blog-background.png

Verkon valvonta- ja ohjausratkaisut esillä SGTECH EUROPE 2015 -tapahtumassa

Jenni Tolonen
Jenni Tolonen - 22. syyskuuta 2015 klo 14.02.00
iStock_000016699748MediumAmsterdamissa on parhaillaan meneillään SGTech Europe 2015 -teknologiafoorumi, joka kokoaa yhteen yli 250 energiasektorin asiantuntijaa tavoitteenaan tukea energiayhtiöiden siirtymistä älykkääseen verkkoon. Tapahtumassa jaetaan kokemuksia projekteista ja teknisistä innovaatioista. Myös Landis+Gyr on mukana tapahtumassa esittelemässä muuntamovalvonnan ratkaisuja keski- ja pienjänniteverkon valvontaan ja ohjaukseen. Jälkiasennettavat ratkaisut mahdollistavat verkon digitalisoinnin kustannustehokkaasti. Ne yhdistävät vanhan ja uuden infrastruktuurin SCADA-järjestelmään ja muihin käyttöjärjestelmiin ja varmistavat vakaan sähkönjakelun.

Läpinäkyvyyttä verkkoon

Kansalliset säädökset velvoittavat verkkoyhtiöitä optimoimaan sähkönjakelua jatkuvasti jakeluhäiriöiden välttämiseksi. Tämä tarkoittaa sekä jakeluhäiriöiden keskimääräisen keston eli SAIDI‑indeksin (System Average Interruption Duration Index) pienentämistä että keskeytysten keskimääräisen esiintymistiheyden eli SAIFI-indeksin (System Average Interruption Frequency Index) hallintaa. Landis+Gyrin valvonta- ja ohjausratkaisut mahdollistavat jakeluhäiriöiden tunnistamisen, paikantamisen ja korjaamisen nopeasti ja luotettavasti. Ratkaisut auttavat energiayhtiöitä minimoimaan jakeluhäiriöt ja pienentämään SAIDI- ja SAIFI-indeksejä, mikä lisää sähkönjakelun luotettavuutta.

Landis+Gyrin S760 valvonta ja -ohjausratkaisu valvoo sähkönjakelun laatua verkon tärkeimmissä kohteissa ja tunnistaa jännite- ja jakeluhäiriöt. Ratkaisu lisää verkon läpinäkyvyyttä ja tarjoaa tietoa verkoston toiminnan tehostamiseen ja investointipäätösten tueksi.

S760-ratkaisu mahdollistaa jakelujärjestelmän automatisoinnin

Landis+Gyrin S760-ratkaisun avulla verkon toimintakyky voidaan vikatilanteissa palauttaa nopeasti. Ratkaisu mahdollistaa esimerkiksi kytkinten etäohjauksen, automaattisen jännitetason säädön ja kysynnän hallinnan. Automatiikka, edistyksellinen anturitekniikka ja useat kommunikaatiotekniikat auttavat rakentamaan verkkoinfrastruktuurin, joka on ohjattavissa ja joustava.

Verkon tehokkuus lisääntyy

Vanheneva verkkoinfrastruktuuri, kasvavat kuormat ja hajautettu energiantuotanto altistavat nykyisen jakelujärjestelmän tekniselle ja ei-tekniselle hävikille. Landis+Gyrin S650 SCADA -ratkaisu tarjoaa tarkat mittaustiedot toimitetusta ja kulutetusta energiasta ja mahdollistaa ei-teknisen hävikin jäljittämisen helposti.
Muuntajan kuormitustason, sähkönjakelun laadun ja muuntamoiden valvonnalla voidaan ehkäistä verkon vikoja. Lisäksi valvonta auttaa suojaamaan energiayhtiöiden jakeluinfrastruktuuria ja maksimoimaan niiden tehokkuuden.

Uusiutuvien energianlähteiden integrointi ja ohjaus

Uusiutuvien energianlähteiden lisääntyessä energiayhtiöiden on selviydyttävä verkon vaihtelevan kuorman aiheuttamista haasteista. S650 SCADA -ratkaisun ansiosta energiayhtiöt voivat rakentaa joustavan älykkään verkon infrastruktuurin, joka on myös helposti laajennettavissa ja päivitettävissä tulevaisuuden tarpeisiin ja uusiutuvien energianlähteiden integrointia varten. Ratkaisu mahdollistaa muun muassa uusiutuvan energian laskutuksen, tuotannon rajoittamisen verkon tasapainottamiseksi sekä tuotetun energian etävalvonnan ja ‑ohjauksen.

SGTECH EUROPE 2015 -tapahtuma

SGTech Europe -konferenssi painottuu älykkään verkon tekniseen toteutukseen. Se on tarkoitettu muuntamoautomaation, SCADA-järjestelmien ja valvontakeskusten sekä tietoliikenteen ja kyberturvallisuuden asiantuntijoille. Tapahtumaan osallistuu yli 250 asiantuntijaa, ja ohjelmassa on yli 40 esimerkkiä älykkään verkon toteutuksesta.

Lisätietoja:

Muuntamovalvonta

Landis+Gyrin S760 valvonta- ja ohjausratkaisu

Landis+Gyrin webinaari pien- ja keskijänniteverkon valvonnasta ja ohjauksesta

Ota yhteyttä

Viimeisimmät artikkelit

Suositut artikkelit