blog-background.png

Alltid två steg före – nya E570 Series 2

Rostislavas Marcenko
Rostislavas Marcenko - 2018-dec-14 16:24:48

E570- 2ndLandis+Gyr möter framtiden med sin nya elmätare för kommersiellt bruk E570 Series 2. Utvecklingen står aldrig still och Landis+Gyr tar därför kontinuerligt fram nya smarta lösningar för framtiden. 

Dagens smarta elnätsteknik är mycket mer avancerad än den som installerades för bara tio år sedan. Nya tekniska framsteg, uppkomsten av så kallade ”prosumenter” och en ökande andel andra förnybara energikällor är bara några av drivkrafterna bakom förändringen. Dagens teknik möjliggör flexibel och transparent nätövervakning som ger både ökad effektivitet och besparingar för slutanvändarna. Utvecklingen står aldrig still och Landis+Gyr tar därför kontinuerligt fram nya smarta lösningar för framtiden.

Utvecklingen av nya E570 Series 2 tog avstamp i energisektorns snabba förändringar – smart infrastruktur måste kunna anpassa sig flexibelt efter förändringar som sker under dess livscykel. Även säkerhetskraven ökar allteftersom systemen blir mer sammankopplade. E570 är en transformatoransluten mätare som representerar den senaste tekniken inom energimätning och är avsedd för bostadshus samt kommersiella byggnader med hög elförbrukning. Den erbjuder mångsidiga funktioner för fakturering, registrering av händelser, elkvalitetsmätning och är designad efter de högsta standarderna och globala ”best practices” inom säkerhet samt IT-säkerhet.

Tillförlitliga data till stöd för nätbolagens processer

Dagens smarta elmätare producerar enorma volymer data som nätbolagen kan använda i sin kundservice, fakturering, nätdrift och diagnostik. E570s2 har stöd för mobilkommunikation (4G LTE) och elnätskommunikation (G3 OFDM) och är därmed nyckelfärdig för en IoT-infrastruktur. I en tid av snabb utveckling och integration är framtidssäkrade produkter ett måste. Detta garanteras i E570 av att dess datakommunikationsenhet kan bytas ut eller uppdateras utan att man behöver köpa en ny mätare. Det innebär att man enkelt och förmånligt kan uppdatera sina mätare oavsett vilka kommunikationsprotokoll som kommer att krävas i framtiden. E570 inkluderar stöd för RS485 och M-Bus och har en komplett uppsättning av I/O-alternativ för att flexibelt tillgodose nätbolagets lokala kommunikations- och styrningsbehov.

Fakturering och elkvalitetsmätningar

Power Quality


Förutom exakt förbrukningsmätning i faktureringssyfte erbjuder E570 en rad avancerade funktioner för att mäta elkvaliteten. Den ökande andelen förnybara energikällor i elnäten har gjort det svårare för nätbolagen att upprätthålla en hög elkvalitet. Data i realtid från E570 ger ökad transparens och information om elnätets status, bland annat om total harmonisk distorsion, enskilda övertoner, spänningsförändringar och obalans. Mätaren har dessutom ett utbytbart batteri som gör att dess LCD-display kan avläsas även i händelse av elavbrott. Om ett avbrott inträffar kan mätaren dessutom skicka ett larmmeddelande, så kallat ”Last gasp”, till nätbolagets centralsystem som ger nätbolaget tidigaste möjliga varning och möjlighet att reagera för att begränsa avbrottets effekter.

 

Funktionell, driftskompatibel och säker

E570 Series 2 är enkel att integrera i nätbolagets befintliga infrastruktur. Mätaren är primärt avsedd för Landis+Gyrs Gridstream-lösning, men kan även enkelt integreras med centralsystem från andra leverantörer. Mätarens IDIS-certifiering och DLMS-protokoll garanterar kompatibiliteten och utgör även grunden för dess säkerhetsdesign.

Den nya mätaren uppfyller de allra högsta säkerhetskraven och det har styrt allt från mätarens fysiska design till dess dataöverföringsprotokoll. Därför uppfyller den alla nuvarande krav, men kan dessutom uppgraderas och förbättras i framtiden. Manipuleringsskydd och larmfunktioner vid avbrott skyddar konsumenternas data, medan en avancerad säkerhetssvit gör detsamma för dataöverföringen, krypteringen och åtkomsten till mätpunkten. Nya säkerhetsegenskaper som kapslingsklass IP54 och säker installation och drift i enlighet med standarden IEC 62052-31 gör mätaren till den bästa i sin klass på marknaden.

Kundgränssnittet i E570 möjliggör säker direkt kommunikation med externa slutanvändarapplikationer och data från mätaren kan därför skickas sömlöst till det system som användaren föredrar.

12

Flexibilitet för olika användningsfall

E570 har den flexibilitet som krävs för att uppfylla tekniska krav i många olika installationsmiljöer. Den kan installeras som enskild elmätare eller som en del av en större mätinfrastruktur. Mätaren klarar ett flertal olika nätkonfigurationer: Frekvenser på både 50 och 60 Hz och spänningar från 58/100 till 278/480 V i 3-fas 4-ledarsystem eller 100 till 220 V i 3-fas 3-ledarsystem. Den kan anslutas till både ström- och spänningstransformatorer och till både låg- och mellanspänningsapplikationer. Ett brett urval av I/O-anslutningar, tillbehör och tillval finns tillgängliga för att skräddarsy mätaren efter de mest krävande kundkraven.

Med en design som bygger på lärdomar från de senaste decenniernas utvecklingsarbete och praktisk erfarenhet av smarta elmätarinstallationer gör att E570 ligger två steg före och är ett val som håller långt in i framtiden.