blog-background.png

CU-L52: Uppkopplad i en värld i förändring

Pal Sorok
Pal Sorok - 2019-jun-24 07:35:17

l52-blog-article-2

Telekommunikationsvärlden förändras snabbt – och energibranschen påverkas kraftigt av utvecklingen.  En stor del av de installerade industriella elmätarna är beroende av telekomleverantörers dataöverföringstjänster.  När dessa tjänster förändras måste också vi reagera, inte bara för att hålla oss uppkopplade, utan också för att fullt ut utnyttja fördelarna hos  nya funktioner och applikationer som den senaste tekniken erbjuder.

Vad innebär det i praktiken?

Teknikvärlden väntar redan ivrigt på vad 5G kommer att föra med sig. Även om takten inte är lika snabb i vår bransch förrän nya standarder har etablerat sig är trenden tydlig. När man jämför 4G LTE-dataöverföringsteknik med äldre lösningar som GPRS är fördelarna för energibranschen uppenbara: effektiv dataöverföring och högre säkerhet samt effektivare abonnentautentisering och datakryptering. Allt detta möjliggörs av den trådlösa 4G-förbindelsen som även uppfyller framtidens krav.

Det GPRS-baserade 2G-nätet uppfattas emellertid fortfarande som det självklara valet för dataöverföring mellan maskiner och många industriella processer är beroende av det. I många länder är dock dagarna med ett stabilt och tillförlitligt 2G-nät med stöd av nätoperatörer räknade. Olika europeiska EMEA-länder hakar nu på trenden från Nordamerika,Asien och Stillahavsområdet och planerar att avsluta stödet för 2G. I Schweiz kommer exempelvis alla operatörer att gradvis börja avveckla 2G-stödet med start redan i år.

Det är inte alla länder i Europa som ännu har någon tydlig plan för 2G-nätets framtid. En del planerar att behålla det åtminstone fram till 2025, eftersom många äldre M2M- och IoT-lösningar fortfarande använder 2G. Hur som helst är det tydligt vartåt det barkar. Energibolag som är starkt beroende av sin tjänsteleverantör måste vara beredda att uppdatera sin infrastruktur för dataöverföring för att begränsa riskerna med variationer i kostnads- och servicenivån för 2G-tjänster.

 

Hur kan man förbereda sig?

Landis+Gyr har utvecklat en lösning som hjälper energibolagen att bevara sitt oberoende och sin flexibilitet oberoende av de förändringar som sker i telekommunikationsbranschen på lång sikt. Vår nya dataöverföringsmodul CU-L52 har utvecklats för att fungera väl både nu och i framtiden. Modulen är avsedd för 4G LTE-nätet, men fungerar också i 2G-nätet. CU-L52 stöder alltså fortfarande tjänster som CSD-samtal (Circuit Switch Data) – förutsatt att teleoperatören stöder tekniken i 2G-nätet.

Modulen är också smidig att använda. Den kan installeras i befintliga mätare, t.ex. E650 eller E850, så det finns ingen anledning att byta ut redan installerad mätarinfrastruktur.  På så vis kan energibolag förlänga livslängden på sitt mätarbestånd och utnyttja alla de fördelar som 4G LTE Cat-1 erbjuder jämfört med äldre mobilteknik. Jämfört med andra LPWAN-tekniker är LTE Cat-1 en beprövad IoT-lösning som redan används i stor utsträckning vilket gör att tekniken definitivt är ett säkert val!

Läs mer