blog-background.png

Veden etäluenta kiinnostaa messukävijoitä Turussa

20. toukokuuta 2015 klo 14.08.00

YT2015_blogLandis+Gyr on esittelemässä älykästä vedenmittausratkaisuaan Yhdyskuntatekniikka 2015 -näyttelyssä Turussa. Juuri meneillään oleva näyttely on kerännyt paikalle mukavasti kävijöitä, ja Landis+Gyrin messuosastolla on keskusteltu aktiivisesti etäluennasta yhdessä vesilaitosten ja vesiosuuskuntien edustajien kanssa. Varsinaisen etäluentatekniikan lisäksi kävijät ovat olleet kiinnostuneita mittausdatan hyödyntämisen tuomista mahdollisuuksista.

Sähköyhtiöiden siirryttyä älykkääseen mittaukseen myös kiinnostus veden etäluentaan on selkeästi kasvussa. Monissa kaupungeissa tehdään selvityksiä etäluennan laajamittaisesta käyttöönotosta ja pilottihankkeita on käynnissä eri puolella maata. Landis+Gyrin viesti vesisektorille on selvä: etäluenta tuo etuja sekä vedenkäyttäjälle, verkostonhaltijalle, kiinteistönomistajalle että kiinteistöhuoltoyhtiölle, ympäristöä unohtamatta.

Landis+Gyrin älykkään mittauksen ratkaisu muodostuu älykkäistä vesimittareista, kommunikaatiosta ja etäluentajärjestelmästä, josta mittaustiedot voidaan siirtää suoraan esimerkiksi vesiyhtiön laskutusjärjestelmään ja kuluttajaportaaliin. Kokonaisratkaisuun kuuluu myös etäluentapalvelu, jossa Landis+Gyr vastaa etäluentajärjestelmän operoinnista ja ylläpidosta.

 

Ota yhteyttä

Viimeisimmät artikkelit

Suositut artikkelit