiasta, älykkäistä verkkosovelluksista ja työkaluista tiedon visualisointiin ja analysointiin. Käytettävissä olevat automatisointiratkaisut eivät ole mahdollistaneet jakeluverkon tehokasta toimintaa paikallisesti.

Lue lisää

Artikkelit aiheen mukaan

Näytä kaikki