blog-background.png

Över ett årtionde av transparens: Landis+Gyrs nya hållbarhetsrapport

Johannes Hackstette
Johannes Hackstette - 2018-nov-26 16:26:44

Sust. ReportLandis+Gyrs hållbarhetsresa började 2007 då företaget för första gången mätte sitt koldioxidavtryck. Sedan dess har vi minskat våra utsläpp av växthusgaser med över 30 procent. Vi har utökat uppföljningen av verksamhetens miljöpåverkan kontinuerligt och rapporterat resultaten i en årlig miljöprofil. I dag inkluderar Landis+Gyrs utökade hållbarhetsrapport alla relevanta effekter av arbetet inom miljö, socialt ansvar och ägarstyrning.

Kontinuerliga framsteg

Landis+Gyr har breddat hållbarhetsarbetets omfattning och fokus samt även fortsatt bedöma den egna verksamhetens miljöpåverkan. Några av de viktigaste resultaten som dokumenterades i den senaste rapporten för räkenskapsåret 2017–2018 (som avslutades 31 mars 2018) är:

  • Hela koncernens vattenförbrukning minskade med 10 procent, inom EMEA med hela 16,7 procent;
  • Under 2017–2018 minskade den totala kemikalieförbrukningen med 2,5 procent till 11,9 ton från 12,2 ton året innan;
  • Den totala avfallsvolymen ökade med 5,3 procent, främst tack vare produktionsöverföringar inom företaget och till externa partners;
  • De totala koldioxidutsläppen minskade med 11,1 procent och har sedan mätningarna började 2007 minskat med 31 procent sett till omsättningen.

Hans Profile Pic“Företagsansvar är avgörande för hållbar affärsutveckling och en integrerad del av Landis+Gyrs företagskultur."

Hans Sonder, SVP Business Transformation and Environmental Officer

Medarbetar- och samhällsengagemang

Som en god företagsmedborgare vill Landis+Gyr bidra till lokala samhällen och deltar i en mängd olika sociala aktiviteter. Företaget och dess medarbetare har återigen bidragit till många lokala projekt och välgörenheter runt om i världen. Denna gång ökade antalet till sammanlagt 77 projekt, varav en del presenteras i rapporten. Ett annat område som lyfts fram i rapporten är inlärning och utveckling, en viktig del av Landis+Gyrs företagskultur, där antalet utbildningsprogram världen över ökade till 641.

Vi blickar framåt – uppdaterad CSR-strategi

Vart är Landis+Gyr på väg och hur kan vi förbättra vårt hållbarhetsarbete? Landis+Gyr arbetar för närvarande med en ny CSR-strategi som väntas bli klar i mars 2019. En ny funktions- och regionsöverskridande hållbarhetskommitté kommer att identifiera Landis+Gyrs nuvarande och framtida prioriteringar samt fastställa dem i en ny strategi. Som marknads- och teknikledare i sin bransch vill Landis+Gyr lyfta hanteringen av hållbarhetsfrågor till en helt ny nivå!

Richard“Vi vill stödja samhällets utveckling och har gjort många långsiktiga investeringar för att bidra till en mer hållbar värld. 

Vi investerar stort i hållbarhet för att anpassa oss till en mer hållbarhetsmedveten ekonomi och kommer att fortsätta utveckla smarta lösningar som hjälper nätbolag och slutanvändare att lösa nuvarande och framtida energiutmaningar

Richard Mora, CEO Landis+Gyr Group AG 

Download the full report

 

Ta kontakt