blog-background.png

Yli vuosikymmen avoimuutta: Landis+Gyrin uusi kestävän kehityksen raportti

Johannes Hackstette
Johannes Hackstette - 26. marraskuuta 2018 klo 16.19.22

Sust. ReportLandis+Gyr aloitti määrätietoisen yritysvastuutyön vuonna 2007 mittaamalla ensi kertaa toimintansa hiilijalanjäljen. Yhtiön toiminnasta aiheutuvat kasvihuonekaasujen päästöt ovat laskeneet sen jälkeen yli 30 prosenttia. Ympäristövaikutusten seurantaa on laajennettu jatkuvasti, ja tulokset raportoidaan vuosittain ympäristöprofiilissa. Kestävän kehityksen raportti kattaa nykymuodossaan kaikki Landis+Gyrin toiminnan olennaiset vaikutukset ympäristön, yhteiskunnan ja hallintotavan näkökulmista (ESG). Tuoreimman raportin mukaan työ on tuottanut tulosta.

Jatkuvaa kehitystä

Landis+Gyr on laajentanut yritysvastuutyötään ja sen painopisteitä ja jatkaa edelleen tiiviisti toimintansa ympäristövaikutusten arviointia. Tässä tärkeimmät tulokset viimeisimmältä raportointikaudelta 2017–18 (31.3.2018 saakka):

  • Koko konsernin vedenkulutus väheni 10,0 %. EMEA-alueella vedenkulutus väheni peräti 16,7 %
  • Kemikaalien kokonaiskäyttö väheni 2,5 % edellisvuoden 12,2 tonnista 11,9 tonniin
  • Syntyneen jätteen kokonaismäärä kasvoi 5,3 %, mikä johtuu pääasiassa valmistustoimintojen siirroista sekä yhtiön sisällä että ulkopuolisille kumppaneille
  • Hiilidioksidin kokonaispäästöt laskivat 11,1 %. Seurannan aloituksesta lähtien (2007) laskettuna CO2-päästöt ovat liikevaihtoon suhteutettuna vähentyneet 31 %

Hans Profile Pic"Yritysvastuu on kestävän liiketoiminnan keskeinen moottori ja kiinteä osa Landis+Gyrin yrityskulttuuria"

Hans Sonder, SVP Business Transformation and Environmental Officer

Vastuu henkilöstöä ja koko yhteiskuntaa kohtaan

Koko konsernin vedenkulutus väheni 10,0 %. EMEA-alueella vedenkulutus väheni peräti 16,7 %.
Kemikaalien kokonaiskäyttö väheni 2,5 % edellisvuoden 12,2 tonnista 11,9 tonniin.
Syntyneen jätteen kokonaismäärä kasvoi 5,3 %, mikä johtuu pääasiassa valmistustoimintojen siirroista sekä yhtiön sisällä että ulkopuolisille kumppaneille.
Hiilidioksidin kokonaispäästöt laskivat 11,1 %. Seurannan aloituksesta lähtien (2007) laskettuna CO2-päästöt ovat liikevaihtoon suhteutettuna vähentyneet 31 %.

 

Vastuu henkilöstöä ja koko yhteiskuntaa kohtaan

Landis+Gyr pyrkii yrityskansalaisena ottamaan huomioon paikallisyhteisöjen tarpeet ja osallistuu laajasti monenlaiseen yhteiskunnalliseen toimintaan. Yhtiö ja työntekijät osallistuivat tälläkin raportointikaudella lukuisiin projekteihin ja hyväntekeväisyystempauksiin eri puolilla maailmaa. Yhteisöprojektien määrä raportointikaudella oli 77 , ja esittelemme muutamia niistä kestävän kehityksen raportissa. Toinen tärkeä alue Landis+Gyrin yrityskulttuurissa on oppiminen ja henkilöstön kehittäminen. Tästä näkyvä osoitus on koulutusohjelmien määrän kasvu 641:een.

Katse tulevaisuuteen: CSR-strategian päivitys

Mikä on Landis+Gyrin suunta tästä eteenpäin ja miten saamme aikaan vieläkin enemmän? Menossa on parhaillaan CSR-strategian päivitys, jonka on määrä valmistua maaliskuuhun 2019 mennessä. Uudelle toiminto- ja aluerajat ylittävälle kestävän kehityksen komitealle (Sustainability Committee) on annettu tehtäväksi määritellä Landis+Gyrin nykyiset ja tulevat yritysvastuun painopisteet ja strategia. Yritysvastuun nostaminen seuraavalle tasolle on Landis+Gyrille alansa markkina- ja teknologiajohtajana positiivinen haaste!

Richard“Landis+Gyr on sitoutunut olemaan apuna ja tukena yhteiskunnan sopeutumisessa jatkuvasti kehittyvään energia-alaan ja sen haasteisiin.

Olemme tehneet lukuisia tulevaisuuteen tähtääviä investointeja, jotka osaltaan rakentavat kestävämpää maailmaa. Panostamme voimakkaasti kestävään kehitykseen mukautuaksemme ESG-tietoiseen toimintaympäristöön. Kaiken toimintamme keskiössä ovat älykkäät ratkaisut, joiden avulla energiayhtiöt ja loppukäyttäjät pystyvät selviytymään tämän hetken ja myös tulevaisuuden energiahaasteista.” 

Richard Mora, CEO Landis+Gyr Group AG 

Download the full report

 

Ota yhteyttä

Viimeisimmät artikkelit

Suositut artikkelit