blog-background-1920px

”As a Service”-modeller för utrullning av smarta elmätare i Tyskland

2020-aug-20 11:36:27

IaaS visual-1Utrullningen av smarta elmätare på den tyska marknaden har äntligen fått grönt ljus genom en marknadsdeklaration. Vikten av smarta mätsystem och fördelarna de erbjuder har vunnit bred acceptans som en lösning på det brådskande behovet att digitalisera landets energiförsörjning. Men sättet på vilket man kommer att genomföra de omfattande elnätsuppgraderingarna för att inkludera intelligenta ändpunkter för digitala affärsmodeller och framtida marknader, till exempel individuell mätning, är inte alls skrivet i sten eller fritt från utmaningar. Utrullningen kommer att kräva betydande ekonomiska, tekniska och personalmässiga satsningar, särskilt för små och medelstora kommunala elnätsföretag.

Pristaken som slogs fast i den tyska mätpunktslagen (Messstellenbetriebsgesetz) innebär utmaningar för utrullningen av smarta elmätare. De högre initialkostnaderna jämfört med konventionella elmätare kan bara överföras till konsumenterna över en längre tid, vilket innebär att det tar flera år innan elnätsföretagen börjar se någon vinst på sina investeringar. Därför blir investerings- och driftskostnaderna inledningsvis betydligt högre än avkastningen de genererar. Här har flexibla ”As a Service”-modeller mycket att erbjuda. Dessa modeller ger operatörerna frihet att bygga upp konkurrenskraftiga och framtidsinriktade erbjudanden trots de tuffa marknadsförhållandena.

Positiv marginal från första början

En viktig fördel med våra end-to-end-lösningar är möjligheten att omvandla investeringskostnader för exempelvis inköp och installation till driftskostnader. Med Infrastructure as a Service (IaaS) avses att hårdvara, mjukvara och tillhörande tjänster och processer tillhandahålls genom en leasingmodell. Betalningsmodeller som används är ”pay as you earn” (för hyrutrustning) och ”pay per use” (för mjukvara och tjänster). Elnätsföretagets kostnader sprids ut över en längre tidsperiod och faller under pristaken som fastställts i lagstiftningen. Därmed är marginalen per mätpunkt positiv ända från den första mätarens installationstidpunkt.

Komplett värdekedja

Men IaaS är mycket mer än bara en finansieringsmodell. Den ger tillgång till driftskompatibla modulära paket för uppbyggnad och drift av hela den komplexa infrastrukturen. Få elnätsföretag har de personalresurser och tekniska resurser som krävs för att hantera utrullningen och driften helt själva. Därför väljer många, särskilt små och medelstora aktörer, att flexibelt lägga ut denna del av verksamheten. Software as a Service (Saas) innefattar bland annat hosting, underhåll samt regelbundna uppdateringar och uppgraderingar. Modellen inkluderar allt från mjukvara för gatewayhantering till behandling av mätdata och hantering av såväl decentraliserade ändpunkter lokalt hos konsumenterna som generatorer och förnybara energikällor. Detta möjliggör olika tjänster till passiva och aktiva externa marknadsaktörer, till exempel portaler där slutkonsumenterna kan kolla sin elförbrukning eller integrering av förnybar elproduktion.

Komplett serviceutbud tack vare starkt partnernätverk

Landis+Gyrs Infrastructure as a Service-lösning omspänner hela värdekedjan från själva elmätarna till värdeskapande databaserade tjänster i ett flexibelt och modulärt koncept. Lösningen ger små och medelstora energibolag och elnätsföretag som har det juridiska ansvaret för merparten av utrullningen möjlighet att digitalisera sina elnät och bygga upp en framtidsorienterad och konkurrenskraftig marknadsposition i en miljö i snabb förändring.

 

Infrastructure as a Service -lösning:

 

IaaS_English

 

 

Ta kontakt

SORTERAT EFTER ÄMNE

Alla inlägg

SENASTE ARTIKLAR

POPULÄRA ARTIKLAR