blog-background.png

Yhteistyöllä huippuosaamista

Landis+Gyr
Landis+Gyr - 14. kesäkuuta 2016 klo 9.47.48

ThinkstockPhotos_cambridge_small.jpg

Landis+Gyrillä on pitkä perinne yhteistyöstä yliopistojen ja muiden oppilaitosten kanssa. Useat EMEA-alueen yksikkömme tekevät jatkuvasti opiskelija- ja tutkijayhteistyötä projekteissa, joilla on sekä tutkimuksellisia että liiketoiminnallisia tavoitteita. Yhteistyö vaihtelee opiskelijoiden harjoittelupaikoista strategisiin ja pitkäjänteisiin tutkimusprojekteihin.

Hyvä käytännön esimerkki löytyy Stockportista, jossa sijaitsee yksi Landis+Gyrin EMEA-alueen isoimmista tuotantoyksiköistä ja jossa valmistetaan suurin osa Euroopan markkinoille menevistä kaasumittareista. Tehtaalla on tiiviit suhteet Cambridgen yliopiston teknilliseen tiedekuntaan, jonka Master’s-opiskelijoille Landis+Gyr tarjoaa harjoittelupaikkoja.

Opiskelijat osallistuvat prosessien optimointiprojekteihin, joissa keskitytään johonkin tiettyyn ongelmaan yhdessä Landis+Gyrin mentoritiimin kanssa. Opiskelijat toteuttavat itse suunnittelemansa kehittämistoimenpiteet sekä raportoivat ja esittelevät työnsä tulokset.

Eräässä hiljattain toteutetussa projektissa ryhmä opiskelijoita otti tuotantoprosessin keskeisessä vaiheessa käyttöön uuden Kanban-järjestelmän, joka on Lean-periaatteen mukainen tuotannon ajoitusjärjestelmä. Uuden järjestelmän edut kävivät nopeasti ilmi: kesken olevien töiden määrä väheni, mittareiden kalibrointi nopeutui ja mittareiden kokonaisvalmistusaika lyheni. Onnistunut projekti oli palkitseva kokemus sekä opiskelijoille että Landis+Gyrin mentoritiimille.

Parhaimmillaan oppilaitosyhteistyö on mielekästä niin opiskelijoiden, oppilaitosten kuin energiateollisuudenkin kannalta. Tiivis yhteistyö yliopistojen ja teollisuuden välillä antaa opiskelijoille hyvät valmiudet työelämään, tarjoaa tutkijoille mahdollisuuden tuoda tutkimustuloksia laajemmin yritysmaailman tietoisuuteen sekä ruokkii toimialan innovaatiokehitystä.

Suomessa Landis+Gyr tekee yhteistyötä esimerkiksi Jyväskylän Ammattikorkeakoulun, Jyväskylän yliopiston sekä Tampereen teknillisen korkeakoulun kanssa.

Viimeisimmät artikkelit

Suositut artikkelit